2a rep

La II República d'Espanya by Àlex G

 • Dimissió de Primo de Rivera

  Dimissió de Primo de Rivera
  Després de perdre el suport del rei i l'exèrcit, es veu obligat a dimitir.
  Entra en govern el General Berenguer per donar inici a la DICTABLANDA
 • Pacte de San Sebastián

  Pacte de San Sebastián
  Era una reunió per constituir un comité revolucionari,és a dir, es compromentien a enderrocar la monarquia i a proclamar la república. Van signar catalanistes i el PSOE, el seu lider va ser ALCALÀ ZAMORA
 • Llei Azaña

  Llei Azaña
  Al pujar al govern, va trobar-se un exércit antiquat i monàrquic, així que va portar a terme aquest sanejament, que no era més que un seguit de reformes:
  1 Tots els militars contraris a la República, podien retirar-se amb el seu sou integre. (Franco i Tejero ho van fer)
  2 Eliminació de l'Excés d'oficials en proporció de soldats
 • Reforma religiosa

  Reforma religiosa
  Van prohibir l'ensenyança, el pressupost, el matrimoni podia ser cívil, la secularització dels cementiris.Això va anar seguit de la crema de convents per part dels anarquistes
 • Period: to

  Bienni Reformista o D'esquerres

  president de la República Alcalà Zamora i president del govern Manuel Azanña
  Començà amb la proclamació de la república i finalitza amb la convocatòra d'eleccions per part d'Àlcala Zamora per al mes de novembre del 1933.
 • Proclamació de la Segona República

  Proclamació de la Segona República
  A causa de la victòria dels partits liberals en les eleccions municipals. Alfons XIII marxà cap a l'exili (Suissa), perquè va veure que no era desitjat pel seu poble (cal remarcar que no es va vesar cap gota de sang)
 • Proclamació de "la República Catalana dins la Federació Ibérica"

  Proclamació de "la República Catalana dins la Federació Ibérica"
  Francesc Macià proclamà des de el balcó de la generalitat la República. Però va durar ven poc perquè es va enviar una comissió del govern provisional per tal de que sotmetés la seva decisió a canvi de la concessió immediata d'un règim d'autonomia
 • Period: to

  República en pau

  Període previ a la Guerra Cívil
 • Period: to

  Segona República

 • Eleccions a les Corts Consituents

  Eleccions a les Corts Consituents
  Primeres eleccions netes a Espanya, va guanayar el bàndol repuclicano-socialista
 • L'estatut de Núria

  L'estatut de Núria
  Es van unir al Santuari de Núria i van redactar un avantprojecte.
  Definia un Estat oficial juntament amb el castellà i preveia la possibilitat de federar-se amb els països de parla catalana.
  S'assumien competències exclusives en ensenyament, cultura, policia, sanitat,obres, justicia, agricultura, dret Cívil, ordenació territorial règim municipal i tribunals de justicia.
  Els impostos directes es quedaven
  Els impsotos indirectes els gestionava l'administració Central
  Es va enviar a Madrid
 • Niceto Alcalà-Zamora

  Niceto Alcalà-Zamora
  Va ser president de la República des de novembre de 1931 fins el 7 d'abril de 1936
 • Llei de Contractes de Treball

  Llei de Contractes de Treball
  Va afectar a tots els treballadors establint normes obligatòries per a la contractació: regulació de convenis col·lecctius, negociats entre la patronal i sindicats, contenia normes sobre salaris, normes per a rescindir contractes, set dies de vacances pagades a l'any, dret a vaga...
 • Llei de Jurats Mixtos

  Llei de Jurats Mixtos
  Els jurats controlaven, és a dir, mediaven entre la patronal i els sindicats.
  Miraven el compliment de la normatica labora i també les condicions de contractació
 • Manuel Azaña (President del govern)

  Manuel Azaña (President del govern)
  Degut al "controvertit" caràcter de les seves mesures, la Sanjurjada(cop d'estat del general) i els successos de casas vieja, van portar a la seva dimissió en setembre de 1934 com president del govern, després serà el president de la república després de les eleccions del Febrer de 1936
 • Constitució

  Constitució
  Nova constitució amb un contingut social molt avançat per la seva època. Caràcter Democràtic i Progressista.
  Punts destacats:

  Divisió de poders
  Sobirania Nacional (el poble), per tant sufragi universal a partir dels 23
  Sufragi Universal
  Model d'estat amb les seves autonomies
  Fi dels privilegis de l'església
 • Diccionari Pompeu

  Diccionari Pompeu
  Pompeu Fabra publica el Diccionari General de la Llengua Catalana, en aquell moment, és el president de l'institut d'estudis catalans
 • Insurrecció a l'Alt Llobregat

  Insurrecció a l'Alt Llobregat
  Els miners van ocupar la conca minera durant 5 dies i finalment va intervenir l'exércit, va suposar l'acomiadament d'obrers i sindicalistes
 • Creació de la Guàrdia d'Àssalt

  Creació de la Guàrdia d'Àssalt
  fidel a la República, va fundar aquest cos, que durant la guerra defensará la llibertat Espanyola
 • Cop d'Estat Fallit de Sjrjo

  Cop d'Estat Fallit de Sjrjo
  Cop d'estat del General SANJURJO en contra de la segona república, va ser el primer aixecament que la república havia rebut. Va solucionar-se sense problemes
 • Llei de la reforma agrària

  Llei de la reforma agrària
  Permitia l'expropiació de les terres dels grans terratinents per ser lliurades a les comunitats de pagesos.
  L'objectiu d'aquesta reforma era posar fi al latifundisme i fer una redistribució de terres
  Els terratinents s'hi van oposar ii els pagesos decepcionats per no rebre les terres, també.
 • Aprovació de l'Estatut de Núria a Madrid

  Aprovació de l'Estatut de Núria a Madrid
  Gràcies a la intervenció del president del Govern Manuel Azaña, que un cop vençut el cop d'Estat, per assegurar-se la fidelitat dels catalans aprovà l'estatut amb canvis. (Bastant forts)
  Després d'això es van convocar eleccions al Parlament de Catalunya
 • Victòria de les eleccions de ERC

  Victòria de les eleccions de ERC
  Presidit per Francesc Macià ERC va guanyar les eleccions i la Lliga regionalista va quedar relegada a l'oposició
 • Period: to

  Bienni conservador o Bienni negre

  Comença en les eleccions del novembre de 1933 i acaba amb les eleccions que es van celebrar el febrer de 1936
  Les forces polítiques CEDA i el partit radical de Lerroux van dominar aquest període.
  Es va intentar destruir la república.
 • Creació de la Falange Espanyola

  Creació de la Falange Espanyola
  Amb el fill del dicador Primo de rivera com a a cap
 • Eleccions a les Corts

  Eleccions a les Corts
  Donen la victòria als partits de centredreta. A Catalunya va seguir governant ERC
 • Llei de Bases

  Llei de Bases
  Va permetre organitzar els serveis de Sanitat, millores d'hospitals, campanyes de vacunes, serves d'assistència ...
 • Llei de contractes i conreus

  Llei de contractes i conreus
  Arran de la Fil·loxera, que va matar quasi tots els ceps, els amos van rescindir els contractes i van establir condicions més dures, però, el parlament de Catalunya va establir aquesta llei que regulava i limitava l'import d'arrendament.
  Aquesta llei es va portar a Madrid i quan va ser aprovada ja va ser massa tard perquè esclatà la revolució d'octubre
 • Revolució d'octubre

  Revolució d'octubre
  Degut a l'abolició de totes les reformes que es van fer, el PSOE i la UGT es van radicalitzar, fet que va causar que a Asturies els miners van iniciar una revolució social, va ser sufocada pel general Franco i Goded amb 1100 morts 2000 ferits i 300militars morts. Aquesta repressió va ser molt dura
 • 2a part revolució octubre

  2a part revolució octubre
  El Presiden Lluis companys es va enfrontar al govern i a la CEDA amb la proclamació de l'estat Català dins l'estat federal d'Espanya. IGUAL QUE ANTERIORMENT HAVIA FET MASIÀ. De seguida el govern central va enviar tropes per sufocar-ho, amb el general Domènech i Batet com a cap, va empresonar a més de 3000 anomenats "presos polítics"
 • Cas Estraperlo

  Cas Estraperlo
  Escàndol d'Estraperlo, es van desmantellar innumerables casos de corrupció per part dels polítics del CEDA i del partit de Lerroux, va causar que en les eleccions sortís el front popular
 • Period: to

  Govern del Front Popular

  Casares Quiroga passa a ser president del govern
  Es van reprendre totes les reformes iniciades el 1931 que va donar amnisitia als presos polítics.
  Es van enviar els generals colpistes a destinacions que no suposaven cap perill (com son Franco, Goded ...)
  La Falange va posar en marxa la dialèctia de punys i pistoles per tal de fomentar el terror al carrer
 • Maunel Azaña (President República )

  Maunel Azaña (President República )
  Després de les eleccions de Febrer de 1936, es passa al període anomenat Front Popular. Com a president del Govern estarà Casares Quiroga
 • Intent d'estatut de Galícia

  Intent d'estatut de Galícia
  Es va fer un referèndum per aprovar un projecte d'estatut que no va ser aprovat per les Corts a causa de l'esclat de la Guerra Cïvil
 • Assassinat Calvo Sotelo

  Assassinat Calvo Sotelo
  Polític d'ultradretes(el cap de l'oposició) va ser assassinat per part de les forces policials en acte de venjança
 • Assassinat de Tinent del Castillo

  Assassinat de Tinent del Castillo
  Assassiant del tinent del castillo per part de l'ultradreta, el maten 4 pistoles que l'assalten quant tornava del treball a casa
 • Inici Insurrecció militar (Guerra Cívil)

  Inici Insurrecció militar (Guerra Cívil)
  La mort de Calvo Sotelo va accelerar la insurrecció, va començar al Marroc i va donar origen a una sangria de gent
 • Casares Quiroga

  Casares Quiroga
  Després de les eleccions del Febrer de 1936, va ser president del govern