Beethoven

 • op. 21(Pimera sínfonia)

  La Simfonia nº1, en Do Major, op. 21, és la primera de les nou simfonies de Ludwig Van Beethoven, composta a Viena entre els anys 1799 i 1800 i va ser dedicada a el baró Vam Swieten, melòman i amic de Mozart. Tot i tenir una estructura molt clàssica va ser criticada pel seu aspecte innovador. La primera és d'alguna manera la introducció a tot el que escriuria Beethoven, és lírica i serena, ombrívola i apassionada, tensa i dramàtica.
 • Període d'hora

  es dedica fonamentalment a el piano i es deixa sentir la influència de Haydn, Mozart i Clementi.
 • Sínfonia 2

  La Simfonia nº2, en Re Major, op. 36, escrita entre 1801 i 1802, està dedicada a l'príncep Lichvowsky. És una de les últimes obres de l'anomenat estil d'hora o primer estil Va ser escrita quan Beethoven va començar a experimentar els primers símptomes de la sordesa.
 • Sínfonia 3

  La Simfonia núm.3, en Mib Bemoll Major, op. 55, coneguda com Heroica, escrita entre 1802 i 1803, és com l'alba de l'romanticisme musical, trenca amb diversos esquemes de la tradicional simfonia clàssica. Va estar inicialment dedicada a Napoleó Bonaparte.
 • 2 període

  El període mitjà, també anomenat heroic, comença després de la crisi personal provocada per la creixent sordesa de el músic.
 • Sinfonía 4

 • Sinfonía 5

 • Sinfonía 6