Origen del contrabaix

By Emma1
 • 1500

  Creació del contrabaix

 • Period: 1500 to

  Contrabaixos de 4 o 5 cordes

 • Aparició orquesta simfònica

 • Classicisme

  El contrabaix es va començar a conèixer però altres insruments el substituien.
 • Neix Domenico Dragonetti

 • Incorporació a l'òpera Francesa

 • JAZZ

 • Obres clàssiques/fonamental al jazz

 • música clàssica/jazz/rockabilly,