Liivisõda

Timeline created by facebooker_1815898955253345
In History
 • 1558

  Liivi sõja algus

  Liivi sõja algus
 • 1558

  Narva piiramine

  Narva piiramine
 • Period: Jan 17, 1558 to

  Liivisõda

 • Jan 22, 1558

  Venelaste retk Tartumaale

  40 000 meheline Vene vägi tungis Tartu piiskopkonda ja rüüstas kolmenädala jooksul julmalt ja Järva- ja Tartumaad.
 • 1559

  Vana-Liivimaa laguneb

  Liivimaa ei suutnud end kaitsta.
 • 1559

  Vaherahu

  Taani vahendusel sõlmiti märtsis vaherahu, mille ajal intensiivistusid läbirääkimised Vana-Liivimaa mõne lääne suurvõimu kaitse alla andmiseks.
 • 1559

  Enne sõjategevuse algust

  Saare ja Kuramaa piiskop annavad end Taani kaitse alla. Taani kuningas Frederik II ostis Saare-Lääne piiskopkonna ja andis selle ühe oma vennale, hertsog Magnusele.
  Vana-Liivimaa ordumeister andis ennast Poola kaitse alla, mis puudutas Lõuna-Eestit.
  Tallinn, Harjumaa, Virumaa ja Järvamaa vandusid truudust Rootsi kuningale ehk läksid tema kaitse alla.
 • 1560

  Talupoegade ülestõus

  Sõja tõttu riisutud ja kaitseta olevad talupojad hakkasid mässama. Nad piirasid Koluvere lossi, kus oli palju feodaale. Lõpuks said paljud talupojad surma.
 • 1560

  Talupoegade ülestõus

  Sõja tõttu riisutud ja kaitseta talupojad hakkasid mässama, nad põletasid mõisaid ja tapsid aadlikke, lubades aadli sootuks hävitada. Nad piirasid Koluvere lossi, kus oli palju feodaale ja lõpuks said paljud talupojad siiski surma.
 • 1560

  Liivi ordu viimane välilahing

  Venelased tungisid suure väega Valga piirkonda, rüüstades seda põhjalikult. Väike 500-meheline ordu vägi sai 12 000- meheliselt Vene väelt rängalt lüüa ja kaotas olulise lahingu.
 • 1560

  Viljandi vallutamine

  Venelased suundusid Viljandisse ning piiras Viljandi linnuse. See oli küll korralikult varustatud ning pikaks piiramikseks valmis, kuid enamus kindluse kaitsjateks olid palgasõdurid, kes polnud pikka aega palka saanud. Peale paari päevast pommitamist loovujtasidki nad Viljandi linnuse venelastele.
  Venelaste kätte sattus ka endine ordumeister Fürstenberg, kes Venemaal vangistuses hiljem suri.
 • 1561

  Vana-Liivimaa laguneb

 • 1561

  Vana-Liivimaa ajastu lõpp

  Lõpuks oli Vana-Liivimaa oli jagatud Venemaa, Poola, Rootsi ja Taani vahel.
 • 1561

  Rootsi väed saabusid Tallinnasse

  Tallinn oli Rootslaste käes
 • 1561

  Sõja käik aastani 1561

  Sõja käik aastani 1561
 • 1561

  Sigismund II August

  Sigismund II August
  Tema liitis lõplikult Leedu ja Poola. Peale teda valitakse Poola kuningaid.
 • 1570

  Taani hertsog Magnus ja Ivan Julma liit

  1570 pakkus Ivan Julm Magnusele ''Liivimaa kuninga'' kohta.
  Magnud võttis pakkumise vastu, kuid Magnus ei suutnud Ivan IV ootusi täita ja Liivimaa jäi lõplikult vallutamata
 • Period: 1570 to 1571

  Katk

  Laastas Tallinnas
 • 1572

  Tallinna piiramine

  Tallinna kodanikud pidasid vastu 7-kuulisele piiramisele ja Tallinn jäi vallutamata.
 • 1572

  Ivan Julm

  Ivan Julm
  Saabus oma suure Vene väega Eestisse
 • Jan 1, 1573

  Paide vallutamine

  Vene väed vallutasid Paide ning seejärel rüüstasid mitmesse ossa jaotunud väega Vana-Liivimaad põhjalikult. Järgnevael aastatel vallutasid nad kogu Eesti, v.a Tallinna.
 • 1573

  Liivimaa kaart

  Liivimaa kaart
 • 1577

  Tallinna piiramine

  Tallinna piiramine
  50 000 inimeseline Vene vägi piiras 7 nädalat Tallinna, kuid siiski ei suudetud seda vallutada, hävitati aga Pirita klooster.
 • 1579

  Poola alustas Venemaa vastu sõja

 • 1581

  Rootslaste vallutused

  Rootslased vallutasid venelastelt Narva ja Rakvere ning suveks olid nad tagasi vallutanud juba kogu Kesk- ja Lääne-Eesti.
 • 1582

  Jam Zapolski vaherahu

  Jam Zapolski vaherahu
  Poola sai enda võimu alla Lõuna-Eesti
 • Pljussa vaherahu

  Venemaa ja Rootsi vahel- Rootsi sai enda valdusesse Harjumaa, Virumaa, Järvamaa ja Läänemaa
 • Rootsi kuningriigi ja Moskva tsaaririigi vaheliste piirialade kaart

  Rootsi kuningriigi ja Moskva tsaaririigi vaheliste piirialade kaart