Models Atòmics

Timeline created by samikhemais
 • Teoria atòmica de Dalton

  Teoria atòmica de Dalton
  La teoria atòmica de Dalton afirma que la materia esta formada per petites partícules indivisibles, indestructivles ,anomenades àtoms. Segons ell tenien diferentes masses i propietats.
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  Malgrat que Demòcrit va anticipar que la matèria estava formada per àtoms, no va ser fins al segle XIX que Dalton va "reagafar" aquesta idea amb el mètode científic. JJ Thomson va establir que els raigs catòdics eren corpuscles carregats negativament. Stoney els va anomenar electrons. Después, Millikan va determinar amb precisió la càrrega de l’electró.
 • Teoria atòmica de Thomson

  Teoria atòmica de Thomson
  Thomson, en la seva teoria afirma que
  en el seu model l'àtom està format per electrons de càrrega negativa incrustats en una esfera de càrrega positiva com en un passtís de panses".
  Els electrons estan repartits de manera uniforme per tot l'àtom
  L'àtom és neutre de manera que les càrregues negatives dels electrons es compensen amb la càrrega positiva
  Thomson es l'encarregat de descobrir l'electro
 • Teoria atòmica de Rutherford

  Teoria atòmica de Rutherford
  En el model atòmic de Thomson l'àtom està format per dues parts.
  En l'escorça de l'àtom es troben els electrons girant al voltant del nucli
  El nucli es troba al centre de l'àtom que posseeix la càrrega positiva i es de petites dimensons.
 • Teoria atòmica de Bhor

  Teoria atòmica de Bhor
  El Model Atòmic de Bohr explica que:
  -Els electrons descriuen òrbites circulars estables al voltant del nucli de l'àtom.
  -Els electrons només es poden trobar en certes òrbites.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  Generalment se li acredita a Ernest Rutherford el descobriment del protó. L'any 1918 Rutherford va descobrir que quan es disparen partícules alfa contra un gas de nitrogen, els seus detectors de centelleig ha els signes de nuclis d'hidrogen, aixo va significar el descobriment del protó.
 • Descobriment del neutro

  Descobriment del neutro
  Ernest Rutherford conceptualitza la possible existència del neutró. En particular, Rutherford va considerar que la disparitat entre el nombre atòmic d'un àtom i la seva massa atòmica podria explicar-se per l'existència d'una partícula de càrrega neutra dins del nucli atòmic.
 • Teoria atòmica actual

  Teoria atòmica actual
  La teoria atòmica actual demostra que:
  Els átoms estan formats per un nucli i una escorça , en el nucli trobem els protons i els neutrons i a l'escorça els electrons girant en orbites. Els àtoms 'un element poden tenir masses variables. Els àtomns no poden ser ni destruïts ni creats.
 • Quarks

  Quarks
  ls quarks són partícules elementals, o fonamentals, de la matèria. És a dir, són partícules subatòmiques que, a diferència de les compostes, no estan formades per altres partícules. De fet, són les partícules més petites que s’han pogut observar fins al moment.
  Murray Gell-mann va ser el seu descobridor. La seva teoria,al principi,nomes incloïa tres quarks.
 • Period: to

  Jhon Dalton

  Jhon Dalton va ser un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg britànic.
 • Period: to

  Joseph J. Thomson

  Joseph John Thomson o J. J. Thomson Cheeth va ser un professor universitari i físic anglès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1906 i descobridor de l'electró.
 • Period: to

  Max Planck

  Max Karl Ernst Ludwig Planck va ser un físic alemany, considerat com el pare de la teoria quàntica i un dels físics més importants del segle XX, que va ser guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1918.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford, va ser un físic, químic i professor universitari britànic que va ser guardonat amb el Premi Nobel de Química de l'any 1908. Era considerat el pare de la física nuclear.
 • Period: to

  Niels Bohr

  Niels Henrik David Bohr va ser un físic danès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1922, un dels "pares" de la teoria quàntica.
 • Period: to

  Erwin Schroodinger

  rwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger va ser un físic i professor universitari austríac, famós per les seves contribucions al desenvolupament de la mecànica quàntica. Va ser guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1933.
 • Period: to

  Louis de Broglie

  Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie va ser un físic i professor universitari francès guardonat l'any 1929 amb el Premi Nobel de Física. També era el 7è duc de Broglie.
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  Werner Karl Heisenberg va ser un físic alemany guardonat l'any 1932 amb el Premi Nobel de Física pels seus treballs sobre mecànica quàntica.
 • Period: to

  Murray Gell-Mann

  Murray Gell-Mann és un físic nord-americà. Professor des de 1955 a la Institut de Tecnologia de Califòrnia (Pasadena), on va exercir des de 1967 la càtedra de Física Teòrica, va ser membre de la NASA des de 1964.
  Se li va atorgar el Premi Nobel de Física el 1969 pels seus descobriments sobre partícules elementals