Índice

Principals esdeveniments de l'inici de la industrialització

 • Carbó de coc

  Carbó de coc
  Va substituir al carbó vegetal durant la revolució industrial, facilitant la siderúrgia (que depenia de la llenya) i no desprenia fums.
 • Period: to

  Revolució Industrial

 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  Convertia la pressió del vapor en energia mecànica. Ahorrant molt de temps en treball.
  Més endevant James Watt, va incorporar un sistema automàtic sobre la velocitat, perquè no hi explotés: "el regulador de boles".
 • Primer teler mecànic de vapor

  Primer teler mecànic de vapor
  Un invent que amb una acceleració considerable, va augmentar la produccó de telars. I era una màquina hidràulica (funcionava a vapor).
 • Primer vaixeill de vapor

  Primer vaixeill de vapor
  Va ser un gran avenç en el transport marítim, ja que passaven de dependre del vent a anar al seu rumb, per la màquina de vapor a carbó que hi tenien dintre, que movia uns aleps.
 • Primera línea de ferrocarril

  Primera línea de ferrocarril
  Va passar de anar més lent a més ràpid, canviant l'energia de sang (tiraven de les locomocions persones o cavalls) a mecànica (màquina de vapor).
 • K.Marx: partit comunista

  K.Marx: partit comunista
  Va ser un nou tipus de manera de societat, que va tenir popularitat sobre el moviment obrer.
 • Primera Internacional Obrera

  Primera Internacional Obrera
  L' Asociació Internacional de Treballadors (AIT), va estar integrada per partits socialistes, sindicalistes i anarquistes. De la qual Marx va redactar els estatuts.
 • Motor d'explosió

  Motor d'explosió
  Aquest invent va estar relacionat amb l'obtenció d'un nou líquid: la benzina, amb el qual van inventar seguidament, el motor que funcionava cremant el líquid amb una xispa de combustió dins un cilindre.
 • Period: to

  2ª Revolució Industrial

 • Vol dels germans Wright

  Vol dels germans Wright
  Van ser uns germans aviadors i inventors, que van construir el primer aeroplà del món, construit per ells mateixos.
 • Ford T. (inventa el cotxe)

  Ford T. (inventa el cotxe)
  Va ser un home visionari, que va idear la primera cadena de muntatge de cotxes, que el va permetre arribar a xifres impossibles per a l'època.