Skjermbilde 2021 10 22 kl. 8.17.09 am

Norge under 1800-1900 tallet

 • Danmark-Norge med i napoleonskrigene på Frankrikes side

  Danmark-Norge hadde som mål om å bli stående utenfor krigene i Europa, men i 1807 ble de tvunget til å delta i krigen pga at britene som angrep flåten. Staten valgte å stå på Frankrikes side og måtte gå i krig mot Storbritannia og delta i blokaden av fastlandet.
 • Grunnloven vedtas. Norge i personalunion med Sverige

  I 1814 vedtas grunnloven i Norge, hvor de gikk fra å være en del av dansk-norsk "helstat" til en union med Sverige. Norge fikk sin egen stat, men hadde en felles konge med Sverige. Siden Danmark-Norge "tapte" under Napoleonskrigene måtte kongen gi fra seg retten til Norge til Sverige. Unntaket er basert på vilkårene i Kieltrakten, som er en fredsavtale som ble undertegner av Kronprins Karl Johan av Svergie og kongen av København.
 • De første utvandrerne til Amerika forlater Norge

  Ca 800 000 nordmenn flyttet til Amerika for å få et bedre liv.
 • Formannskapslovene vedtas: Kommunene får selvstyre, det innføres lokalt demokrati

 • De første norske industribedriftene etableres

 • Norges første jernbanelinje åpnes (Reinsvoll – Christiania)

 • Vedtak om årlige storting

 • Riksrettssaken. Parlamentarismen innføres. Venstre og høyre stiftes

  De politiske partiene var ikke etablert ennå, men brukte begrepene Høyre og Venstre for å skille de to fra hverandre. Venstresiden var for riksrett og samlet seg rundt Johan Sverdrup. Høyre siden derimot besto av mange embetsmenn som støttet regjeringen. I 1884 var de fleste regjerningsmedlemene kjent skyldige. Parlamentarismen innføres, der den utøvende makt er avhengig av støtte fra den lovgivende forsamlingen.
 • Nynorsk (landsmål) og bokmål blir sidestilte målformer

 • Arbeidspartiet stiftes

  Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887.I lang tid har folk vært sterkt imot partisystemet. Det ideelle er for uavhengige representanter for stortinget og samvittighetsfulle, som representerer velgere, ikke bestemte grupper.
 • Allmenn stemmerett for menn

 • Unionsoppløsningen

  Oppløsningen av unionene i 1905 markerte slutten på unionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 1814. 7. juni 1905 vedtok Stortinget oppløsningen av unionene.
 • Norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med norske menn

  I 1913 vedtok et enstemmig strorting å endre grunnloven slik at alle norske borgere over 25 år, uansett kjønn, har stemmerett. Endringen av grunnloven ble sanksjonert av kong Håkon 7. av Norge. Det var fortsatt noen mennesker som ikke hadde lov å stemme ved valget, selv om det var innført allmenn stemmerett. Hvis du har mottatt eller har mottatt noen form for offentlig økonomisk støtte, kunne man ikke stemme ved valget.