Historia contem

Historia Do Mundo Contemporáneo 1º Bac Lia

 • Period: to

  A Europa Do Antigo Réxime

  Os cambios producidos nos séculos XVII e XVIII ao modelo social, económico e político do Antigo Réxime.
 • Aprobación do Habeas Corpus

  Despois dun breve período republicano, o novo monarca, Carlos II, aceptou o Habeas Corpus, a lei que lle garantía a todo detido comparecer perante un xuíz e poder defenderse.
  http://www.claseshistoria.com/glosario/habeascorpus.htm
 • The Bill of Rights

  Aprobación da Declaración de Dereitos que limitaba os poderes do manarca e sometía algunhas das súas decisións ao Parlamento.
 • Tratado de Utrecht

  Tratado de Utrecht
  O resultado da guerra de Sucesión á coroa española marcou o declive do Imperio español en Europa e significou o inicio do reinado da dinastía borbónica. https://enciclopediadehistoria.com/tratado-de-utrecht/
 • A Ilustración

  Novas ideas fronte ao Antigo Réxime.
 • Period: to

  A Nova Era Industrial

  Como mudou a vida dos homes e mulleres do Século XIX co proceso da industrialización
 • A lanzadeira voante

  A mecanización do tecido iniciouse coa lanzadeira voante por John Kay, e aumentou a velocidade do tecido e permitiu darlles maior ancho ás pezas.
 • A máquina de vapor

  A máquina de vapor
  Foi patentada por James Watt e accionada mediante a combustión de carbón. Este enseño permitiu poñer en marcha todo tipo de máquinas industriais e agrícolas e tamén se lles aplicou aos medios de transporte.
  https://youtu.be/RqScpCHA08U
 • A Constitución de 1787

  O novo Estado americano redactou a primeira constitución escrita da Historia.
 • A Revolución Francesa

  A Revolución Francesa
  Moitos sectores sociais en Francia amosaban o seu descontento coa situación económica e social. Como consecuencia disto diversos factores fixeron estalar unha revolución.
 • A Asemblea Nacional Constituínte

  A ameaza dunha reacción dos privilexiados e do exército real condiciu a unha revolta popular. O pobo de París asaltou a Bastilla, prisión e símbolo do absolutismo.
  Os campesiños foron protagonistas de revoltas antiseñoriais, que se coñecen como o Gran Medo.
 • Period: to

  Os Movementos Liberais e Nacionais

  O novo modelo social e político que instraurou en Europa as revolucións liberais e o nacionalismo no ´seculo XIX
 • A Convocatoria dos Estados Xerais

  A Convocatoria dos Estados Xerais
  Ante a proposta dunha reforma fiscal, a nobreza rebelouse e esixiu a convocatoria dos Estados Xerais, onde se reuniron en Versalles.
  Luís XVI e os privilexiados descartaban a reforma social do Terceiro Estado. http://www.claseshistoria.com/glosario/estadosgenerales.htm
 • Aprobación da Declaración de Dereitos Do Home e do Cidadán

  Nel establecese unha serie de liberdades e dereitos e a igualdade de todos os cidadáns perante a lei.
 • A Convención Nacional proclama a República

  A Convención Nacional proclama a República
  Unha nova asemblea constituínte (Convención Nacional) reunese o 50 de septembro, o mesmo día en que un exército de voluntarios venceu a coalición absolutista europea. A súa primeira acción foi a abolición da monarquía e a proclamación da República.
 • A república xacobina (1793-1794)

  Os xacobinos elaboraron unha nova Constitución en 1793 que reeflectía os principios da democracia social.
  Tamén impulsaron reformas sociais: a redistribución da propiedade agraria o prezo máximo para os artigos de primeira necesidade (Lei de máximum)...
 • A república burguesa moderada (1794-1799)

  Co apoio da burguesía e do exército, Napelón foi protagonista o 9 de noviembre de 1799, dun golpe de Estado e concentrou todo o poder nas súas mans.
 • A Nova Constitución de 1799

  Unha nova Constitución (1799) afirmou o poder persoal de Napoleón como primeiro cónsul. Para asegurar aínda máis esa concentración do poder na súa persoa, Napoleón conseguiu ser nomeado cónsul vitalicio en 1802 e proclamouse emperador en 1804.
 • Un aumento demográfico

  Un aumento demográfico
  O aumento demográfico foi acompañado dunha redución do emprego ante a gran depresión agraria en Europa, provocada pola chegada de grans e doutros alimentos máis baratos desde América e Rusia. Isto provocou un grande aumento da emigración, alentadaa pola posibilidade de progresar no novo mundo.
 • Period: to

  As Orixes Do Movemento Obreiro

  A resposta dos traballadores ao proceso de industriallización e de desenvolvemento do capitalismo.
 • Os primeiros conflitos: o ludismo

  Durante as primeiras décadas do século XIX producíronse numerosas protestas contra o novo sistema fabril. Pero a imposibilidade de organizáronse de xeito legal conducía os asalariados a participar en revoltas espontáneas e violentas.
  Esta primeira forma de organización recibe o nome de ludismo.
  As revoltas ludistas naceron en Inglaterra entre 1811 e 1816.
 • A restauración en Europa

  A restauración en Europa
  Os monarcas de Reino Unido, Prsia, Austria e Rusia, vencedores de Napoleón en Waterloo, amosaron a súa decisión de restaurar as monarquías tradicionais e impedir a expansión das ideas liberais.
  Para impoñer estes principios e crear órganos internacionais para a súa defensa, os representantes das potencias vencedoras, reuníronse no Congreso de Viena baixo a dirección do chanceler Mtternich.
 • O nacemento dos sindicatos

  O nacemento dos sindicatos
  O primeiro tipo de organización obreira foron as sociedades ou asociación de Socorros Mutuos. Tiñan a súa orixe en antigas formas de protección dos artesáns e axudaban o traballador ou a súa familia en caso de enfermidade, paro, defunción...
  https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/el-movimiento-obrero-origen-ludismo-sindicatos-y-cartismo/
 • Á invención da locomotora

  O novo medio de transporte, unha máquina de vapor capaz de trasladarse sobre raís.
 • Creación do Great Trade Union

  En 1834, baixo a dirección de Robert Owen, produciuse a unións dos diversos sindicatos de oficios, e construíuse a Great Trade Union, que chegou a ter máis de medio millón de traballadores afiliados.
 • Era Victoriana (1873-1901)

  Era Victoriana (1873-1901)
  O reinado da raíña Vitoria foi unha época de esplendor para Gran Bretaña. O crecemento industrial viuse acompañado pola formación dun imperio colonial provedor de materias primas e excedente de mercado para o excedente dos productos británicos.
  https://sobreinglaterra.com/2012/09/28/la-epoca-victoriana-en-inglaterra/
 • A Revolución de 1848 "A Primavera Dos Pobos"

  Tivo unha gran transcendencia na historia europea, xa que afectou case todo o continente e espallou as demandas de liberdade e de reinvidicación nacional.Supuxo a fin da maioría das monarquías absolutas que uedaban en Europa, a orixe das ideas democráticas e o xurdimento dun movemento nacionalista contra os grandes imperios.
 • o Manifesto do Partido Comunista

  o Manifesto do Partido Comunista
  Dous pensadores, Karl Marx e Friedrich Engels publicaron o Manifiesto Do Partido Comunista. Foi a primeira formulación do marxismo, unha corrente socialista que tería un impacto profundo no obreirismo e na cultura mundial.
  https://disparamag.com/efemerides/manifiesto-del-partido-comunista
 • O convertedor de Bessemer

  O convertedor de Bessemer
  Transformou o ferro fundido en aceiro. Estes cambios permitiron aumentar a produción, mellorar a calidade do ferro e disminuír os prezos.
 • Guerra do Opoio (1839-1842 e 1856-1860)

  As guerras permitíronlle a Gran Bretaña conseguir o enclave de Hong Kong e abrir portos ao comercio internacional.
 • A Primeira Internacional

  A conciencia de formar parte dunha mesma clase, máis alá dos Estados e das fronteiras, levaríaos á constitución da Asociación Internacional de Traballadores (AIT).
 • Progresos do transporte

  o volume do comercio internacional multiplicouse por sete entre 1850 e 1914, grazas aos progresos do transporte (redes de ferrocarís transcontinentais, apertura dos canais de Suez en 1869 e Panamá en 1914)
 • Period: to

  A Dominación Europea do Mundo

  A creacción de imperios coloniais.
 • Period: to

  As Grandes Potencias

  Os estados liberais-democráticos europeos.
 • A comuna de París

  O pobo de París negouse á capitulación e protagomizou unha insurreción popular: a Comuna de París
 • A Segunda Revolución Industrial

  A Segunda Revolución Industrial estivo provocada por unha serie de innovacións tecnolóxicas e enerxéticas que implicaron novas formas de producir e o cambio das relacións económicas e políticas entre os países.
 • A Alemaña de Bismarch

  A Alemaña do II Reich forxouse baixo a impronta do chanceler Bismarch e do Káiser Guillerme I (1871-1888)
 • Máquina de escribir

  Máquina de escribir
  Foi o primeiro éxito comercial
 • Teléfono Meucci

  Teléfono Meucci
 • Fonógrafo

  Fonógrafo
 • Austria- Hungría, Imperio autoritario.

  Austria- Hungría, Imperio autoritario.
  O emperador Francisco Xosé converrteuse tamén en rei de Hungría, reinando sobre unha dupla monarquía: Austría-Hungría (monarquía dual)
  O imperio austrohúngaro ocupa os territorios eslavos de Bosnia ; isto xenerou tensións nos Balcáns, mediante o cal estas tensións conducirán á Primeira Guerra Mundial.
 • Guerra dos bóeres

  Tras anos de guerra, os territorios boéres foron anexionados foron anexionados ao Imperio británico.
 • Asasinato do Tsar Alexandre II

  Defende a acción directa contra a autocracia e a repartición da terra entre os campesiños.
 • Period: to

  A formación de dous bloques de Alianzas

  Tripla alianza (1882) entre Alemaña, o Imperio austrohúngaro e Italia. Francia e Rusia, que se sentían ameazadas por Alemaña, asinaron un acordo en 1892.
  Francia asinou con Gran Bretaña, que temía a rivalidade de Alemaña no comercio marítimo, o Acordo Cordial en1904. Estas Alianzas para conter Alemaña desembocaron na creación dun Triplo Acordo en 1907
 • Revolución de 1905

  Revolución de 1905
  En xaneiro de 1905 estoupou un movemento revolucionario en San Petersburgo, a capital do Imperio. Unha gran manifestación ante o Palacio de Inverno, onde residía o tsar, protestou contra o despotismo e a inxustiza social.
  A protesta foi reprimida polo exército,e provocou máis de 300 mortos e mil feridos (Domingo Sanguento)
  https://www.youtube.com/watch?v=Fmd0LZrH8aI
 • A Batalla do Marne

  A Batalla do Marne
  O mariscal Joffre reorganizou o exército francés e conseguiu parar o avance dos alemáns. https://www.artehistoria.com/es/video/batalla-de-marne
 • Period: to

  A Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

  Denominada "A Gran Guerra", foi un dos acontecementos máis destacados na historia.
 • Period: to

  A Guerra de Movementos (1914)

  O inicio da guerra estivo marcado polo movemento das tropas en ambas as dúas frontes co obxectivo de obter unha vitoria rápida. O plan alemán (Plan Schlieffen) prevía atacar Francia entrando por Bélxica e Luxemburgo.
 • Atentado de Saraxevo.

  Atentado de Saraxevo.
  O detonante da guerra foi o asasinato en Saraxevo capital de Bosnia, do herdeiro da coroa austríaca o arquiduque Francisco Fernando
 • Period: to

  A Guerra de Trincheiras

  As frontes quedaron inmovilizadas e no oeste iniciouse a guerra de trincheiras.
 • A Batalla de Verdún

  A Batalla de Verdún
  Os alemáns intentaron romper a fronte francesa no norte de Francia, a batalla durou máis de catro meses e na cal os franceses resistiron nas súas trincheiras.
 • Batalla de Xutlandia

  Batalla de Xutlandia
  Os alemáns iniciaron a guerra submarina co obxectivo de impor un bloqueo naval e destruír os barcos que levaban subministracións aos países aliados.
 • Da crise de 1917 ao armisticio

  O ano 1917 foi decisivo para o desenvolvemento do conflicto. Dunha banda, os duros combates da guerra de trincheiras sementaron o desánimo entre os soldaods: as desercións aumentaron e producíronse numerosos motíns na fronte
 • Abdicación do tsar.

  A comezos do século XX, o imperio rexentado por Nicollao II era un xigante con pés de lama.
  Rusia continuaba senda unha autocracia.
 • A Revolución de Febreiro de 1917

  En febreiro de 1917, iniciouse en Petrogrado, a capital de Rusia, unha manifestación que desembocou en revolución cando as tropas da capital pasaron ao lado dos manifestantes.A revolución trouxo como consecuencia o fin dos zares en Rusia e o inicio dunha república parlamentaria que tivo escaso recorrido.
 • Period: to

  ESTADOS UNIDOS ENTRA NA GUERRA

  A consecuencia do afundimento dun barco estadounidense, o Lusitana, por un submarino alemán.
 • Period: to

  A Revolución Rusa e a orixe do Estado Soviético

  A Revolución Soviética de 1917 contituíu un dos acontecementos de maior transcendencia do século XX.
 • Period: to

  A Guerra Civil Rusa

  Comeza en 1918. os bolxeviques controlaban os arredores de Moscova ( a nova capital) e os defensores do tsarismo, campesiños propietarios de terras, etc, iniciaron a resistencia armada.
 • Period: to

  OS REXIMES TOTALITARIOS NA EUROPA DE ENTREGUERRAS.

  Tras o final da Gran Guerra, as autocracias foron substituídas por réximes democráticos en gran parte da Europa do Leste e os Balcáns.
  Stalin e o seu desexo de construír na URSS un socialismo sen oposición, levaron ao país a unha ditadura totalitaria.
 • Tratado de Brest-Litovsk

  Tratado de Brest-Litovsk
  O triunfo dunha revolución en Rusia fixo que o país abandonase a contenda e asisane, en marzo de 1818 o Tratado de Brest-Litovsk con Alemaña.
 • A Conferencia de París

  A Conferencia de París
  En 1919, os países vencedores reuníronse en París para preparar uns tratados de paz que remodelasen Europa. O presidente dos EUA, Wilson, propuxo un programa de 14 puntos para negociar a paz.
  O máis importante foi o de Versalles, que obrigaba a Alemaña a recoñecer a súa responsabilidade na guerra e que lle impoñía condicións moi severas.
 • Fundación Da Terceira Internacional

  Fundación Da Terceira Internacional
  Fundouse en Moscova a Iternacional Comunista, que lles fixo un chamamento a todos os partidos socialistas para abandonar a Segunda Internacional e adherirse á nova Internacional revolucionaria. Esta proposta produciu divisións, no seo do socialismo mundial.
  https://litci.org/es/menu/teoria/la-iii-internacional-la-gran-obsesion-de-lenin/
 • Inicio da lei seca

  Inicio da lei seca
  Interrupción dos créditos á Gran Bretaña.
  http://www.claseshistoria.com/glosario/leyseca.html
 • A Creación da URSS

  Finalizada a guerra civil, en 1922 creouse a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que abranguía distintas repúblicas autónomas e federadas.
 • Marcha sobre Roma

  Marcha sobre Roma
  En agosto de 1922 os facistas conseguiron abortar unha folga xeral covocada polas organizacións de esquerda. En outubro dese mesmo ano organizaron un golpe de Estado encuberto, a "Marcha sobre Roma", e unha serie de manifestacións e actos de forza que tiveron por escenario diversos lugares do país. A marca finalizou cando o rei Vítor Manuel III, presionado por políticos conserrvadores, lle encargou a Mussolini a formación dun novo goberno.
 • Period: to

  O Fascismo Italiano

  Mussolini suprimiu a democracia, concentrou todos os poderes, aprobou leis raciais e iniciou unha política expansionista.
 • Golpe de Estado de Primo de Rivera

  Golpe de Estado de Primo de Rivera
  En España, o xeneral Primo de Rivera protagonizou un Golpe de Estado e instaurou unha ditadura que daría paso a unha República democrática (1931-1936), abortada por un levantamento militar que desembocou nunha guerra civil, seguida da longa ditadura do xeneral Franco.
 • Plan Dawes

  Plan Dawes
  En 1924, unha conferencia internacional aprobou o Dawes, que fraccionaba o importe dos pagamentos alemáns e propoñía o fortalecemento do marco a partir de préstamose investivementos estadounidenses.
  http://www.historiasiglo20.org/GLOS/plandawes.htm
 • O ascenso do partido Nazi/ A creación da SS

  O liderado de Hitler xa era recoñocido como FÜHER e en 1925 creou a súa propia milicia a SS (Grupo de Prtotección).
 • O ascenso das ditaduras (Portugal)

  O ascenso das ditaduras (Portugal)
  O ascenso das ditaduras foi xeneralizado na década dos 20 (Hungría, Polonia, Lituania ) e na década dos 30 (Austria, Letonia, Lituania, Grecia, Romanía...)
  Na imaxe Salazar.
 • A Gran Depresión

  A Gran Depresión
  O afundimento da Bolsa de Nova York conduciu a unha depresión económica sen precedentes. Unha serie de factores contribuíron a desencadear unha crise económica xeneralizada. https://www.nuevatribuna.es/opinion/victor-arrogante/del-crack-a-la-gran-depresion/20200427093600174050.html
 • Os gulags, campos de concentración soviéticos.

  Os gulags, campos de concentración soviéticos.
  Unha peza centrol da represión foi o Gulag: o sistema de campos de concentreación e traballos forzados, polas súas siglas en ruso: Administración Principal dos Campos de Traballo Correctivos.
  https://canalhistoria.es/programas/gulag/
 • Persecución dos Xudeos

  O proxecto racial nazi inspirouse nunhas ideas para defender a necesidade de perservar a pureza dos arios, unha raza superior que necesitaba dotarse, como nación, dun espazo vital.... Esta política tivo o seu cénit na persecución dos xudeus. En abril de 1933 declarouse en todas as cidades un boicot contra os comerciantes xudeus.
 • Promulgáronse as Leis de Nuremberg

  en 1935 promulgáronse as Leis de Nuremberg, que degradaron oficialmente os xudeus alemáns á categoría de cidadáns de segunda clase.
 • Noite dos cristais rotos.

  Noite dos cristais rotos.
 • Inicio da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

  Inicio da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)