Siege of narva 1558

liivi sõda Joosep Ristal & Gage Sebastian Dunning

 • Period: 1551 to 1551

  Liivimaalased püüavad rahu Venemaaga pikendada

  1551 oli lõppemas Liivimaa ja Venemaa veheline rahuleping, mis oli sõlmitud aastal 1531. Liivimaal saadikutele lubati ainult 1 aasta rahu pikendust eelnevatel tingimustel, lubati ka Venemaa poolt neljaks aastaks seda piketanda, aga ainult Venemaa poolt antud tingimustel
 • Period: 1554 to 1554

  Venemaa nõuab rahuläbirääkimistel Tartu maksu

  Liivimaa saadikud olid ilmunud uuesti rahulepinug pikendamisele, Venemaa tingimuseks oli Tartult maksu nõudmist
 • Period: 1557 to 1558

  Viimased läbirääkimised tsaari ja liivimaalaste vahel

  Liivimaa saadikud lootisd taas minna läbirääkimistele Venemaa Tsaari Ivan IV-ga, Kuid kuna neil polnud Tartu maksu raha kaasas. Ivan vihstas ja keeldus läbirääkimistest.
 • Period: 1558 to 1558

  Ordu vastulöögi katse

 • Period: Jan 22, 1558 to Jan 1, 1559

  Liivi sõja algus

  Venemaa rüüstas Tartu piiskopkonda ja Virumaad. Linnuseid ei üritatud vallutada
 • Period: Jul 8, 1558 to 1558

  Venelased piiravad esmakordselt Paidet

  Venelased vallutasid Paide linna, aga tänu suurtükkide puudmisele, neil linnust vallutada ei õnnestunud ja nad olid sunnitud taanduma
 • Period: Jul 18, 1558 to 1558

  Venelased vallutavad Tartu

  Juuni alguses hakati piirama Vastselinna linnust, mis edukalt pärast mõne nädalast piiringut vallutati. Pärast seda hakati Tartu linna pommitama ja Tartu linnuses alistati kiiresti
 • Period: Aug 31, 1559 to 1559

  Ordu ja peapiiskop annavad end Poola-Leedu kaitse alla

 • Period: Aug 2, 1560 to 1560

  Härgmäe lahing

 • Period: Aug 21, 1560 to 1560

  Viljandi langemine ja saatus Venemaa võimu all

 • Period: Sep 1, 1560 to 1560

  Venelased proovivad uuest piirata Paidet

  Venemaa väed naasesid Paide alla koos suurtükkidega, kuigi ometi ka seekord ei suudetud vallutada linnust
 • Period: Sep 1, 1560 to 1560

  Talupoegade ülessetõus Harju- ja Läänemaal

  Kuna Venemaa laasterünnakud jõudsid juba ka Harjumaale välja, olid ohus ka talupojad, kelle isandad ei suutnud neid enam kaitsta. Tänu sellele tõusise talupoega seas mäss
 • Period: Jun 4, 1561 to 1561

  Tallinna ja Põhja-Eesti alistuvad Rootsi võimule

 • Period: Nov 28, 1561 to 1561

  Ordu ja peapiiskop alisutvad Poola ja Leedu ülemvõimule

 • Period: 1562 to 1562

  rootslased vallutavad Paide

  Rootslased võitsid Poola käest,p ärast pikka piiramist Paide linnuse
 • Period: 1563 to 1563

  Põhjamaade 7 aastane sõda Liivimaal

 • Period: 1570 to 1570

  venelased piiravad kolmandat korda Paidet

 • Period: 1570 to 1570

  Magnusest saab Ivan Julma vasall

  Ivan Julm oli otsutanud vallutada Rootsilt Põhja-Eesti ja selle saavutamiseks oli tal vaja abi Liivimaa seest. Aastal 1569 alustati Magnusega läbirääkimisi, mis ka edukalt saavutati
 • Period: Aug 21, 1570 to 1570

  Venelased piiravad esimest korda Tallinnat

  Venelased olid otsutanud 25000 armeega Tallinnat piirata, aga kuna Tallinn sai tänu läbi mereteede palju lisa toidu- ja laskemoona, ei suudetud seda vallutada
 • Period: Jan 1, 1573 to 1573

  Paide langeb lõpuks venelaste kätte

  Aastal 1572, tuli Ivan Julm isikulult Eestisse vägesi juhatama ja tänu sellele vallutati Paide linnus üsna kiiresti
 • Period: Jan 23, 1575 to 1575

  venelased piiravad teist korda Tallinna

  Venelased üritasid uuesti saada Tallinna linnus enda valdusesse, mida ei suudetud saavutada. Laastati palju ümbrues olevat
 • Period: Jul 9, 1575 to 1575

  Pärnu langeb venelaste kätte

 • Period: Oct 21, 1578 to 1578

  rootslased ja poolakd võidavad venelasi Võnnu all

  Rootsi-pool ühendväed Võnnu all venelaste väge ja pärast seda langes suur osa Lätist Poola kätte tagasi
 • Period: 1581 to 1581

  rootslased vallutavad venelaste käest Paide

  Rootslased piirasid pikalt Paide linnust ja võitsid pärast venelaste toidu puudumist
 • Period: Sep 6, 1581 to 1581

  rootslased vallutavad Narva

  Narva linnus vallutati rootslaste poolt tormijooksuga
 • Period: Jan 15, 1582 to 1582

  Jam Zaploski vaherahu sõlmimine

  Venelased ja Poolakad sõlmisid vaherahu, millega ka Eesti alal olevate veel venelaste kätte jäänud linnused, sai Poola enda võimu alla
 • Period: to

  Pijussa vaherahu sõlmimine

  Aastal 1583 sõlmiti Venemaaga vaherahu ja pärast seda langes ülejäänud Eesti Rootsi kätte
 • Period: to

  Saarema jäi Taanile