PREHISTÒRIA

 • 10,000 BCE

  HOMO HABILIS

  HOMO HABILIS
  Va ser una de les primeres especies humanes
 • 10,000 BCE

  HOMO ERECTUS

  HOMO ERECTUS
  Va començar a caminar dret i no estaba en posició cuadrupeda
 • 10,000 BCE

  HOMO SAPIENS

  HOMO SAPIENS
  la ultima evolucio dels essers humans
 • Period: 10,000 BCE to 3500 BCE

  PREHISTÒRIA

 • Period: 10,000 BCE to 8000 BCE

  Paleolític

  Va ser el començament de la prehistòria i es va desenvolupar la pedra tallada
 • 8000 BCE

  Agricultura i ramaderia

  Agricultura i ramaderia
  Va ser important per pasar de nomadas a sedentaris, També es va crear l'agricultura i aixi van poder conrear i collir els seus propis aliments
 • Period: 8000 BCE to 5000 BCE

  Neolitic

  Al neolític va sorgir la agricultura i la ramaderia. Van desenvolupar el poliment de la pedra
 • 7000 BCE

  Ceràmica i teixits

  Ceràmica i teixits
  Va ser important pero poder guardar aigua i fer roba amb el telar
 • 5000 BCE

  Edat del coure

  Edat del coure
  Es va utilitzar per fer eines per a la vida quotidiana
 • Period: 5000 BCE to 2000 BCE

  Edat dels metalls

  Es va desenvolupar el coure, el bronze i finalment, el ferro. Van sorgir les primeres civilitzacions urbanes.
 • 3500 BCE

  Origen de la escriptura

  Origen de la escriptura
  Va ser necesaria per poder comunicarse uns poblats amb els altres.
 • 3000 BCE

  Edat del bronze

  Edat del bronze