Models atòmics

Timeline created by lidiach
 • Teoria atòmica de Dalton

  Teoria atòmica de Dalton
  Postulats de Dalton. La matèria està formada per partícules molt petites anomenades àtoms, que són indivisibles i no es poden destruir. Els àtoms d'un mateix element són iguals entre si, tenen la mateixa massa i iguals propietats. Els àtoms de diferents elements tenen massa diferent.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  El model atòmic de Thomson és una teoria sobre l'estructura atòmica Proposta 1904 per Thomson, qui va descobrir l'electró en 1897, pocs anys abans del Descobriment del protó i del neutró. ... L'àtom es considerava com una esfera amb càrrega positiva amb electrons repartits com Petits grànuls.
 • Descobriment de l'electró

  El seu descubridor va ser J.J Thompson. Va utilitzar rajos catòdics per realitzar els experiments en camps elèctrics i magnètics. Així es va adonar que els rajos es componen de petites partícules més petites que els àtoms, que ell va anomenar "corpuscles", i que segons ell, no tenien interès per a qualsevol cosa relacionada amb la física.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  L'àtom és majorment buit i posseeix un centre dens, que abasta la totalitat de la massa. A més, aquest centre, anomenat nucli, està carregat positivament.
  Com que l'àtom és elèctricament neutre, els electrons han d'estar envoltant al nucli, girant en òrbites circulars al voltant d'ell. La quantitat d'electrons és igual a la de protons
 • model atòmic de Bohr

  model atòmic de Bohr
  Els electrons envolten el nucli en diverses òrbites circulars que determinen diferents nivells d'energia. ... Els electrons giren en aquestes òrbites estacionàries sense emetre energia
 • Model Atòmic de Bohr

  Model Atòmic de Bohr
  Bohr intentava fer un model atòmic capaç d'explicar l'estabilitat de la matèria i els espectres d'emissió i absorció discrets que s'observen en els gasos. Va descriure l'àtom d'hidrogen amb un protó en el nucli, i girant al seu voltant un electró.
 • Descobriment del protó

  Generalment se li acredita a Ernest Rutherford el descobriment del protó. L'any 1918 Rutherford va trobar que quan es disparen partícules alfa contra un gas de nitrogen, els seus detectors de centelleig mostren nuclis d'hidrogen. Va determinar que provenien del nitrogen i que per tant el nitrogen havia de contenir nuclis d'hidrogen. Per aquestes raons Rutherford va suggerir que el Nucli d'hidrogen havia de ser una partícula fonamental.
 • Model atòmic actual

  Model atòmic actual
  En aquest model atòmic, hi ha un nucli ben constituït en el qual es troben els Protons (p +) que tenen càrrega positiva i els neutrons (n ​​°) que no tenen càrrega o que tenen càrrega nul·la. També existeixen els electrons (e-), subpartícules de càrrega negativa que es troben en les diferents òrbites al voltant del nucli.
  Les diferents òrbites tenen radis diferents
 • Descobriment del neutró

  Aquestes partícules es van descobrir el 1932 pel físic J. Chadwick. . Al bombardejar una làmina de berili amb partícules alfa, va veure ó l'emisió per part del metall d'una radiació de molt alta energía, similar als rajos gamma. En no tenir càrrega elèctrica van rebre el nom de neutrons.
 • Period: to

  John Dalton

  Va nèixer el 6/9/1766, en Eaglesfield, Va ser fill d'un humil teixidor, Va tenir cinc germans.
  Es va traslladar a Manchester 1793 i allí va passar la resta de la seva vida com a professor, primer al New College i més tard com a tutor privat.
  La seva contribució més Important en la ciència va ser la teoria de que la matèria està composta per àtoms de diferents masses que es combinen en proporcions senzilles per formarcompostos. Aquesta teoria, que formula por primera vegada al 1803.
 • Period: to

  Joseph J. Thomson

  Conegut per realitzar important contribució per a la comprensió de l'estructura de l'àtom. Va ser un científic britànic, descobridor de l'electró, dels isòtops i inventor de l'espectròmetre de massa. Al 1880 va obtindre la llicenciatura en Matemàtiques. Al 1884 es va convertir en professor de Física a Cavendish. Un dels seus alumnes va ser Ernest Rutherford, qui més tard seria successor del seu lloc.
 • Period: to

  Max Planck

  Va néixer el 23 d'abril de 1858 a Alemanya.
  Va estudiar la radiació emesa per l'anomenat "cos negre" i per poder explicar-la va renunciar a la física clàssica i va introduir la teoria del "quantum", que va arribar a descobrir la constant universal de la naturalesa, la constant de Planck, establint que l'energia de cada "quantum" és igual a la freqüència de la radiació, multiplicada per la constant universal.
  Va morir a Göttingen el 3 d'octubre de a 1947.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Es va dedicar a l'estudi de les partícules radioactives i va aconseguir classificar-les en alfa, beta i gamma.
  Va guanyar el Premi Nobel de Química el 1908. Va crear un model atòmic, amb el que provar l'existència del nucli atòmic, en el qual es reuneix tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom.
 • Period: to

  Niels Bohr

  Va nèixer el 7 d'octubre de 1885 a Copenhaguen, Dinamarca.
  Va morir el 18 de novembre de 1962 per una parada cardíaca
  Va ser un físic danès que va realitzar contribucions fonamentals per a la comprensió de l'estructura de l'àtom i la mecànica quàntica.
 • Period: to

  Erwin Schrodinger

  Va néixer el 12 d'agost de 1887 a Viena.
  La seva aportació més important a la física va ser el desenvolupament d'una descripció matemàtica de les ones estacionàries discretes que descriuen la distribució dels electrons dins de l'àtom. Va demostrar que la seva teoria era l'equivalent en matemàtiques a les teories de mecànica matricial que havia formulat l'any anterior el físic alemany Werner Heisenberg.
  Erwin Schrödinger va morir a Erdberg, Viena, el 4 de gener de 1961.
 • Period: to

  Louis de Broglie

  va nèixer al 15 d'agost de 1892 Entre les seves obres destaca "Recueil d'exposés sur els ondes et corpuscules" (1930), en què s'exposen els antecedents de la interessant teoria sobre física dels àtoms i la nova mecànica ondulatòria.
  va morir el 19 de març de 1987
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  En 1932 es van reconèixer els protons i els neutrons com a components del nucli atòmic. La seva equació relacionada amb la teoria del camp unitari de les subpartícules és coneguda en el món sencer com la fórmula universal de Heisenberg.