LÍNIA DEL TEMPS 1808-1898 Rubén i Adam 4.2

 • Period: to

  La crisi de la monarquia de Carles IV

  Un any despres de l'arribada al tron de Carles IV, es va iniciar la Revolució Francesa. On espanya es va unir a la gerra contra França. La derrota militar francesa, va provocar que fessin un canvi d'estratègia. I Manuel Godoy es va aliar amb Napoleó per estar en conflicte amb Anglaterra.
 • Motí d'Aranjuez

  Motí d'Aranjuez
  La presència de tropes franceses a Espanya i les intrigues de Ferran contra el seu pare, van provocar el popular Motí d'Aranjuez. Que va fer que Godoy dimitís i l'abdicació del rei passes al seu fill Ferran VII.
 • Resisténcia Popular

  Resisténcia Popular
  Es van formar unes guerrilleres per fusigar als francesos. Els grups voluntaris de Catalunya, van derrotar als francesos a la batalla del Bruc.
 • Period: to

  Ofensiva Francesa

  Napoleó va intervenir directament en el conflicte i va ocupar la major part d'Espanya. Algunes ciutats van resistir el setge uns quants mesos, com ara Girona, Tarragona i Saragossa. Un cop controlat el territori el 1812, Napoleó va desplaçar bona part de les tropes per envair Rússia.
 • Constitucio

  Constitucio
  La constitució va establar la sobirania nacional, la divisió de poders i sufragi universal m'assolí i reconèixer amplies Lliberats individua'ls són les bases de la constitució.
 • Period: to

  Retorn a l'absolutisme

  Quan Ferran VII va començar a governar, el seu principal objectiu era convertir-se en un rei absolutista. Aquesta acció de govern va anar acompanyat de la repressió dels liberals, que havien confiat que el rei es convertiria en un monarca constitucional.
 • El Trienni Liberal

  El Trienni Liberal
  El pronunciament del coronel Rafael del Riego a Cabezas de San Juan va triomfar, i el rei va haver d'acceptar la Constitució de 1812. Ferran VII sempre va ser contrari a la nova situació i va demanar ajuda als monarques absoluts d'Europa per derrotar als liberals.
 • Period: to

  La decada Ominosa

  L'última dècada on va regnar Ferran VII, va suposar l'anotació de tota l'obra legislativa del Triennu Liberal i la retornada de l'absolutisme.
 • El suport dels Isabelins

  El suport dels Isabelins
  Quan Ferran VII va morir, els grups favorables a l'absolutisme es van negar a reconèixer a Isabel (que tenia 3 anys) com a legítima successora a la corona, i van apostar per Carles Maria Isidre.
 • Period: to

  Primera guerra Carlina

  La primera guerra Carlina va començar al País Basc i a Catalunya. El carlins van controlar bona part de l’interior i del baix Ebre.
 • Period: to

  La regencia de Maria Cristina

  Maria Cristina va buscar el suport dels liberals moderats, que van emprendre petites reformes. I una serie d’aixecaments militars i de revoltes populars van fer que entregues el poder als liberals progresistes.
 • Nova Constitucio Liberal Espanyola

  Nova Constitucio Liberal Espanyola
  Aqueta constiucio va ser feta per Juan Alvarez Mendizabal que era una persona progresista. La constitucio va reconeixer la sobirania nacional, tot i que amb sufragi censetari, i la divisio del poders i va atrgar amplis drets i lliertts individuals.
 • Period: to

  La regencia del general Espartero

  L’any 1837 els moderats van arribar al poder amb el suport de la regent i van intentar fer un gir conservador al govern liberal. Un moviment que va forçar la dimissió
 • Period: to

  La decada Moderada

  La arribada al tron de Isabel va significar el predomini dels moderats, sota la direcció del general Narváez. Les noves Corts van proclamar una Constitucio moderada. Es van centrailtzar els impostos en l'Estat, es va elaborar un Codi penal i un sistea d'instruccio publia nacional.
 • Period: to

  Segona guerra Carlina

  Els nous aixecament carlins a Catalunya, motivats per la crisi economica i pel suport al nou pretendent carli, van provocar la segona guerra Carlina.
 • Period: to

  El bienni Progressista

  El general o’Donell va encapçalar una revolta popular contra els moderats. Va ser el pronunciamiento de Vicálvaro en el qual va participar la Micilia Naciona i es van formar juntes revolucionàries.
 • Period: to

  La descomposicio del sistema

  Una nova crisi del govern d'Espartero va impulsar la renia a donar en el govern a O'Donell, que havua creat la Unio Liberal ¡, un nou partit de caracter cenrista.
 • Period: to

  Monarquia d'Amadeu I

  Amadeu representava una monarquia liberal que hi havia de contribuir a la unificació d'Itàlia. Uns quants dies abans de l'arribada del nou rei, el seu principal valedor, el general Prim, va ser assassinat.
 • Period: to

  Tercera Guerra Carlina

  La Tercera Guerra Carlina es va iniciar durant el Sexenni Revolucionari, per l'exili de la reina Isabel. Els carlins catalans van aconseguir algunes victories.
 • Period: to

  La primera republica

  Amb l'abdicació del rei Amadeu I, el febrer del 1873, les Corts van votar la proclamació de la República. Però no va reflectir un suport real de la cambra a la nova forma de govern.
 • Alfons XII nou rei de Espanya

  Alfons XII nou rei de Espanya
  El pronunciament a Sagunt del general Martínez Campos proclamava a Alfons XII com a re, i començava la restauracio de la monarquía borbonica.
 • Constitucio 1876 Espanyola

  Constitucio 1876 Espanyola
  La contistucio deia, la monarquia constitucional amb la sobirania compartida entre les Corts i el rei, unes Corts amb dues cambres i amplis poders per al monarca i declaraven l'Estat confessional.
 • Partits conservadors i els liberals

  El poder estava repartit en dos partits: Partit Conservador i partit Liberal. Els dos partits defensen la monarquia de la constitució, de la propietat privada i un estat centralitzat i unitari. El partit Conservador es declarava confessional .
  S’ alternaven en el poder mitjançant l’anomenat torn pacífic. Exclosos del poder quedaven els partits marginats.
  L'any 1885 , la firma del pacte d’el Pedro va consolidar l’afternança en el poder.
 • La guerra de Estats Units contra Espanya

  La guerra de Estats Units contra Espanya
  Estats Units va declarar la guerra a Espanya dspres de l'enfonsment del cuirassar Maine a l'Havana. Espanya va patir una rápida derrota i van acabar firmat el Tractat de París, on van segelar la independencia de Cuba, Filipines i Puerto Rico