Imagen 2022 04 03 205444579

Dictadura i II República

 • Cop d'Estat Primo de Rivera

  Cop d'Estat del militar Primo de Rivera de caràcter regeneracionista. La seva intenció era acabar amb els nacionalismes (cirugià de ferro), acabar amb el caos del pistolerisme i centralitzar Espanya un altre cop, eliminant particularitats territorials i dissolent institucions pròpies.
 • Period: to

  Directori Militar

  Període d'autoritarisme i repressió on els governadors eren part de l'exèrcit. S'aplica Estatut municipal, ajuntaments al servei del govern central.
 • Creació Unión Patriótica

  Partit creat per Primo de Rivera que dona suport a la dictadura
 • Desembarco Alhucemas

  Amb l'ajuda de França es resol el problema del Marroc i es derroten les tropes d'Abd el Krim. És la primera batalla aeronaval.
 • Period: to

  Directori Civil

  Període on es permet l'entrada al govern a funcionaris civils, s'aplica un Estatut provincial. Es faran algunes reformes envers obres públiques, creació de preses, aranzels proteccionistes pels empresaris, confederacions hidogràfiques.
 • Fets de Prat de Motlló

  Intent d'invasió armada de Catalunya des de la frontera de França per part de Francesc Macià
 • Insurreció de Jaca i Insurrecció de Cuatro Vientos.

  Insurreccions successives que tenien com a objectiu enderocar la dictablanda de Dámaso Berenfuer. Objectiu de fomentar vagues generals, però van ser sufocades. Va morir Fermín Galán a la de Jaca
 • Dimissió de Primo de Rivera per falta de suport militar

  El General Dámaso Berenguer ocuparà el seu lloc durant un breu període, la seva dictadura realitzará reformes de forma molt lenta, serà una "dictablanda".
 • Constitució 1931

  Es redacta una nova Constitució molt avançada com es va acordar en el Pacte de Sant Sebastián, sufragi universal d'homes i dones, llibertat de pensament i associació, proclamació d'un estat laic, reformes de l'Exèrcit massa monàrquic...
 • Llei de Retir

  Permetia el pas a la vida civil als militars conservadors mantenint el seu sou, així es millorava la macrocefàlia
 • Estatut d'Estella

  Estatut creat per las PNB i els carlistes, no es va aprovar fins el 1936 perquè era incompatible amb la Constitució.
 • Period: to

  Bienni Reformador

  Bienni en el que els partits d'esquerra i centreesquerra realitzen reformes avançades i progressistes, i es redactarà la Constitució del 1931, de caràcter molt liberal i progressista. Niceto Alcalá Zamora com a President i Manuel Azaña com a Cap de Govern de la República Espanyola.
 • Period: to

  Segona República

  Després de la victòria republicana a les eleccions del 12 d'abril de 1931, Alfons XIII es veu obligat a dimitir després de que la població el vegi com un dictador que ha ignorat la Constitució per permetre i donar suport a un Cop d'Estat. Es declararà la Segona República Espanyola.
 • Proclamació 2a República

  Es proclama la II República després de la victoria republicana de les eleccions de l'Almirall Aznar
 • Period: to

  Govern Provisional

  Govern provisional d'esquerres formats pels partits antidinàstics del Pacte de San Sebastián. President Zamora i partits socialistes, anarquistes i republicans. Es va proposar fer nova constitució, convocar eleccions i va fer reformes en educació, camp agrari, Església i Exèrcit.
 • Estatut d'Autonomia Núria

  Es redacta estatut d'Autonomia catlà, amb la intenció d'adquirir competències envers política interior, recaptació d'impostos propis, sanitat, justícia... Es demana que Catalunya sigui un estat autònom dintre de la República espanyola
 • Sanjurjada

  Cop d'estat fallit del General Sanjurjo, es va exiliar a Lisboa
 • Llei de Bases de la Reforma Agrària

  Largo Caballaero, Ministre de Treball del PSOE, impulsa la llei per expropiar sense indemnització d'una part dels latifundis dels nobles i expropiar amb indemnització terres mal treballades. Es reparteixen les terres entre 12000 famílies, però la reforma acaba sent poc profunda i genera l'oposició tant dels terratinents com dels jornalers.
 • Associació Nacional de Propietaris de Finques

  Aquesta associació fa un boicot per la reforma agrària, conrea cereals de forma extensiva que requereixen menys mà d'obra per no haver de contractar tants treballadors. Empitjorarà l'atur agrari.
 • Aprovació d'Estatut d'Autonomia català

  L'Estatut s'aprovarà gràcies al suport d'Azaña, Cap de Govern, però es modificarà molt. S'instaurarà cooficialitat del llenguatge i competències d'ordre públic, Catalunya serà una regió autònoma en l'Estat Espanyol.
 • Llei de Congregacions

  Es proibeix a l'Església involucrar-se en educació
 • MIssions pedagògiques

  Culturitzar el món rural amb teatres o cinemes ambulants.
 • Fet de Casas Viejas (Cadis)

  L'assassinat cruel d'uns anarquistes a Casas Viejas per part de la Guàrdia Civil amb ordres d'Azaña provoquen la seva dimissió i l'inici del Bienni Conservador
 • Eleccions del 33

  La dreta, unida al voltant de la CEDA, guanyarà, i Lerroux passarà a ser cap de govern i permetrà l'entrada al govern de Gil-Robles perquè reformi la legislació del bienni anterior (Largo Caballero reaccionarà de forma violenta amb UGT).
 • Fusió Falange Española i JONS

  Aquests dos partits, de José Antonio Primo de Rivera i Onésimo Redondorespectivament, tenen ideologia feixista i oposada a la República.