Destacada república

LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA

By nepube
 • Dimissió de Primo de Rivera

  Dimissió de Primo de Rivera
  Primo de Rivera dimiteix el 30 de gener del 1930 i el General Berenguer pren el govern i comença la DICTABLANDA.
 • PACTE DE SANT SEBASTIÁN

  PACTE DE SANT SEBASTIÁN
  Signen un pacte republicans i socialistes, reunió on es va constituir un comité revolucionari presidit per Alcalà Zamora, objectiu acabar amb la monarquia i proclamar la República.
 • Formació govern provisional

  Formació govern provisional
  Govern provisional format pels representants del Pacte de Sant Sebastián i presidit per Niceto Alcalà Zamora.
 • La Reforma Territorial : Les autonomistes → PAÍS BASC

  PNB i carlins van redactar un projecte d'estatut el juny de 1931. L'octubre de 1936, en la Guerra Civil, les corts republicanes el van aprovar.
 • La Reforma Territorial : Les Autonomies → CATALUNYA

  Creació de la Generalitat a l'abril de 1931 i aprovació de l'Estatut, el 1932
 • LA GENERALITAT

  LA GENERALITAT
  Triomf dels partits republicans en les eleccions de l'Abril del 31, Francesc Macià proclama la República Catalana dins la Federació Ibèrica.
 • Period: to

  LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA I LA CATALUNYA AUTÒNOMA 1931 - 1936

 • Period: to

  BIENNI REFORMISTA

 • Eleccions municipals

  Eleccions municipals
  Dimiteix el general amb el descontentament, el Rei nomena a l'almirall Aznar per formar govern i aquest convoca eleccions municipals el 12 d'abril del 1031
 • Proclamació de la República

  Proclamació de la República
  L'Ajuntament d'Eibar va proclamar la República, després a Barcelona, Madrid quasi tot el país.
  Alfons XIII marxà cap a l'exili.
 • Eleccions a Corts Constituents

  Eleccions a Corts Constituents
  Primeres eleccions netes a Espanya, amb la victòria dels republicano-socialistes i un 70% de participació.
 • L'Estatut de Núria

  L'Estatut de Núria
  Caràcter federal de la República i de la Sobirania del poble de Catalunya, definia a Catalunya com un Estat autònom dins la República Espanyola, català com a llengua oficial i possibilitat de federar-se amb els països de parla catalana.
 • Llei de Contractes de Treball

  Llei de Contractes de Treball
  Afectava a tots els treballadors establia normes obligatòries per a la contractació.
 • Llei de Jurats Mixtos

  Llei de Jurats Mixtos
  Jurats que arbitraven les condicions de contractació i vigilaven que es complís la normativa laboral en tots els sectors. Aquests eren representants de les patronals i dels sindicals, presidit per un representant del Ministre.
 • LA CONSTITUCIÓ DE 1931

  LA CONSTITUCIÓ DE 1931
  Aprovada el 9 de desembre de 1931, amb contingut social mot avançat per a la seva època, de caràcter democràtic i progressista.
  Punts principals:
  - forma d'estat → República democràtica i laica
  - sobirania nacional
  - divisió de poders (executiu, legislatiu i judicial)
  - sufragi universal "masculí i femení" (+23 anys)
  - àmplia declaració de drets i llibertats
  - estat integral
  - fi dels privilegis de l'església
 • La Llei de Reforma Agrària

  La Llei de Reforma Agrària
  Aprovada el setembre de 1932, decrets previs havien establert un salari mínim i una jornada de 8 hores al camp, aquesta llei permetia l'expropiació de les terres dels grans terratinents per ser lliurades a les comunitats de pagesos, a partir de la creació de l'Instituto de Reforma Agraria.
 • Repercussions de la crisi del 1929

  Repercussions de la crisi del 1929
  la crisi va afectar a la mineria, siderometal·lúrgica i l'agricultura, atur.
 • CNT - FAI → CATALUNYA

  CNT - FAI → CATALUNYA
  Van promoure una insurrecció impulsada pels miners, van ocupar la conca minera durant 5 dies, va haver d'intervenir l'exèrcit i això va suposar l'acomiadament d'obrers i sindicalistes.
 • Estatut del 32

  Estatut del 32
  Aquest estatut aprovat el 9 de setembre de 1932 gràcies al president Azaña, qui volia assegurar la fidelitat dels catalans a la república.
  Aquest Estatut presentava una forta retallada en relació a l'Estatut de Núria.
 • Eleccions a Catalunya 20 de novembre 1932

  Eleccions a Catalunya 20 de novembre 1932
  ERC va sortir vencedora, Francesc Macià president de la Generalitat fins 1933 i Lluís Companys del Parlament. La Lliga com a partit de l'oposició.
 • La Lliga Regionalista → Lliga Catalana

  La Lliga Regionalista → Lliga Catalana
  Defensaven els interessos de la burgesia industrial i els propietaris agraris.
 • Sublevació a Andalusia

  Sublevació a Andalusia
  Van morir molts pagesos, revoltes que consistien a ocupar l'Ajuntament, cremar el registre de la propietat i declarar el comunisme, això acabarà amb l'arribada de les tropes de la Guàrdia Civil.
 • Period: to

  BIENNI CONSERVADOR

 • Eleccions del 1933 i canvi de govern

  Eleccions del 1933 i canvi de govern
  Eleccions de les corts i donen la victòria als partits de centredreta (Partit Radical de Lerroux i la CEDA). I a Catalunya continua governant ERC.
 • La Llei de Contractes i Conreus

  La Llei de Contractes i Conreus
  1934 el president de la Generalitat, Lluís Companys va aprovar pel parlament de Catalunya una Llei de Contractes i Conreus, permetia als pagesos accedir a la propietat de les terres treballades fixant unes taxes.
 • Llei de Bases

  Permet organitzar els serveis sanitaris.
 • Revolució d'octubre del 1934

  Revolució d'octubre del 1934
  • Radicalització de PSOE i de la UGT.
  • A Astúries, els miners amb la UGT, CNT i comunistes van iniciar una revolució social. Insurrecció sufocada pels generals Franco i Goded amb una repressió impecable.
 • Els fets d'octubre del 1934 a Catalunya

  Els fets d'octubre del 1934 a Catalunya
  Enfrontament entre el president Companys i el govern central i la CEDA, va proclamar l'Estat Català dins la República Federal Espanyola.
 • Partir Obrer d'Unificació Marxista (POUM)

  Partir Obrer d'Unificació Marxista (POUM)
  Bloc obrer i Esquerra Comunista s'uneixen en aquest partit
 • Nou govern 1935

  Nou govern 1935
  Primavera 1935 es forma un nou govern presidit per Lerroux amb 5 membres de la CEDA
 • Partir Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)

  Partir Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)
  Unió dels comunistes i socialistes, ja havia començat la guerra.
 • Eleccions 1936 → Victòria Front Popular

  Eleccions 1936 → Victòria Front Popular
  Febrer 1936 triomf del Front Popular.
  Azaña va ser president de la República i Casares Quiroga cap del govern.
 • Conspiracions dins l'Exèrcit

  Conspiracions dins l'Exèrcit
  Febrer 1936, el general Mola va iniciar la xarxa de contactes militars, polítics i financers per dur a terme un cop d'Estat militat contra la
  República.
 • Period: to

  FRONT POPULAR

 • La Reforma Territorial : Les Autonomies → GALÍCIA

  28 de juny de 1936 es fa un referèndum per aprovar un projecte d'estatut que no va ser aprovat per les Corts a causa de l'esclat de la Guerra Civil.
 • Assassinat de Calvo Sotelo

  Assassinat de Calvo Sotelo
  Dirigent monàrquic assasinat per part de les forçes policials
 • Insurrecció militar

  Insurrecció militar
  Insurrecció militar el 17 de juliol de 1936 al Marroc i va donar origen a una Guerra Civil que durarà 3 anys.