The triumph of death dom publico dst

Linía del temps de l'edat Mitjana

 • 476

  Desaparició de l'imperi roma

  Desaparició de l'imperi roma
 • Period: 476 to 1000

  L’Alta Edat Mitjana

  des de la desaparició de l’Imperi Romà, el 476, fins a l’any 1000 aproximadament. Europa occidental és envaïda constantment per pobles estrangers . La cultura passa a un segon pla, i és controlada en exclusiva per l’Església
 • 632

  Fundació del l'Islam

  Fundació del l'Islam
 • 711

  L’arribada dels musulmans a la península ibèrica

  L’arribada dels musulmans a la península ibèrica
 • 800

  La coronació de l’emperador franc Carlemany

  La coronació de l’emperador franc Carlemany
 • Period: 1000 to 1300

  La Plena Edat Mitjana

  des de l’any 1000 aproximadament, fins el 1300. És el període més representatiu de l’Edat Mitjana.
 • 1100

  Las Glosas Emilianenses

  Las Glosas Emilianenses
 • 1200

  Les Homilies d’Organyà

  Les Homilies d’Organyà
 • Period: 1300 to 1492

  La Baixa Edat Mitjana

  des del 1300 aproximadament, fins a l’arribada dels europeus a
  Amèrica, el 1492. La cultura i l’art, tot i que encara estan controlats per l’Església, tornaran a gaudir
  d’importància.
 • 1453

  La conquesta de Constantinoble per part dels turcs

  La conquesta de Constantinoble per part dels turcs
 • 1492

  Arribada dels europeus a Amèrica

  Arribada dels europeus a Amèrica