Standard 11750723574 375d1ea257 o

Norge 1814

 • Flåteranet

  I 1807 ranet Britene Danmark-Norge for sine skip. De bombet København og lagde en handelsblokade langs kysten slik at Danmark-Norge ikke fikk nødvendige varer og mat. Dette gjorde at Danmark-Norge gikk inn i Napoleonskrigene på Napoleons side mot britene.
 • Period: to

  Napoleonskrigene

  Napoleonskrigene er betegnelsen på de konflikter som utspant seg fra 1803 til 1814 i Napoleonstiden i kjølvannet av den franske revolusjon. Tidsperioden ble fremfor alt preget av kampen mellom Napoléon Bonapartes Frankrike på den ene siden og Storbritannia, de tyske statene og Russland på den andre.
 • Period: to

  Dansk konge

  Norge var under Danmark siden 1580. Fredrik 6. var konge i årene før 1814
 • Kieltraktaten

  Fredsavtalen i Kiel 14. januar 1814 forplikter Danmark til å avstå Norge til Sverige.
 • Stormannsmøtet

  Stormannsmøtet ble holdt på Eidsvoll. 21 av Østlandets ledende menn blir kalt sammen av Christian Frederik for å diskuterer prinsens planer for en norsk selvstendighetspolitikk. Det blir bestemt at en riksforsamling skal sammenkalles til Eidsvoll 10. april samme år for å gi landet en grunnlov.
 • Period: to

  Riksforsamlingen

  11.april åpnes riksforsamlingen på Eidsvoll, der en gruppe med utvalgte representanter skulle utforme norges grunnlov. Forhandlingene hold på frem til grunnloven ble underskrevet 17.mai 1814
 • 17.mai grunnloven

  Her kom de frem til elleve grunnsetninger for grunnloven
 • Period: to

  Norge selvstendig

  Norge blir "gitt" til Sverige, men Norge godtar det ikke og ender med å være selvstendige en liten periode med egen grunnlov og egen kong (Christian Fredrik)
 • Period: to

  Norsk konge

  Christian Fredrik, dette var en dansk kronprins som erklærte seg som norsk konge i denne perioden.
 • Period: to

  Krig med Sverige

  Christian Fredrik aksepterte ikke at Sverige skulle "overta" Norge, og Sverige så ingen annen løsning enn ved å gå til krig. Norge var svakt militært og krigen ble dermed vunnet av Sverige på to uker.
 • Mossekonvensjonen

  Mossekonvensjonen undertegnes. Svenskene anerkjenner grunnloven av 17. mai, med de endringer som muliggjør unionen. Christian Frederik lover å overgi makten til Stortinget, og å innkalle til ekstraordinært Storting for å forhandle om unionen med Sverige.
 • November grunnloven

  Endringer grunnet inngåelse med union med Sverige
 • Period: to

  Svensk konge

  Karl 2. (1814-1818) døde og Karl Johan overtok stillingen som konge siden Karl 2. ikke hadde arvinger (1818-1844). Norge var under Sverige frem til unionsoppløsningen i 1905