Norsk

Timeline created by FfRrrRRrrr
In History
 • Period: 500 to 700

  Urnordisk

  Det eldste språket vi kjenner frå Noreg, er urnordisk. Språket i urnordisk tid kjenner vi gjennom innskrift i det eldre runealfabetet. Urnordisk utvikla seg til norrønt i slutten av folkevandringstida.
 • 600

  Urnordisk

  Urnordisk
 • Period: 700 to 1350

  Norrønt

  Norrønt var språket i Noreg og landa som vart folkesette frå Noreg i vikingtida. I Noreg vart norrønt brukt i vikingtida og mellomlalderen. Norrønt er et samleomgrep på gamalnorsk og gamalislandsk.
 • 1025

  Norrønt

  Norrønt
 • Period: 1350 to 1525

  Mellomnorsk

  Mellomnorsk er et nemming på språket som ble snakka og skrivet i Norge i seinmellomalderen, frå rundt 1370 til 1525. Mellomnorsk avløyste norrønt og utvikla seg vider til nynorsk.
 • 1440

  Mellomnorsk

  Mellomnorsk
 • Period: 1525 to

  Moderne norsk

  Moderne norsk, språkhistorisk periode som følger etter mellomnorsk. Kalles også nynorsk. Det ble laget to skrivespråk riksmål (bokmål) og landsmål (nynorsk).
 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen
  Mellom 1842 og 1868 reiste Aasen rundt i det sørlige Norge. I 1850 så utga han en ordbok med mer enn 25 000 ord. Han lagde Landsmål (nynorsk).1813-1896
 • Knud Knudsen

  Knud Knudsen
  Synet til Knudsen ble fulgt opp i en rettskrivingsreform i 1862. Han lagde riksmålet (bokmål). 1812-1895
 • Landsmål og riksmål

  Landsmål og riksmål
  Landsmål var navnet på målforma som fra 1929 var det nynorsk. Riksmål ble også endret på til bokmål det er også det skrivespråket i dag som vi bruker mest og det er også hovedskriftspråket.
 • Moderne norsk

  Moderne norsk