Models atòmics

Timeline created by edgar Marí
 • teoria atòmica de Dalton

  teoria atòmica de Dalton
  La materia està formada per partículas indivisibles, indestructibles i extremadamente petites, nombrades àtoms.
  Els àtoms d'un mateix element són idèntics entre si.
  Els àtoms d'elements diferents tenen la massa i les propietats diferents.
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  Johann Wilhelm Hittorf emprengué l'estudi de la conductivitat elèctrica de gasos enrarits.
  El 1896, el físic britànic Joseph John Thomson, juntament amb els seus col·legues John Sealy Townsend i Harold Albert Wilson,[11] va dur a terme experiments que indicaren que els raigs catòdics eren realment partícules úniques i no pas ones, àtoms o molècules, tal com es creia anteriorment.
  i la càrrega de l'electró va ser estudiada per els físics Robert Millicay i Harvey Fletcher
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  Descobreix l'electró.
  En el seu model l'àtom està format per electrons de càrrega negativa incrustats en una esfera de càrrega positiva com en un "púding de panses".
  Els electrons estan repartits de manera uniforme per tot l'àtom
  L'àtom és neutre de manera que les càrregues negatives dels electrons es compensen amb la càrrega positiva
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  En aquest model podem veure que es va trobar que en el nucli hi ha la càrrega positiva, i en l'exterior van girant els electrons al voltant del nucli.
 • Model atòmic de Bhor

  Model atòmic de Bhor
  Va dir que els electrons donaven voltes perfectes entorn el nucli, i que només podien absorvir energia en els canvis entre òrbites.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  El protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva d'1 e (1,6 × 10-19 C).
  Va ser decobert per el Ernest Rutherford (1919). Ho va descobrir quan es disparen partícules alfa contre un gas de nitrogen. En que unes trasvessaven i altres se'n tornaven en sentit contrari.
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El 1920, Ernest Rutherford conceptualitza la possible existència del neutró.[2] En particular, Rutherford va considerar que la disparitat entre el nombre atòmic d'un àtom i la seva massa atòmica podria explicar-se per l'existència d'una partícula de càrrega neutra dins del nucli atòmic.
 • Model atòmic actual

  Model atòmic actual
  en aquests model els electrons no dónen voltes perfectes per el nucli, sinó que es troben distribuïts ocupant diferents orbitals
 • (opcional) Descobriment del Quarks

  (opcional) Descobriment del Quarks
  Els Quarks, són els constituents fonamentals de la matèria i les partícules més petites que l'home ha aconseguit identificar. Diverses espècies de quarks es combinen de manera específica per formar partícules com ara protons i neutrons. El 1964 la teoria dels quarks de Gell-Mann només incloïa tres quarks, com en la frase de Joyce, up, down i strange, la resta es va descobrir posteriorment en col·lisions d'alta energia com les que tenen lloc a els gegantins acceleradors de partícules.
 • Period: to

  John Dalton

  John Dalton fou un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg anglès.
  La teoria atòmica de Dalton va permetre explicar alguns comportaments de les substàncies en els canvis químics.
 • Period: to

  Joseph J.Thomson

  Joseph John Thomson o J. J. Thomson fou un professor universitari i físic anglès, que va guanyar el Premi Nobel de Física el 1906 i descobridor de l'electró.
 • Period: to

  Max Planck

  Max Planck fou un físic alemany, considerat com el pare de la teoria quàntica i un dels físics més importants del segle XX
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford fou un físic, químic i professor universitari britànic que fou guardonat amb el Premi Nobel de Química de l'any 1908.
  Considerat el pare de la física nuclear, va descobrir el concepte de període de semidesintegració, va diferenciar les radiacions alfa i beta
 • Period: to

  Niels Bohr

  Niels Henrik David Bohr fou un físic danès, va guanyar el Premi Nobel de Física el 1922, un dels «pares» de la teoria quàntica.
 • Period: to

  Erwin Schrodinger

  Erwin Rudolf va ser un físic austríac que va realitzar importants contribucions al camp de la mecànica quàntica. i va rebre el premi nobel de física l'any 1933
 • Period: to

  Louis de Broglie

  Va ser el setè duc de Brogile i part de França. Va ser un físic françés. Li van donar el premi nobel de la física l'any 1929 ja que va fer un gran decobriment sobre la naturalesa de l'electró.
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  Va ser un físic alemany que va formular el principi d'incertesa o d'indeterminació que porta el seu nom, una aportació decisiva per al desenvolupament de la mecànica quàntica.
 • Period: to

  Murray Gel-Mann

  El físic que el va descobrir, Murray Gell-Mann, estima les paraules tant com a la física. És conegut per corregir la pronunciació a persones desconegudes i donar-li nom a objectes o idees que no tenen un. Així va arribar la paraula quark per al seu més famós descobriment.