Baixa (22)

Models atòmics

 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  És una partícula subatòmica amb una càrrega elèctrica elemental negativa.
  El descobriment va ser a l'any 1897 per en Joseph John Thomson
 • Model Atòmic de Thomson

  Model Atòmic de Thomson
  El model atòmic de Thomson és un model d'àtom que proposà el físic anglès Joseph J. Thomson el 1904 per descriure l'estructura dels àtoms arrel del seu descobriment de l'electró.
 • Publicació de la teoria de la relativitat

  Publicació de la teoria de la relativitat
  En física, el terme relativitat s'utilitza per a referir-se a les transformacions matemàtiques que cal aplicar per a descriure els fenòmens en diferents sistemes de referència. Albert Einstein va publicar entre 1905 (teoria de la relativitat especial) i 1916 (teoria de la relativitat general)
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  el protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva d'1 e. El protó es classifica com a barió, i està compost per tres quarks.
  Ho va descobrir en Ernest Rutherford el 1911
 • Model Atòmic de Rutherford

  Model Atòmic de Rutherford
  El 1911 Ernest Rutherford va publicar un model atòmic, ja que l'evidència demostrava que el model atòmic de Thomson no podia explicar els resultats que havia trobat en el seu famós experiment.
 • Model Atòmic de Bohr

  Model Atòmic de Bohr
  El model atòmic de Bohr és una teoria sobre la constitució dels àtoms, proposada pel físic danès Niels Bohr l'any 1913. El model de Bohr considera que l'àtom està format per un nucli atòmic molt petit que conté tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom.
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El neutró és una partícula subatòmica que té com a símbol n o n0 , sense càrrega elèctrica i de massa lleugerament superior a la del protó p. Ho va descobrir Ernest Rutherford el 1920
 • Descobriment del positró

  Descobriment del positró
  És l'antipartícula de l'electró: és una partícula amb igual massa i espín que l'electró, però amb càrrega elèctrica oposada (positiva en comptes de negativa).
  L'existència del positró va ser postulada per Paul Dirac el 1928.
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  És una partícula elemental amb espín 1/2 i sense càrrega elèctrica ni color. Encara que durant molts anys els neutrins havien estat considerats com a partícules sense massa, experiments recents han demostrat que la seva massa no és nul·la.
 • Descobriment dels quarks

  Descobriment dels quarks
  És una partícula elemental i un component fonamental de la matèria. Els quarks es combinen per formar partícules compostes anomenades hadrons, els més estables dels quals són els protons i els neutrons, els components dels nuclis atòmics.
 • Posada en funcionament de l'LHC

  Posada en funcionament de l'LHC
  és un accelerador de partícules de de circumferència situat a Ginebra, Suïssa, que fa col•lisionar protons o ions pesants en quatre punts concrets.
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  És una institució de recerca internacional en física de partícules, especialment dedicada al treball amb acceleradors de partícules. Per motius de màrqueting i per evitar la paraula «nuclear», el CERN és conegut actualment com a Laboratori Europeu de Física de partícules. 2013