Linea temporal de la Caiguda de l'Imperi Romà

  • Period: 235 to 285

    Crisi del segle III

  • 330

    Fundació de Constantinoble

  • 370

    Invasions germàniques