Baixa (33)

Santa margarida de montbui

 • 711

  Els visigots, francs i musulmans tomen montbui

  Els visigots, francs i musulmans tomen montbui
  L'actual montbui, va ser tomat fa molts anys per els visigots, encara que a l'any 711 els musulmans van ocupar la peninsula. Els francs, però, van reconquerir part dels territoris que havien ocupat els musulmans i l’actual Montbui va ser territori de frontera (Marca Hispànica). Malgrat tots els canvis de dominacions, tant al massís com al cim de La Tossa es va mantenir un nucli de població.
 • Nov 27, 936

  Primera escriptura on es cita a montbui

  Primera escriptura on es cita a montbui
  En aquesta data es cita per primer cop a montbui en un escrit. en una escriptura de venda es cita per primer cop el nom de Montbui. El document conté l’escriptura de venda d’una parcela ubicada al terme de Montbui, feta pel prevere Guisenulfus, i una dona anomenada Oselda a un tal Branovildus.
 • 960

  El compte Borrell

  El compte Borrell
  L’any 960 el Compte Borrell II va atorgar els territoris de l’actual Montbui al Bisbe de Vic Ató, per tal d’iniciar la repoblació del territori.
 • 985

  La razzia musulmana

  La razzia musulmana
  Una repoblació que aturaria l’any 985 la “ràzzia” musulmana encapçalada per Almansor
 • 990

  La sequera

  La sequera
  Per acabar de completar aquest intens període l’any 990 una intensa sequera va fer minvar la població.
 • 1023

  Guillem de Mediona infeuda les terres i consagra els termes de Montbui i el Saio

  Guillem de Mediona infeuda les terres i consagra els termes de Montbui i el Saio
  el bisbe Oliba va infeudar les terres a Guillem de Mediona, i va consagrar els termes de Montbui i el Saió. Pocs anys abans s’havia iniciat la construcció de l’església de Santa Maria i el Castell de La Tossa. Al nucli del Saió (anomenat “Ocelló”) hi ha havia un altre castell que depenia dels Bisbes de Vic) i també l’Església de Santa Anna, d’origen romànic.
 • 1166

  Document on es menciona el nom de Santa coloma de Montbui

  Document on es menciona el nom de Santa coloma de Montbui
 • 1187

  La familia Cardona

  La familia Cardona
  Era la familia que representava el senyor feudal i tenia jurisdiccio sobre Montbui i tambe Ocello. Els Cardona i els Montbui van centrar tenir gran importancia durant el segle XIII.
 • 1378

  Montbui te 160 habitants

  Montbui te 160 habitants
 • 1462

  La guerra de Joan de Montbui

  La guerra de Joan de Montbui
  Joan de Montbui es va aliar amb el rei a la guerra civil catalana, pero, la poblacio es va decantar per la generalitat
 • 1472

  El triomf de Joan II

  El triomf de Joan II
  Joan de montbui va prendre represalies amb la poblacio i que va baixar dels 100 habitants
 • La pesta a Montbui

  La pesta a Montbui
 • L'iglesia de la parroquia a Montbui

  L'iglesia de la parroquia a Montbui
  El municipi per fi creixia demograficament
 • En aquest any van haver 252 habitants

  En aquest any van haver 252 habitants
 • Casa gran de Montbui

  Casa gran de Montbui
  es va construir la Casa Gran de Montbui, a la Plaça de l’Església. Després d’un lent però continuat augment demogràfic al principi del segle XVIII va esclatar la Guerra de Successió
 • En aquest any montbui tenia 230 habitants

  En aquest any montbui tenia 230 habitants
 • Any d'instalacio del rellotge de la islgesia

  Any d'instalacio del rellotge de la islgesia
 • Any d'edificacio amb pedra de la font de Sanahuja

  Any d'edificacio amb pedra de la font de Sanahuja
 • En aquest any Montbui tenia 522

  En aquest any Montbui tenia 522
 • Epidemia del colera

  Epidemia del colera
  Aquesta epidemia va acabar amb molta poblacio
 • En aquest any montbui tenia 702 habitants

  En aquest any montbui tenia 702 habitants
 • Construccio de la carretera de valls

  Construccio de la carretera de valls
 • En aquest any va baixar la poblacio a 531

  En aquest any va baixar la poblacio a 531
 • Arriba la electricitat a montbui

  Arriba la electricitat a montbui
 • Escoles i els ajuntaments

  Escoles i els ajuntaments
 • Creacio del club de futbol montbui

  Creacio del club de futbol montbui
 • Els republicans incautan la Ateneu

  Els republicans incautan la Ateneu
 • En aquest any montbui tenia 840 habitants

  En aquest any montbui tenia 840 habitants
 • Pere Daniel J. Massana

  Pere Daniel J. Massana
  va agrupar el teixit associatiu per aconseguir millores bàsiques per al Nucli Urbà montbuienc.
 • En aquest any montbui tenia 2.012 habitants

  En aquest any montbui tenia 2.012 habitants
 • El boom demografic continua

  El boom demografic continua
 • En aquest any montbui tenia 6.777 habitants

  En aquest any montbui tenia 6.777 habitants
 • L'ajuntament es trasllada

  L'ajuntament es trasllada
  l’Ajuntament es va traslladar del Nucli Antic al Nucli Urbà, el nucli de població més nombrós.
 • Inaugurament del montagora

  Inaugurament del montagora