Norsk språkhistorie

Timeline created by Alexandramartnes
 • 400

  urnordisk

  urnordisk
 • Period: 500 to 700

  urnordisk

  Det elste språket vi kjenner fra Norge
 • 700

  urnordisk

  urnordisk
  runeskrift
 • Period: 700 to 1350

  norrønt

  Det er en fellesnemning på gammelnorsk og gammellatinsk
 • Period: 1347 to 1351

  Svaredøden

  utryddet 2/3 av Norge , dette gjorde at alle som kunne norsk døde og vi begynte og snakke dansk
 • Period: 1350 to 1525

  mellomnorsk

  Overgangen fra norrønt til moderne norsk
 • 1525

  moderne norsk

  moderne norsk
  Bokmål og nynorsk ble skriftspråk og avlyser Dansk som skriftspråk
 • Asbjørnsen og Mo

  Asbjørnsen og Mo
  Asbjørnsen og Moe er de to norske folkeminnesamlerne Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe. De vidreførte norsken. De fornosket språket som f.eks Vannfall - fossefall
 • Ivar Aason fant opp nynorsk

  Ivar Aason fant opp nynorsk
  Ivar Aason for rundt i Norge og letet etter alle dialektene og samlet de og kom opp med Nynorsk
 • Knut Knudsen

  Knut Knudsen
  Han var en Lærer som mente at norsk skulle ha et eget skriftspråk . Han fant da opp Bokmål . "Bokmåles far". Han liset opp alle ordene han ikke likte i dansk og fornosket dem.
 • kebab norsk

  kebab norsk
  folk begynte og bruke kebab Norsk og engelske ord fordi det begynte og komme mange innvandrere til Norge
 • Kristendommen kommer til Norge

  Kristendommen kommer til Norge
  Kristendommen kommer til Norge og tar med seg det latinske alfabetet , det vi bruker i dag .