Segle XIX Espanyol

  • Period: to

    Regnat de Carles IV

    Carles IV (1788-1808) L'esclat de la Revolució Francesa va provocar a Espanya tanqués les fronteres amb França.