Tenologia

Linea tecnològica

 • 206

  El paper

  El paper
  És una làmina constituïda per un entramat tridimensional de fibres de cel·lulosa i altres substàncies (minerals, coles, colorants, etc.) que permeten millorar les seves propietats i fer-lo apte per l'ús al qual està destinat.
 • 270

  Brúixola

  Brúixola
  És un instrument que serveix per orientar-se que té una agulla que assenyala d'una manera aproximada la direcció nord-sud, i est-oest, que es fonamenta en la propietat de les agulles magnetitzades.
 • 500

  Collera de cavall

  Collera de cavall
  És un element de l'arnès del cavall (o d'un altre animal) aprofitat per tirar d'una càrrega, recolzat a la seva espatlla, a diferència del seu predecessor, el collaret aplicat al coll de l'animal.
 • 550

  Arada de llauradora

  Arada de llauradora
  És una eina utilitzada per a llaurar la terra a través d'obrir-hi solcs. És un instrument agrícola que permet d'obrir solcs a la terra, generalment per tal de condicionar-la millor per a la sembra, com per exemple, l'adequació de l'estructura física del sòl, l'aeració o la destrucció de males herbes; sol ésser tirat per bèsties o per un tractor.
 • May 28, 730

  Impremta (Xina)

  Impremta (Xina)
  La impremta (o premsa d'impremta) és un dispositiu mecànic que permet fer molts exemplars d'un text en fulls de paper.
 • May 28, 1040

  Pólvora

  Pólvora
  La pólvora és una mescla fortament explosiva de diverses composicions, la més antiga de les quals és de salnitre, sofre i carbó,anomenada pólvora negra o pólvora terrosa segons el color del carbó emprat.
 • May 28, 1200

  Ulleres

  Ulleres
  Les ulleres són un instrument òptic format per dos marcs (cella i cèrcol) que suporten dues lents unides per un arc, anomenat pont, que es recolza al nas mitjançant plaquetes, i dues barnilles que, articulades per frontisses, ajuden a subjectar i sostenir el conjunt tot recolzant-se a l'orella mitjançant els extrems torçats anatòmicament (ànimes).
 • Microscopi

  Microscopi
  El microscopi és un instrument òptic constituït per dos sistemes de lents -l'ocular i l'objectiu, que permeten augmentar extraordinàriament la magnitud de la mostra per observar, fent perceptible allò que no es veu a ull nu.
 • Telescopi

  Telescopi
  Un telescopi és un sistema òptic que permet veure objectes llunyans, tot ampliant-ne la seva mida angular i la seva lluminositat aparents.
 • Màquina de vapor Watt

  Màquina de vapor Watt
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica;és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic.
 • Màquina de teler

  Màquina de teler
  El teler és una de les màquines més antigues que es coneixen i ha perdurat fins als nostres dies gairebé amb el mateix format.
 • Càmera fotogràfica

  Càmera fotogràfica
  Louis Daguerre fue el primer divulgador de la fotografía, tras inventar el daguerrotipo, y trabajó además como pintor y decorador teatral.
 • Telèfon de Bell

  Telèfon de Bell
  Alexander Graham Bell és recordat per haver inventat el telèfon tot i que en realitat no el va inventar, sinó que el va patentar.
 • Automóvil de Daimler-Benz

  Automóvil de Daimler-Benz
  Daimler-Benz AG fue un fabricante de automóviles y motores de vehículos fundado en 1926.
 • Emissions radiòfoniques

  Emissions radiòfoniques
  La ràdio és la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible.
 • Televisió

  Televisió
  La televisió és un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància.
 • Ordinador electrònic

  Ordinador electrònic
  Els elements de maquinari de la computació han experimentat una millora significativa durant la seva història. Aquesta millora ha disparat l'ús mundial de la tecnologia, les prestacions han millorat i el preu ha baixat. Els ordinadors han esdevingut comoditats accessibles a sectors cada vegada més grans de la població. El maquinari de computació ha esdevingut una plataforma per a usos diferents dels de la computació, com ara l'automatització, la comunicació, el control, l'entreteniment, i l'educ
 • Internet

  Internet
  Internet és una xarxa pública (ROTFL) i global de computadors que estan interconnectats mitjançant el protocol d'Internet (Internet Protocol) i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.
 • Molí de vent

  Molí de vent
  Un molí de vent és una màquina que converteix energia eòlica en un moviment circular per mitjà d'aspes.