Manuel de falla

Manuel de Falla

 • Naixament

  Naixament
  El 23 de novembre del 1876 va nèixer a Càdiz (Espanya).
 • Primera obra

  Primera obra
  Va compondre la seva primera obra: "Gavotte et Musette".
 • Residencia a Paris

  Residencia a Paris
  El rey Alfons XIII li va donar una beca perquè podes residir a Paris i concluir les "Cuatro piezas espanyolas"
 • Obra "el amor brujo"

  Obra el amor es brujo
  Va composar aquesta obra dedicada a Pastora Imperio i potser es la obra més coneguda de Falla.
  Va tenir lloc al Teatre Lara de Madrid.
  La obra representa una gran càrrega de caràcter popular.
  Té elements musicals i literatura gitana andalusa.
 • A Granada

  A Granada
  Va marxar a Granada i va establir relació amb molta gent com per exemple Federico García Lorca i va aprofundir el flamenc.
 • Obra Psyché

  Obra Psyché
  Va finalitzar la seva "obra Psyché" i s'estrenaria al any següent en el Palau de la música Catalana en Barcelona.
 • Estudis

  Estudis
  Va ser estudiant de la Real Academia de Bellas Artes de Granada.
 • Visita a Londres

  Visita a Londres
  El 1931 va realitzar la seva última visita a Londres.
 • Traslladament

  Traslladament
  Al 1939 va decidir traslladar-se a Argentina.
 • Mort

  Mort
  El 14 de novembre al 1946 a Argentina.