EVOLUCIÓ DELS APARELLS DE REPRODUCCIÓ DEL SÓ I DE GRAVACIÓ

Timeline created by adria munioss
In Music
  • FONOAUTÒGRAF

    FONOAUTÒGRAF
    el primer invent que es va crear es el fonautograf.
    El va crear Leon scott a l'any 1857, al segle (XIX) explicació:
    El fonautògraf va ser el primer dispositiu capaç de gravar so, literalment parlant. El so es gravava en forma d'una línia amb petites variacions, en un suport que constava d'un cilindre "fumat" amb un llum, encara que després era impossible reproduir-lo. Tot i això, aquest artefacte va servir per demostrar que la gravació de so era possible.