Línia del temps dels períodes artístics

 • 250,000 BCE

  Prehistòria

  Prehistòria
  L'art de la Prehistòria comença al 2.500.000 aC (aproximadament)
 • 3500 BCE

  Egipci

  Egipci
  L'art Egipci comença a 3.100 aC
 • 1200 BCE

  Clàssic: Grec.

  Clàssic: Grec.
  L'art clàssic Grec comença al 1.200 aC
 • 650 BCE

  Clàssic: Romà

  Clàssic: Romà
  l'art clàssic Romà comença al Segle VIII aC
 • 1001

  Romànic

  Romànic
  L'art Romànic comença al Segle XI
 • 1100

  Gòtic

  Gòtic
  L'art Gòtic comença al Segle XII
 • 1300

  Renaixement

  Renaixement
  El Renaixement comença al Segle XIV
 • Barroc

  Barroc
  El Barroc comença al Segle XVII
 • Rococó

  Rococó
  L'art del Rococó comença al 1730
 • Neoclassicisme

  Neoclassicisme
  El Neoclassicisme va començar al segle XVIII
 • Romanticisme

  Romanticisme
  El Art Romàntic o Romanticisme, comença a final del segle XVIII
 • Realisme

  Realisme
  El art realista, o el moviment Realista comença al 1840
 • Primeres Avantguardes: Impresionisme

  Primeres Avantguardes: Impresionisme
  L'impressionisme comença al 1874
 • Primeres Avantguardes: Puntillisme

  Primeres Avantguardes: Puntillisme
  El puntillisme comença al 1884
 • Primeres Avantguardes: Modernisme

  Primeres Avantguardes: Modernisme
  El Modernisme comença al 1889
 • Primeres Avantguardes: Fauvisme

  Primeres Avantguardes: Fauvisme
  El Fauvisme comença al 1905
 • Primeres Avantguardes: Noucentisme

  Primeres Avantguardes: Noucentisme
  El Noucentisme va començar al 1906
 • Primeres Avantguardes: Cubisme

  Primeres Avantguardes: Cubisme
  El Cubisme va començar al al 1907
 • Primeres Avantguardes: Abstracció

  Primeres Avantguardes: Abstracció
  L'art abstracte va començar al 1910
 • Primeres Avantguardes: Expressionisme

  Primeres Avantguardes: Expressionisme
  L'art del Expressionisme va començar al 1912
 • Primeres Avantguardes: Dadaisme

  Primeres Avantguardes: Dadaisme
  El dadaisme va començar al 1916
 • Primeres Avantguardes: Neoplasticisme

  Primeres Avantguardes: Neoplasticisme
  El Neoplasticisme va sorgir a l'any 1917
 • Primeres Avantguardes: Surrealisme

  Primeres Avantguardes: Surrealisme
  El art surrealista va començar al 1920
 • Segones Avantguardes: Expressionisme abstracte

  Segones Avantguardes: Expressionisme abstracte
  El expressionisme abstracte va començar al 1942
 • Segones Avantguardes: Pop Art

  Segones Avantguardes: Pop Art
  l'art Pop art va començar al 1950
 • Segones Avantguardes: Hiperrealisme nord americà

  Segones Avantguardes: Hiperrealisme nord americà
  l'Hiperrealisme nord americà sorgeix al 1960
 • Segones Avantguardes: Minimalisme

  Segones Avantguardes: Minimalisme
  L'art minimalista comença a mitjans dels 60
 • Tendències Post Modernes: Body Art

  Tendències Post Modernes: Body Art
  L'art del cos, o mes conegut com "Body Art" comença a mitjans dels 60
 • Tendències Post Modernes: Art Povera

  Tendències Post Modernes: Art Povera
  L'art Povera comença al 1967
 • Segones Avantguardes: Art Conceptual

  Segones Avantguardes: Art Conceptual
  L'Art conceptual comença a finals dels 60
 • Tèndencies postmodernes: Land Art

  Tèndencies postmodernes: Land Art
  El Land Art va surgir als 70
 • Tèndencies postmodernes: Performance

  Tèndencies postmodernes: Performance
  La performance comença als 70