Revolución Francesa

  • Convocatòria dels estats generals

    Convocatòria dels estats generals
    Una assemblea o junta magna que convocaven els reis, amb caràcter excepcional, tractar assumptes urgents, fonamentalment d'índole legal o financera, com era recaptar impostos extraordinaris.
  • Creac

    Es declara l'Assemblea Nacional: una assemblea no dels Estats, sinó del pueblo. L'Assemblea va invitar a la resta d'estaments a què se'ls uniren, però deixant clar que pensaven ocupar-se dels assumptes nacionals amb o sense ellos.La nova assemblea de seguida es va alinear amb els capitalistes, la font de crèdit necessària per a finançar el deute públic.