Línia del temps música

Timeline created by laia campos aulet
In Music
 • Fonautógrofo

  Fonautógrofo
  Creat per Leon Scott al pais de França.
  (era acústica-mecànica)
 • Fonógrafo

  Fonógrafo
  El creador va ser Thomas Edison. (era acústica mecànica)
 • Gramófono

  Gramófono
  Creat per Emile Berliner (era acústica-mecànica)
 • Casette

  Casette
  Originari de l'Empresa Philips (era magnètica)
 • Walkman

  Walkman
  Creat per una empresa chinesa (era magnètica)
 • Disco Compacto

  Disco Compacto
  Les empresas creadoras van ser Philips i Sony (era digital)
 • MP3

  MP3
  El creador va ser Karlheinz Brandenburg (era digital)
 • WAV

  WAV
  No es sap el creador (era digital)