Rey alfonso xiii de españa, by kaulak

El Regnat d'Alfons XIII (1902-1931)

 • L’inici del regnat

  Als 16 anys, va pujar al tron Alfons XIII. Va ser un monarca molt intervencionista a nivell polític i social. El regenta comença amb el govern liberal
 • Mort de Mateo Sagasta

  Mort de Mateo Sagasta
  Tras la mort de Sagasta . Segueix el partit Conservador amb Fco.Silvela i Raimundo Fdez Villaverde. Després formarà gover Antonio Maura.
 • 1º Mandat conservador (1903-1904)

  1º Mandat conservador (1903-1904)
  Dirigit per Antonio Maura. Intent de reforma del sistema político amb la revolució des de dalt i Intent de crear una nova base social “masses neutres”
 • Signatura del Tractat D’Algecires

  Amb el tractat a Espanya li correspon el territori del Rif i té l'obligació de pacificar-lo i controlar-lo.
  La presència espanyola va ser contestada per atacs dels rifenys organitzats en cabiles.
 • 2º Mandat conservador (1907-1909)

  Marcat per 3 objectius: Revitalitzar l’economia, normalitzar la vida política, modernitzar l’administració
 • Derrota al Barranco del Lobo

  Per això, el govern va decidir augmentar el nombre de soldats a la zona fent ús de réservistes provocant la setmana tràgica
 • La setmana trágica

  La setmana trágica
  Revolta protagonitzada per les classes populars a Barcelona principalment i com a conseqüència del reclutament de tropes per lluitar al nord d’Àfrica.
 • Govern liberal

  Tras la dimissió d’Antonio Maura el Rei va cridar al líder liberal
  Primer va formar govern SEGISMUNDO MORET que dimitirà el febrer de 1910.
 • Mandat de José Canalejas

  Mandat de José Canalejas
  Canalejas farà un Programa de reformes molt agosarat: Nou impost sobre les rendes urbanes i la Llei de reclutament militar obligatori, també va aprovar la llei del Candado que limitava i controlava el nombre d’ordres religioses de nova creació.
 • Mort de José Canalejas

  Va ser assassinat a la Puerta del Sol per un jove anarquista Manuel Pardiñas.
  La mort de Canalejas va fer entrar en crisi el govern i el partit
 • Tras la mort de Canalejas

  Li segueix el Comte de Romanones (fins a octubre de 1913) i posteriorment Alfons XIII encarregarà govern al conservador
  Eduardo Dato
 • Govern conservador de Eduardo Dato

  Govern conservador de Eduardo Dato
  Elements que marquen el govern de Dato:
  a.- Política de reformes socials: Llei d’Accidents de Treball
  b.- Decret sobre Mancomunitats: Decret que desenvolupa la Llei de Mancomunitats de José Canalejas.
  c.- Esclat de la 1ª Guerra Mundial
 • Esclat de la 1º Guerra mundial

  Esclat de la 1º Guerra mundial
  El govern d’Eduardo Dato es va declarar neutral. Degut a la durada de la guerra els països veïns van demanar molts productes industrials i agraris a Espanya. Això va augmentar els benefices empresarials considerablement
 • La crisi de la Restauració

  Entre l’estiu i la tardor de 1917 el sistema de la Restauració va patir una crisi molt greu.
 • Factors externs (L’impacte de la 1ª Guerra Mundial)

  En un principi va ser positiu: Va afavorir l’activitat econòmica , va reduir el deute extern i l’acumulació de capitals desenvoluparà el sector bancari.
  Però posteriorment tindrà efectes negatius: Els beneficis no s’invertiran en la modernització de les indústries, els assalariats no es van beneficiar de la millora econòmica ,es va produir una escassetat en el mercat interior i una pujada de preus.
  Això va provocar l’afiliació massiva dels treballadors iagricultors als sindicats.
 • Factors interns de la crisi

  1.- Sistema polític que no assumia una nova realitat social deguda al creixement urbà i augment del proletariat.
  2.- Manca d’estabilitat política en la direcció dels partits liberal i conservador.
  3.- Tensió en l’exèrcit, degut a la disminució de la capacitat adquisitiva i per problemes en el sistema d’ascens.
  A més dels movimentsque seran l’oposició política i social durant aquest període:
  a.- El republicanisme.
  b.- El moviment obrer.
  c.- Els nacionalismes.
 • Les Juntes Militars

  Hi ha un descontentament a l’exèrcit, degut al malestar entre els oficials d’infanteria i cavalleria ja que havien de fer exàmens per ascendir i la disminució de la capacitat adquisitiva. Això va provocar que Benito Márquez organitzi una junta militar. El juny de 1917 la junta farà un manifest on es culpa al govern dels mals de l’exèrcit i del pais. Les Juntes es mobilitzan i pressionan a Alfons XIII ,éll nomena a Dato president. Dato suspèn garanties constitucionals i accepta a les Juntes.
 • L’Assemblea de Parlamentaris.

  L’Assemblea de Parlamentaris.
  Alguns polítics van llançar la idea de la necessitat de modernitzar la política espanyola. Francesc Cambó (un dels líders de la LLiga Regionalista) va liderar una reunió a Barcelona. Pero l’Assemblea serà dissolta per la guàrdia civil.
 • La vaga general de 1917

  Degut a la situació dels treballadors amb condicions laborals no acceptables i salaris insuficients i que el moviment sindical havia crescut molt va esclatar una vaga revolucionària.
  Peró el 19 d’agost de 1917 serà sufocada
 • La vaga de la Canadenca

  La vaga de la Canadenca va ser promoguda per la CNT i dura més de 5 setmanes (12 de febrer al 19 de març de 1919).
  Va provocar l’aturada d’una bona part de la indústria catalana (70%) i va acabar amb un acord mitjançant el qual la patronal readmitia als acomiadats, augmentava els salaris i passava la jornada a 8 hores
  L’empresa incomplirà el pacte i es reprendrà la vaga. Això suposarà:
  - El tancament d’empreses
  - La forta repressió dels sindicats.
 • Desastre d' Annual

  Desastre d' Annual
  Les tropes espanyoles capitanejades pel general Silvestre van ser atacadas per Abd el-Krim i van ser massacrades a Annual.
  Les conseqüències:
  - Mort de 10.000 soldat
  - Reducció del terreny controlat a 5000 km2.
  El desastre d’Annual va provocar:
  - Deteriorament en la situació política.
  - Protagonisme militar
  - Demanda de responsabilitats per part de l’opinió pública.
 • Govern de concentració nacional

  La situació política es va intentar solucionar formant en agost de 1921 un govern de concentració nacional presidit per Maura. Durarà fins al març del 1922 i es crearà un altre presidit pel liberal García Prieto.
 • La dictadura de Primo de Rivera

  La dictadura de Primo de Rivera
  Per al cop d'estat hi ha causes exteriors com el discredit del sistema parlamentari que va generar la 1ºGM i el començament dels regims totalitaris, i causes interiors com la profunda crisi del sistema , la marxa nefasta de la guerra colonial, el clima de conspiració dels militars i el propi monarca que volia una reforma política “amb Constitució o sense”
  El cop d’estat va tenir èxit i ràpidament va obtenir el beneplàcit dempart de la burgesia, de l’exèrcit i del propi Monarca.
 • Directori militar (1923-1925)

  Format per 8 generals que assessoraven a Primo de Rivera. Les seves principals obres van ser:
  1) Supressió de la Constitució de 1876 (Dissolució de les Corts, decret de l’estat de guerra i eliminació de les llibertats polítiques i de premsa.
  2) Prohibició dels partits polítics i creació d’un partit únic favorable al Dictador.
  3) Substitució dels governadors civils per militarsi la suspensió dels regidors als Ajuntaments.
  4) Intervenció i solució del conflicte del Marroc.
 • Desembarcament d’Alhucemas

  Desembarcament d’Alhucemas
  va ser un desembarcament militar dut a terme a Alhucemas per l'exèrcit i l'Armada espanyola i, en menor mesura, un contingent aliat francès, que propiciaria la fi de la guerra de l'Rif.
  La solució al conflicte marroquí suposarà un gran èxit politic per a Primo de Rivera
 • Directori Civil (1925-1930)

  Es va nomenar un govern de persones que no eren militars en un intent d’institucionalitzar i tornar a la normalitat el règim.
 • Prats de Molló

  Va ser la 1ª manifestació seriosa contra la dictadura que va surgir com a conseqüència directa de la dissolució de la Mancomunitat.
  Aquest pretenia envair Catalunya des de la Catalunya Nord i declarar-la independent.
 • Convocatoria d'una Aassemblea nacional consultiva

  Òrgan que substituïa al Parlament, però sense funcions legislatives, estava format per membres afins al règim i tindrà com a funció principal la redacció d’una constitució, peró no es portarà a terme principalment per que no va contar amb el suport de la Corona ja que limitava el poder del monarca.
 • Descomposició de la dictadura

  Des de 1928 es va accelerar la descomposició de la dictadura degut principalment pel rebuig de l’intent de constitució.
  Els factors que van intervenir van ser els estudiants I intelectuals, els militars,la economia i l'oposició política.
 • Dimissió de Primo de Rivera

  Primo de Rivera dimitirà per diferents causes com la diabetis que patia, el fracàs al intentar instaurar un règim nou i el paper creixent de l’oposició.
 • El govern de Berenguer

  El govern de Berenguer
  Dámaso Berenguer era un militar escollit per Alfons XIII per retornar Espanya a un règim constitucional. El seu règim va ser conegut com la Dictablanda i va durar fins al 1931.
 • Pacte antimonàrquic de Sant Sebastià

  Aquest pacte va estar format per els líders republicans com Lerroux i Alcalà Zamora , van organitzar una estratègia per aconseguir la República.
  Van crear un govern provisional i establiren la data del 15 de desembre de 1930 per a la insurrecció però seran detinguts.
 • Insurrecció militar en Jaca

  La primera insurrecció va ser protagonitzada en Jaca pels capitans
  Fermín Galán i García Hernández.
  Van proclamar la República en Jaca però van fracasar en el seu intent de extendre la insurrecció a Osca. Els capitans acabaran jutjats i afusellats.
 • Insurrecció dels Cuatro Vientos

  Aquesta insurrecció era l’organitzada pel govern provisional republicà I va fracasar ja que la majoria dels militars no es van mobilitzar ni tampoc ho faran les organitzacions obreres.
 • Dimissió de Berenguer

  El General Berenguer i Alfons XIII nomenaran a l’almirall Juan Bautista Aznar sent aquest l’últim govern de la monarquia.
  El govern de Juan Bautista Aznar va Jutjar als membres del govern provisional de la república i convocar eleccions municipals.
  Desprès de les eleccions es va veure que a les principals ciutats i capitals de províncies la victòria erade les forces republicanes.
 • El fi del regnat i la segona república

  El fi del regnat i la segona república
  El 13 d’abril es van produir manifestacions favorables a la República. Es va constituir un comitè revolucionari dirigits pels líders republicans que fins i tot es van reunir amb el govern.
  Per aquesta situació Alfons XIII abdicarà i s’exiliarà a París
  Proclamant-se la SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA