España

Espanya en el primer terç del segle XX

 • Period: to

  Regència Maria Cristina

  Durant la regència de Maria Cristina Estats Units va declarar la guerra a Espanya,Espanya va renunciar a Cuba amb el tractat de París. El desastre del 98 va provocar el regeneracionalisme.
 • Insurrecció cubana

  Insurrecció cubana
  José Martí va iniciar una insurrecció a Cuba. Tot i les tropes enviades des de la Penísula l'exèrcit espanyol va veure delmades les seves files pels continus atacs dels insur-rectes i les epidèmies.
 • Pèrdua de les darreres colònies

  Pèrdua de les darreres colònies
  Després de la guerra entre Estats Units i Espanya es va signar el Tractat de París el cual Espanya va renunciar a Cuba
 • Period: to

  Regnat d'Alfons XIII

  Durant aquest regnat van haver varies crisis:
  -La setmana tràgica: el detonant va ser que les classes riques pagaven per eludir el servei militar.
  -La crisi de 1917: el moviment sindical convocava una vaga general, la protesta política i la convocatória d'una assamblea de parlamentaris a Barcelona.
  -La radicalització del moviment obrer: es varen intensificar les protestes obreres per la influència de la Revolució Russa.
 • Setmana tràgica

  Setmana tràgica
  El 1909 es va produir una insurrecció popular a Barcelona. El detonant va ser l'enviament a la guerra del Marroc de tropes formades per classes populars, ja que les classes riques pagaven per eludir el servei militar.
 • S’instaura el protectorat del Marroc

  S’instaura el protectorat del Marroc
 • Crisi política, militar i social

  Crisi política, militar i social
 • Period: to

  Guerra del Rif o del Marroc

  Va ser un conflicte derivat de la insurrecció de les tribus que vivien a la zona del Rif contra l'ocupació del colonialisme espanyol i francès, tot i que va afectar a les tropes espanyoles.
 • Cop d’Estat de Primo de Rivera

  Cop d’Estat de Primo de Rivera
  Enmig de l crisi, es va produir la derrota d'Annual a la guerra del Marroc, es va acusar de negligència diversos comandaments militars. El militar Miguel Primo de Rivera va fer un cop d'estat amb l'aprovació del rei. D'aquesta manera es va implantar una ictadura militar on es va suspendre la Constitució.
 • Period: to

  Dictadura de Primo de Rivera

  Miguel Primo de Rivera va fer un cop d'estat amb l'aprobació del rei i es va implantar una dictadura militar. Durant aquest perióde es la suspendre la constitució, es varen disoldre les corts i es varen prohibir els partits polítics i els sindicals. La dictadura es va mantenir fins al 1930 gràcies a la prosperitat econòmica dels anys vint.
 • S’inicia la crítica al règim (Cultural, obrera i estudiantil)

 • Pacte de Sant Sebastià

  Pacte de Sant Sebastià
  L'opossició al rei era ja molt forta, perquè se'l considerava còmplice de la dictadura, així que els polítics republicans, socialistes i catalans varen signar el pacte de Sant Sebastià
 • Dimissió de Primo de Rivera

  A partir de 1927, el règim va començar a ser criticat per intel·lectuals estudiants, col·lectius obrers i grups Nacionalistes. El 1929, davant aquesta oposició, el rei va retirar el seu suport a Primo dde Rivera, que va dimitir el gener de 1930
 • Period: to

  La Dictablanda

  Després de la dimissió de Primo de Rivera , Alfons XIII va encarregar per un altre govern, on es va es va restablir la Constitució del 1876 i es varen convocar les eleccions de 1931. Com el poble considerava al rei còplice de la dictadura, varen firmar el pacte de Sant Sebastià per enderrocar la monarquia.
 • Eleccions municipals

  Eleccions municipals
  Alfons XIII va encarregar formar un nou govern, que va restablir la Constitució de 1876 i va convocar eleccions municipals a l'abril de 1931.
 • Proclamació de la II República

  Proclamació de la II República
 • Period: to

  II República

 • Period: to

  Bienni Reformista

 • Estatut d’Autonomia de Catalunya

  Estatut d’Autonomia de Catalunya
 • Dimissió del president Manuel Azaña → Eleccions

  Dimissió del president Manuel Azaña → Eleccions
 • Aixecament pagesos

  Aixecament pagesos
 • Period: to

  Bienni conservador

 • Revolució d’octubre

  Revolució d’octubre
 • Es proclama la república catalana dins la república espanyola

 • Eleccions legislatives → Triomf del front popular

 • Assassinat del Tinent Castillo

  Assassinat del Tinent Castillo
 • Assassinat de Calvo Sotelo

  Assassinat de Calvo Sotelo
 • Cop d’estat militar de Franco, Sanjurjo i Mola.

  Cop d’estat militar de Franco, Sanjurjo i Mola.
 • Period: to

  Guerra Civil

 • Batalla de Madrid

  Batalla de Madrid
 • Bombardeig de Guernika

  Bombardeig de Guernika
 • Batalla de Terol

  Batalla de Terol
 • Batalla de l’Ebre

  Batalla de l’Ebre
 • Final de la guerra. S’inicia la dictadura Franquista.