Eleriin Tšentemirova

 • Jan 22, 1558

  Liivi sõja algus

  Liivi sõja algus
  1. jaanuaril ületasid endise Kaasani khaani Šigalei juhitud venelaste ja tatarlaste väesalgad Liivimaa piiri ning asusid rüüstama. Peamiselt laastati Tartu piiskopkonda ja Virumaad. Linnuseid vallutada ei üritatud, tegemist oli puhtalt rüüsteretkega.
 • May 12, 1558

  Narva langeb Ivan Julma kätte

  Narva langeb Ivan Julma kätte
  Linna ümber käisid pidevad vaenused ning üht sellist ära kasutades asusid venelased aprillis Narvat pommitama, väites, et linnast on Ivangorodi linnust tulistatud. Pommitamine tekitas linnas suurt kahju, saadeti Narvast Venemaale saatkond, mida on tihti süüdistatud selles, et see saadeti sinna ettepanekuga venelastele alistuda.
 • Jul 18, 1558

  Venelased vallutavad Tartu

  Venelased vallutavad Tartu
  Juuli alguses jõudsid venelaste väesalgad Tartu alla. Algas linna pommitamine ja juba kümme päeva pärast piiramise algust otsustasid tartlased alistuda.
 • May 13, 1559

  Taani ostab Saare-Lääne ja Kuramaa piiskopkonnad; hertsog Magnus saabub Liivimaale.

  Taani ostab Saare-Lääne ja Kuramaa piiskopkonnad; hertsog Magnus saabub Liivimaale.
  Taani kuningas oli piiskopkonna ostmisest huvitatud kahel põhjusel: Taani sai taas enda kätte osa Läänemere idakaldast ning teiseks tahtis ta vältida Holsteinis asuvate valduste jagamist noorema venna Magnusega.
 • Aug 31, 1559

  Ordu ja peapiiskop annavad end Poola-Leedu kaitse alla

  1. aasta hilissuvel otsustasid uueks ordumeistriks saanud Poola-meelne Gotthard Kettler ja Riia peapiiskop Wilhelm paluda senisest tungivamalt abi Poola-Leedult ja vajadusel anda endid ka kuningas Sigismund II Augusti protektoraadi alla. 31. augustil sõlmis Sigismund kaitselepingu orduga
 • 1560

  Venelased piiravad uuesti Paidet

  Venelased piiravad uuesti Paidet
  Paidelased olevat venelaste piiramisest lahti saanud aga sel moel, et Oldenbockum olevat teeselnud allaandmist: torganud kübara vaia otsa ning näidanud seda venelastele. Seepeale kogunenud suur venelaste salk linnuse väravate ette, mille pihta Oldenbockum käskis aga kogutuld anda. Seetõttu hukkus mitusada venelast, misjärel teised piiramise lõpetasid ja Paide alt lahkusid.
 • 1560

  Talupoegade ülestõus Harju- ja Läänemaal

  1. aasta sügisel laastasid venelased lisaks Viljandi ümbrusele ja Järvamaale juba ka Harju- ning Läänemaad. Seetõttu sattusid raskesse olukorda ka sealsed talupojad, keda isandad ei suutnud kaitsta. Nõnda puhkes talupoegade ülestõus, mis haaras Märjamaa, Hageri ja Kullamaa kihelkonnad. Talupojad valisid endale kuningaks ühe sepa, keda nad vankril sõidutasid ja kaks kübarat koos nendest läbi torgatud okstega krooniks pähe panid.
 • Aug 2, 1560

  Härgmäe lahing

  1. augustil 1560 oli ordu maamarssali Philipp Schall von Belli juhitud 500-meheline orduvägi kokku põrganud kuni 10 000-mehelise venelaste väega. Ordu ei teadnud ilmselt, palju venelasi neil vastas on, ja püüdis neid purustada. Peagi piirati orduväed aga sisse ja sunniti alistuma. Mitmed tähtsad ordukäsknikud hukkusid kas lahingus või viidi Venemaale vangi, kus nad sama aasta lõpus hukati.
 • Aug 21, 1560

  Viljandi langemine ja saatus Vene võimu ajal

  Vene vägedes, mis Viljandit piirama asusid, oli väidetavalt 40 000 meest. Enamik linnast langes tuleroaks ning venelased vallutasid selle.
 • Jun 4, 1561

  Tallinn ja Põhja-Eesti alistuvad Rootsi võimule

 • Nov 28, 1561

  Ordu ja peapiiskop alistuvad Poola-Leedu ülemvõimule

  Pärast seda, kui rootslased olid endale saanud Põhja-Eesti, kiirustasid ka poolakad allesjäänud Liivimaa endale haaramisega. Peapiiskop ja ordumeister pidid 28. novembril 1561 Vilniuses sõlmima Pacta Subjectionise, millega viimased iseseisvaks jäänud Vana-Liivimaa riigid läksid Poola-Leedu kuninga Sigismund Augusti ülemvõimu alla.
 • 1562

  Rootslased vallutavad Paide

  1. aastal jõudsid rootslased ka Paide alla, mille piiramine kestis aga pikka aega. Rootslased pommitasid linnust küll ägedalt ja korraldasid tormijookse, kuid edutult. Alles kahe kuu möödudes, kui Poola sõjasalka kimbutas nälg ja abi ei olnud loota, alistusid nad ning Paide linnus ja linn läksid rootslaste kätte.
 • 1563

  Põhjamaade 7 aastane sõda Liivimaal

  Liivimaal oli tekkinud tõsine konflikt Poola ja Rootsi vahel, sest viimane oli lisaks Pärnule ja Paidele hõivanud ka Karksi ning ähvardas juba poolakate valduseid Põhja-Lätis. Samal ajal puhkes sõda ka Taani ja Rootsi vahel, seda peamiselt kaubanduslike vastuolude tõttu. Sõda ei jätnud puutumata ka Eesti ala, kus rootslased olid edukad: vallutati Läänemaa ja ka pool Saaremaast, endised Maasilinna foogtkonna alad.
 • Aug 21, 1570

  Venelased piiravad esimest korda Tallinna

  Tallinna piiramine algas 21. augustil, kuid et rootslastel oli võimalik mereteed pidi piiratutele pidevalt sõjamoona ning toiduaineid juurde vedada, siis ei suutnud venelased terve talve kestnud piiramise ajal linna tõsisemalt ohustada. Suuremaks ohuks kui venelased, oli tallinlastele puhkenud katkuepideemia. See levis aga ka venelaste laagrisse ja sundis neid 16. märtsil 1571 piiramist lõpetama.
 • Jan 1, 1573

  Paide langeb venelaste kätte

 • Jul 9, 1575

  Pärnu langeb venelaste kätte

 • Jan 23, 1577

  Venelased piiravad teist korda Tallinna

  Jaanuaris saabusid taas suured venelaste väesalgad Tallinna alla, sihiga see lõpuks vallutada. Kuid ka seekord ei õnnestunud neil linnale suuremat kahju teha, kuigi linna ümbrus laastati põhjalikult, sealhulgas hävitati ka Pirita klooster. Märtsis, kui piiramist juhtinud Vene väepealik surma sai, pakkisid venelased oma väelaagri kokku ning lahkusid linna alt.
 • Aug 21, 1578

  Rootslased ja poolakad võidavad venelasi Võnnu all

  Venelaste käes oli kogu Mandri-Eesti peale Tallinna ja ka Läti kuni Riiani. Kuid suur edu oli nõudnud ka suuri ohvreid ning edasiseks ründesõjaks ei jätkunud venelastel enam ressursse. Seda kasutasid ära rootslased ja poolakad, kes sõlmisid omavahelise liidu
 • 1581

  Rootslased vallutavad venelastelt Paide

 • Sep 6, 1581

  Rootslased vallutavad Narva

 • Jan 15, 1582

  Jam Zapolski vaherahu sõlmimine

  Jam Zapolski vaherahu sõlmimine
  Paavsti saadiku Antonio Possevino vahendusel sõlmisid venelased ja poolakad 1582. aasta alguses Pihkvamaal Jam Zapolski vaherahu, millega ka Eesti alal veel venelaste kätte jäänud linnused langesid poolakate kätte.
 • Pljussa vaherahu sõlmimine

  Pljussa vaherahu sõlmimine
  1. aastal sõlmiti Venemaaga Pljussa vaherahu, millega lisaks Eestimaale läks rootslaste kätte ka Ingerimaa. Pljussa vaherahu loetakse ometigi Liivi sõja lõpuks, sest seejärel ei suutnud venelased enam pikka aega Eesti ja Läti territooriumile tungida ning ka Rootsi ja Poola vahel valitses esimestel aastatel rahu. Üldiselt rahumeelsed olid rootslaste ja poolakate suhted ka Saaremaad valitsenud taanlastega.