Liña cronoloxica

 • Guerra de sucesión española

  Guerra de sucesión española
  fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713
 • Monarcas Españois do S.XVIII

  Monarcas Españois do S.XVIII
  Luis I (1707-1724), Fernando VI (1713-1759), Carlos III (1716-1788), Carlos IV (1748-1819), Fernando VII (1784-1833), Isabel II (1830-1904), Alfonso XII (1857-1885) y Alfonso XIII (1886-1941).
 • Primera Edición de la Enciclopedia

  Primera Edición de la Enciclopedia
  En 1750 se publicó el denominado Prospecto de la Enciclopedia, redactado por Diderot
 • Máquina de Vapor

  Máquina de Vapor
  A máquina de vapor aproveita a forza de vapor para xerar un movemento continuo que translada as máquinas.
 • Revolución Francesa

  Revolución Francesa
  A Revolución Francesa significa o fin do Antigo Rexime atraves dun novo sistema político basado nunha constitución, nun novo sistema social basado na igualdade dos cidadans e nun novo sistema económico chamado liberalismo
 • Guerra de Independencia

  Guerra de Independencia
  Conflicto bélico que enfrentou España e os seus aliados contra o pirmeiro imperio Francés que pretendía instalar no trono Español a José Bonaparte
 • Imperio Napoleónico

  Imperio Napoleónico
  Napoleón faise coroar imperador polo papa e inicia a conquista de europa
 • Inicio do movemento Ludista

  Inicio do movemento Ludista
  Foi unha protesta dos artesanos ingleses cantra asnovas máquinas que destruían os empleos
 • Constitución de Cadiz

  Constitución de Cadiz
  A xunta suprema central en 1812 convocou unha reunión nas cortes de Cadíz na que se aproba a constitución en 1812 na que se establece a soberanía nacional, a división de poderes o sufraxio universal masculino e recoñecía amplas libertades individuais, esta constitución pon fin ao antigo Réximen e implanta un réximen liberal en España que tamén se chama a constitución da Pepa.
 • Congreso de Viena

  Congreso de Viena
  Os vencedores de Napoleón (Rusia, Reino Unido, Prusia e Austria) reúnense no congreso de Viena e teñen como obxectivo por fin a espansión das ideas liberais e restaurar o absolutismo en Europa
 • Primeira liña de ferrocaril

  Primeira liña de ferrocaril
  A primeira linea ferrocaril foi a que uniu Liberpool con Manchester
 • Revulución Liberais

  Revulución Liberais
  As revolución liberais son en 1830 e 1848. Como consecuencia do congreso de Viena o liberalismo e o nacionalismo convertense en dúas forzas de oposición que impulsaron unhas revolucións e puxeron fin ao sistema da Restauración e supoñeron a volta do sistema político liberal baseados na soberanía nacional e sufraxio universal e rexidos por unha constitucion
 • Guerra do opio

  Guerra do opio
  É o conflicto entre o Imperio Británico causado polos intereses de Occidente (Gran Bretaña) pola explotación de riquezas de China. Este conflicto en 1899 provocó unhas revoltas sociales chamádas "bóxeres"
 • Reinado de Isabel II

   Reinado de Isabel II
  O reinado de Isabel II divídese en dous periodos, as renxencia 18833-1843 e o seu propio reinado 1843-1868. O seu reinado caracterízase pola inestabilidade política que coduxo ao seu derrocamento.
 • Primeira liña de ferrocaril en España

  Primeira liña de ferrocaril en España
  A primeira linea de ferrocaril de España foi entre Barcelona e Mataró, constaba de 28km e foi aberta ao público 1 de novembro de 1848
 • Manifesto Comunista

  Manifesto Comunista
  A primeira vez que foi publicado foi o 21 de febrero de 1848. Trátase dun manifesto encargado pola liga dos comunistas a Karl Marx e Friedrich Engels, é un dos tratados políticos mais influentes da historia que denuncia a explotación dos traballadores e defende a revolución para destruir o capitalismo.
 • Bienio Liberal

  Bienio Liberal
  É o periodo polo cual o partido progresista pretendió reformar o sistema político do reinado re Isabel II redactando unha nova constitución e afundando nas reformas económicas con tres leis fundamentales: unha nova desamortización, unha lei de ferrocarris e unha lei de minas.
 • Independencia da India

  Independencia da India
  A independencia da India, foi proceso de revoluciones que comezaron en 1957 e que acabaron baixo o liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 e 1947.
 • I IAT

  I IAT
  Por inciativa de Mars crease a unión de obreiros de todo o mundo chamándose a Asociación Internacional de Traballadores ( primeira internacional) Para conseguir a súa emancipación social.
 • Daimer inventa o motor de explosión

  Daimer inventa o motor de explosión
  No ano 1860, na Exposición de París, o inxeniero belga, Jean Joseph Étienne Levoir, presentou o primer motor utilizable de combustión interna. En 1866, Gottlieb Daimler, creou o primer automóvil propulsado desa maneira.
 • Nobel descubre a dinamita

  Nobel descubre a dinamita
  A dinamita foi inventada en 1866 e pantentada en 1867. Foi empleada nos campos de petroleo en Bakú.
 • Canal de Suez

  Canal de Suez
  El canal de Suez une el mar Mediterraneo co Mar rojo. Permitiu acortar a ruta marítima entre Europa e Asia. Esta obra fue promovida por Fernando Lesseps
 • Unificación Italia

  Unificación Italia
  Os principales protagonistas da unificación de Italia son Garibaldi e Victor Manuel II de Savoia atraves dos levantamentos populares derrocaron a monarcas absolutos dos estados de centro e do sur de Italia e converteron Roma na capital de Italia
 • Unificación Alemania

  Unificación Alemania
  É a consecuencia dos movementos liberais e nacionais que suceden en Europa. Os conflitos que suceden nos diversos estados que configuran Prusia unificanse coa proclamación do II Imperio ( Reich) alemán e de Guillermo I como keiser.
 • - I República española

  - I República española
  Coa abdicación de Amadeo I, establécese a primeira república que durou un ano ata 1874, con catro presidentes e un golpe de estado do xeneral Pavía e iste disolve as cortes
 • Sexenio democrático

  Sexenio democrático
  Coa destitución de Isabel II ( gloriosa revolución) inténtase democratizar o sistema político Español. Elíxese un novo rei; Amadeo de Savoya que non é capaz de estabilizar o sistema político Español.
 • Restauración Borbónica

  Restauración Borbónica
  Eb 1874 restaurase a monarquía borbónica e proclamase ao rei Alfonso XII o ideólogo desta restauración é Canovas do Castillo.
  Este periodo caracterizase pola alternancia no poder, polo caciquismo e o surximento dos nacionalismos.
 • Bell inventa o teléfono

  Bell inventa o teléfono
  Bell inventou o telefono xunto con Elisha Gray no ano 1876. Este aparato transmitía sonidos por un cable através de señales eléctricas.
 • Edison inventa a lampada eléctrica

  Edison inventa a lampada eléctrica
  El 27 de enero de 1880 Edinson patenta unha bombilla incandescente con filamento de carbono e o vacío no seu interior. Duraba unhas 40 horas
 • Conferencia de Berlín

  Conferencia de Berlín
  Na conferencia de Berlín decidíronse as normas para repartir África e as zonas que ocuparían cada potencia Europea
 • Conflito de Fachoda

   Conflito de Fachoda
  Conflito entre Fancia e Gran Bretaña por apoderarse del territorio al este del Lago Chad para tender liñas de comunicación.
 • Conflito anglo-Böer.

  Conflito anglo-Böer.
  É o enfrontamento entre Británicos e Holandeses no sur de África polos depósitos de ouro encontrados na zona de Transvaal, estos territorios Böeres foron anexionados ao imperio Británico
 • Revolta Bóxer

  Revolta Bóxer
  As guerras do Opio foron as causantes das revoltas sociales denominadas Bóxeres pola intromisisión das potencias Europeas.
 • Wright inventa o avión

  Wright inventa o avión
  Os irmans Wright consiguieron volar por primeira vez por un tempo prolongado.
 • Revolución de 1905

  Revolución de 1905
  En 1905 estallou unha revolta en Rusia que pedía o fin da autocracia, durante unha manifestación pacifica o tsar respondeu dunha maneira moi violenta pero non consegiu rematar as folgas, os conseillos de obreiros, revoltas dos campesinos e trouxo consigo o sufraxio universal e a reforma agraria, promesas que non foron cumpridas polo tsar
 • Guerras dos Balcáns

  Guerras dos Balcáns
  Austria-Gungría, Serbia e o imperio Ruso, ante a decadencia do imperio Turco quixeron aumentar a súa influencia nos Balcáns, o que orixinou dúas guerras que consolidaron a Servia como potencia da zona.
 • I Guerra Mundial

  I Guerra Mundial
  É un conflicto bélico que implicou a casi todos os do países do mundo, desarrollase en Europa e trae consigo un novo mapa económico social e dos territorios europeos.
 • Revolución Rusa (febreiro)

  Revolución Rusa (febreiro)
  Despois dunha folga xeral, o tsar abdica e proclámase unha república dirixida por un goberno provisional, para convertir a Rusia nunha democracia parlamentaria.
 • Revolución Rusa (outubro)

  Revolución Rusa (outubro)
  Os bolcheviques, co apoio dos soviets sublebáronse e provocaron unha revolución, con determinadas medidas: expropiación de terras, capital, transportes, créditos; fin do pluralismo político e proclamaron un goberno obreiro. O principal lider foi Lenin
 • 14 Puntos Wilson

  14 Puntos Wilson
  O presidente de estados unidos Wilson, propón unha paz fundamentada na concordia e na ausencia de desquite. Créase a sociedade de nacións.
 • Tratado de Versalles

  Tratado de Versalles
  No tratado se Versalles imponse as condicións de paz a Alemania, para os alemans, as condicións impostaste neste tratado son consideradas como humillantes.
 • Creación da URSS.

  Creación da URSS.
  O congreso dos Soviets crean a URSS: Estado federal cun parlamento (sovietssupremo) e un só partido político. É un sistema totalitario que se xustifica coa teoría da dictadura do proletariado.
 • Anschluss

  Anschluss
  Anschluss significa “unión” en alemán. Foi usada para referirse a unión entre Austria e Alemania nazi, converténdose nunha sola nación.
 • II Guerra Mundial

  II Guerra Mundial
  Comezou o 1 de septembro de 1939 e rematou o 2 de septembro de 1945. Foi un conflicto militar entre Alemania, Italia e Xapón contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos e URSS. A causa principal e a invasión Alemana a Polonia pola cal o Reino Unido e Francia decláranlle a guerra a Alemania Nazi. Outras causas eran o fascismo Italiano e o imperialismo Xaponés.
 • Operación Barbavermella

  Operación Barbavermella
  Comezou o 22 de xunio de 1941 e rematou o 5 de decembro de 1941. É o nome clave para invadir a URSS por Alemania durante a Segunda Guerra Mundial
 • Ataque a Pearl Harbor

  Ataque a Pearl Harbor
  7 de decembro de 1941. Ataca Xaponés a base naval dos Estados Unidos en Pearl Harbor. Esto provocou que Estados Unidos interviñera na guerra.
 • Desembarco de Normandía

  Desembarco de Normandía
  Comezou o 6 de xunio de 1944 e rematou o 30 de agosto de 1944. Foi a invasión dos aliados nas plaias Normandas para liberar Francia. Tamén chamado “Día D”
 • Conferencia de Postdam

  Conferencia de Postdam
  Comezou o 17 de xunio de 1945 e rematou o 2 de agosto de 1945. Na conferencia de Postdam firmouse a separación de Alemania e Austria en catro zonas, a persecución dos criminais de guerra nazis e os términos de rendición para Xapón.
 • Creación da ONU

  Creación da ONU
  A ONU creouse o 24 de outubro de 1945 tras a II Guerra Mundial, por 51 países que se comprometeron a manter a paz e a seguridade internacional, fomentar entre as nacións relacións de amistade, promover o progreso social, a mellora do nivel de vida e os dereitos humanos.
 • Bombardeo Atómico

  Bombardeo Atómico
  O 6 de agosto de 1945 e o 9 de agosto de 1945 foron atacadas as cidades Xaponesas de Hiroshima e Nagasaki polos Estados Unidos cunhas bombas atómicas que destruiron as cidades e que supuxo a rendición de Xapón e a finalización da II Guerra Mundial.
 • Guerra de Vietnam

  Guerra de Vietnam
  A guerra de Vietnam, comezou no ano 1945 e rematou no 1975 coa vitoria das forzas Nortvietnamitas ante as Francesas. Comezou con que as forzas comunistas lideradas por Ho Chi Minh querían a independenza xa que Vietnam era un territorio Francés, os Franceses non aceptaron ese “desexo” e proclamaronlle a guerra a Ho Chi Minh. O bando de Francia foi apoiado polo exercito dos Estados Unidos e Ho Chi Minh pola Unión Soviética.
 • Independencia de Vietnam

  Independencia de Vietnam
  O 2 de septembro de 1945 Ho Chi Minh proclamou a independenza de Vietnam pero tivo que loitar pra conseguila contra os Franceses aliados cos Americanos ata conseguir a vitoria en 1975.
 • Xuizo de Nurembeg

  Xuizo de Nurembeg
  Comezou o 9 de decembro de 1946 onde se xuzgou a os nazis por crímenes de guerra contra a humanidade, inclullendo a execución de experimentos médicos en prisioneiros de guerra e civiles dos paises ocupados e da propia poboación vivil de Alemania.
 • OTAN

  OTAN
  Organización do Tratado do Atlántico Norte foi a alianza militar que os Estados Unidos “crearon” durante a guerra fría. Que sigue en pé hoxe en día.
 • Guerra de Corea

  Guerra de Corea
  A guerra de Corea foi a guerra entre o Norte de Corea e o Sur. Esta guerra durou tres anos e países como China tamén estiveron involucrados (do bando de Corea do Norte). Todo comezou coa invasión pola URSS a Corea do Norte e polas tropas Estadounidenses a Corea do Sur. Despois disto, a URSS e os EEUU retiraronse pero as divisións entre N e S quedaron de pé e isto provocou a guerra.
 • Conferencia de Bandung

  Conferencia de Bandung
  A conferencia de Bandung foi unha reunión dos paises que a maioría acaban de chegar a independenza. Estos paises foron chamados os do Terceiro Mundo por que eran paises neutros, non estaban de ningun bando das novas potencias. E acordaron se unha serie de primcipios que debían cumplir os integrantes do Movemento de Países non Aliñados.
 • Pacto de Varsovia

  Pacto de Varsovia
  Foi un acordo firmado o 14 de maio de 1955 polos países do bloque Este. Mandado pola URSS que tiña como obxectivo ameazar con el a OTAN.
 • Muro de Berlín

  Muro de Berlín
  O muro de Berlín construiuse para a división da capital que estaba en territorio oriental. Os tres sectores occidentales (estadounidense, francés e británico) pasaron a chamarse República Federal Alemana (RFA) e o sector oriental (soviético) convirtiuse na República Democrática Alemana (RDA). Berlín quedou dividida por ideoloxías e ninguén podía cruzar ao outra lado desde ningún dos lados.
 • Crise dos mísiles de Cuba

  Crise dos mísiles de Cuba
  A crise dos mísiles de Cuba foi un conflicto que durou 12 días; do 16 ao 28 de octubre de 1962. Este conflito comezou coa chegada de Fidel de Castro no 1959 ao poder en Cuba, e que un ano mais tarde a URSS fixo un tratado de cooperación militar e económica con Cuba. . Esto no lles pareceu ben aos Estados Unidos e foi ahí cando comezou toda a tensión entre os EEUU e a URSS.
 • Crise dos mísiles (parte 2)

  Crise dos mísiles (parte 2)
  Ao principio era un conflito de ameazas a través do teléfono vermello que era a linea de comunicación directa entre os dous países pero no ano 1962 foi o momento de máxima tensión no que a URSS amenazou con instalar misiles na illa, ao que Kennedy reaccionou facendo un bloqueo naval en Cuba. Relaxouse a situación e Jrushov ordeou a retirada das armas atómicas e Kennedy retirou o bloqueo naval.