Norsk språkhistorie

Timeline created by Idafinjord
 • 200

  Urnordsisk

  Urnordsisk
  Urnordisk er det eldste språket vi kjenner til. Det var mange lange ord og de skrev med runer.
 • Period: 200 to 750

  Urnordsisk

 • 750

  Norrønt

  Norrønt
  Norrønt er kjent som vikingenes språk. Det var under den norrøne tiden at det latinske alfabetet ble oppfunnet, men runer ble fremdeles brukt.
 • Period: 750 to 1350

  Norrønt

 • Period: 1150 to

  Nedertysk

 • 1349

  Svartedauden

  Svartedauden
  De fleste som kunne skrive i Norge døde under svartedauden. Bruken av det norske skriftspråket ble dermed sterkt svekket. Vi fikk ikke lenger skrevet noen egen nasjonallitteratur.
 • Period: 1349 to 1350

  Svartedauden i Norge

 • 1350

  Mellomnorsk

  Mellomnorsk
  -Mellomnorsk er utviklingen av det norske skriftspråket i den mellomnorske perioden.
  -På 1200-tallet regjerte den norske kongen over Island, Færøyene, Grønland, Shetland. Mens på 1300-tallet døde kongeætten ut grunnet mangel på en tronarving.
  -Latinsk skrift
 • 1350

  Nedertysk

  Nedertysk
  Nedertysk var fellesspråket for store deler av Europa under hansatiden. Nedertysk har preget det skandinaviske språket. I Norge er rundt 30-40 prosent av dagligordene vi bruker fra nedertysk opprinnelse.
 • Period: 1350 to 1550

  Mellomnorsk

 • 1550

  Dansketiden

  Dansketiden
  Tiden når Norge lå under Danmark og brukte dansk som skriftspråk.
 • Period: 1550 to

  Dansketiden

 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen
  Ivar Aasen var en kjent norsk språkforsker. Han er mest kjent for å være opphavsmannen til nynorsk.
 • Period: to

  Ivar Aasen

 • Grunnloven

  Grunnloven
  Grunnloven ble dannet på Eidsvoll i 1814, da kom kravet om eget skriftspråk
 • Period: to

  Grunnloven

 • Språkdebatten

  Frem til nå hadde språkdebatten dreid seg mest om hva språket skulle hete, men i 1830 begynner det å dreie seg om språkets innhold og bestanddeler. Det var tre grupper med forskjellige meninger. En ville beholde dansken, en ville fornorske dansken og en vil ha et helt nytt norsk skriftspråk basert på norrønt eller norske dialekter.
 • Ivar Aasen reiste rundt

  Ivar Aasen reiste rundt
  Ivar Aasen reiste rundt i sørlige Norge og opp til Helgeland. Han samlet ord og uttrykk. Reisen varte til 1868
 • Ivar Aasen gav ut ordbok

  Ivar Aasen gav ut ordbok
  Han utga ordbog over det norske Folkesprog med over 25 000 ord
 • Rettskrivingsreformen

  I 1862 ble Knutsen sitt syn fulgt opp i en rettskrivingsreform. For eksempel forsvant PH- lyden for F og Miil ble til Mil. Altså ble skriftspråket mer likt talespråket.
 • Jamstillingsvedtaket

  Jamstillingsvedtaket
  Slo fast at bokmål og nynorsk skulle være likeverdige skriftspråk
 • Norsken i dag

  Norsken i dag
  Den tradisjonelle norsken får stadig nye ord og uttrykk. Noen ord ar vi fra engelsk og andre ord tar vi fra innvandrerne. De ordene og uttrykkene vi tar fra innvandrerne kalles for kebabnorsk. På bildet ser du noen ord og uttrykk.