Línea del temps valencià

Timeline created by caterinamh05
In History
 • Period:
  1208
  to
  1276

  Jaume I

  Va ordenar que la doumentació que abans havia estat redactada en llantí, fóra escrita en romanç
 • Period:
  1218
  to
  1494

  Cancellería Reial

  Institució que s'encarregava de la correspondència i l'arxiu de totes les administracions de la corona catalanoaragonesa.
 • Period:
  1232
  to
  1315

  Ramon Llull

  Va convertir la nostra llengua en un instrument apte per a la creació literària i científica, en usar-la en les seues obres.
 • 1400

  Máxim esplendor lliteratura valenciana

  Però també s'inicia la gradual castellanització . Unes de les cause el compromís de Casp
 • 1412

  Compromís de casp

  Ferran d'Antequera fou elegit successor de Martí l'Humà.
 • Period:
  1452
  to
  1516

  Ferran II

  En 1494 va passar les seues funcions al Consell d'Aragó
 • Period:
  1500
  to

  Decadencia

  Disminució de la utilitzacició dela nostra llengua.
 • Period:
  1510
  to

  Joan Timoneda

 • Period:
  1519
  to
  1523

  Guerra de les Germanies

  Enfrontà l'aristocracia terratenient amb els llauradors i els burgesos.
 • 1524

  La vesita (Joan Ferrandis d'Herèdia)

 • Period:
  1534
  to
  1567

  Pere Serafí

 • 1535

  El cortesano (Lluís Milà)

 • Period:
  1560
  to

  Pere Joan Porcar

  El Dietari
 • Period:
  1582
  to

  Vicenç Garcia

  El Rector de Vallfogona
 • Literatura barroca

  És el moviment cultural que respon al període de crisi política econòmica i social del segle XVII
 • Period: to

  Gregori Maians

 • Period: to

  Guerra de Sucessió

  La mort sense descendència de Carles II. Provoca una guerra entre el archiduc d'Àustria, Carles d'Hasburg i Felip d'Anjou. Finalment guanya Felip d'Anjou.
 • Period: to

  Carles Ros

 • Period: to

  Baldiri Reixac

  Instruccions per a lénsenyança de minyons
 • Decrets de Nova Planta

  Significaren l'abolició de les nostres institucions i la prohibició d'utilitzar la nostra llengua.
 • Batalla d'Almansa

  Felipe V guanyà al les tropes valencianes.
 • Period: to

  Lluís Galiana

  Ronda de Rondalles
 • Period: to

  Manuel Joaquim Sanelo

 • Period: to

  El romanticisme

  Es donava major impòrtancia a l'individu, exalçava els sentiments i reivindicava la llibertat.
 • Bonaventura Carles Aribau

  Publica en la revista El Vapor , La pàtria
 • Period: to

  La renaixença

  Fou moviment de redreçament i de recobrament de la llegua, la historia i la literatura catalanes.
 • Period: to

  Teodor Llorente

  Va ser un poeta de guant. I gràcies a su gran influencia el Jocs Florals s'estenguen durant bona part del segle XX
 • Period: to

  Constantí Lombart

  Va ser un poeta d'espardenya
 • Period: to

  Jocs Frorals

  Concurs poètic originari de l'edat mitjana. Els temes q s'hi tracten la pàtria, la fe i l'amor.
 • Reforma ortogràfica

  Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans
 • Normes de Catelló

 • Period: to

  Guerra civil espanyola