Models atòmics

Timeline created by anajamila
 • Teoria atòmica de Dalton

  La teoria atòmica de Dalton esta vasada en:
  - La matèria està formada per partícules petites, separades i indivisibles, anomenades àtoms.
  -La matèria que té tots els seus àtoms iguals és un element.
  -Els àtoms dels diferents elements es distingeixen per la seva massa i les seves propietats.
  -Els àtoms d'elements diferents es poden unir en quantitats fixes per a originar compostos.
  -Els àtoms d'un compost determinat o àtoms compostos també són iguals en massa i propietat.
 • Descobriment del electró

  Descobriment del electró
  L'electró va ser descobert per Joseph Jhon Thomson, un profesor universitari i físic angles.
  El va descobrir mitjançant una serie d'experiments que estava realitzant amb un tubs de raig catòdics
 • Teoria atòmica de Thomson

  Teoria atòmica de Thomson
  La teoria de J.Thomson va considerar que l'àtom era una esfera massissa de massa de matèria carregada positivament amb electrons al seu interior (incrustats).
  és un model estàtic i no nuclear en el que els àtoms poden perdre electrons com ara l'electrització
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Demostra que els àtoms no són massissos, sinó que estan buits i que en el centre de l'àtom hi ha el nucli, on es troben els protons i els neutrons.
  És un model dinàmic i nuclear en el qual els electrons giren al voltant del nucli circularment.
 • Teoria atòmica de Bohr

  Teoria atòmica de Bohr
  En l'estudi de la física, el model (o teoria atòmica) de Bohr, és el que descriu l'àtom com un nucli petit i carregat positivament, el qual es troba envoltat per electrons que viatgen en òrbites circulars al voltant del nucli.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  Rutherford va demostrar que el nucli d'hidrogen era present en altres nuclis. I va determinar que l'hidrogen només podia venir del nitrogen i que, per tant, havien de contenir nuclis d'hidrogen. Un nucli d'hidrogen es desintegrava per l'impacte de la partícula alfa, i formava un àtom d'oxigen. El nucli d'hidrogen és, per tant, present en altres nuclis com una partícula elemental, el que Rutherford va cridar el protó, després del singular neutre de la paraula grega que significa primer
 • Model atòmic actual

  Model atòmic actual
  Descriuen que els electrons no es mouen en òrbites definides entorn el nucli, sinó que es troben distribuits ocupant diferents orbitals.
  (Els orbitals són regions de l'espai, entorn del nucli, en què la probabilitat de trobar un electró amb una energia determinada és molt gran. Estan agrupats en nivells energètics que es numeren de l'1 al 7.)
 • Descobriment del neutro

  Descobriment del neutro
  Va ser descobert pel físic anglès James Chadwich al qual li va otorgar el premi nobel.
  Va descobrira partir del sorgiment de dificultats a l'hora d'explicar per què la massa d'un àtom no corresponia a la suma de les masses dels seus protons i electrons.
 • Descobriment del quaks

  Descobriment del quaks
  El model de quarks va ser proposat de forma independent pels físics Murray Gell-Mann i George Zweig . Els quarks foren introduïts com a parts d'un model esquemàtic dels hadrons i hi hagué poques proves de la seva existència física fins als experiments de dispersió inelàstica profunda realitzats al SLAC National Accelerator Laboratory .
  Els experiments de l'accelerador han proveït evidència per als sis sabors. El quark cim va ser l'últim a ser descobert al Fermilab el 1995
 • Period: to

  John Dalton

  John Dalton va ser un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg anglès.El 1805 va exposar la teoria atòmica en la que es basa la ciència química moderna. El 1808 va publicar les seves idees sobre la constitució de la matèria
 • Period: to

  Joseph J.Thomson

  Joseph J.Thomson va ser un professor universitari i físic anglès, guardonat amb el Premi Nobel de Física va descobrir l'electró.
 • Period: to

  Max Planck

  Max Planck va ser un físic alemany, considerat com el pare de la teoria quàntica i un dels físics més importants del segle XX, que va ser guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1918.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford va ser un físic, químic i professor universitari britànic que va ser guardonat amb el Premi Nobel de Química de l'any 1908.
  Va crear el seu model
 • Period: to

  Niels Bohr

  Niels Bohr va ser un físic danès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1922, un dels «pares» de la teoria quàntica.
  També va crear la seva propia teoria
 • Period: to

  Erwin Schrödinger

  Erwin Schrödinger va ser un físic i professor universitari austríac, famós per les seves contribucions de la mecànica quàntica. Va formular l'equació d'evolució de la funció d'ones associada a un sistema de partícules coneguda com a equació de Schrödinger i per la qual fou guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1933.
 • Period: to

  Louis de Broglie

  Va ser un físic i professor universitari francès guardonat l'any 1929 amb el Premi Nobel de Física.
  De Broglie fou un físic teòric allunyat dels experimentalistes o els enginyers. L'any 1924 va presentar una tesi doctoral titulada: Recherches sur la théorie des quanta ("Investigacions sobre la teoria quàntica") introduint els electrons com a ones.
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  Va ser un físic alemany guardonat l'any 1932 amb el Premi Nobel de Física pels seus treballs sobre mecànica quàntica.
  Es basava en les freqüències i amplituds de les radiacions absorvides i emeses per l'àtom i en els nivells d'energia del sistema atòmic , també va crear el seu propi model atòmic en la qual representava això.
 • Period: to

  Quarks

  En física , un quark és una partícula elemental i un component fonamental de la matèria. Els quarks es combinen per formar partícules compostes anomenades hadrons, els més estables dels quals són els protons i els neutrons, els components dels nuclis atòmics. A causa d'un fenomen conegut com a confinament de color, els quarks no es poden observar directament ni es troben en solitar