TEORIES CLÀSSIQUES DE LA PSICOLOGIA

 • 427 BCE

  Plató

  Plató
  Concepció dualista de la naturalesa humana. Separació de cos i ànima. L'ànima és d'origen diví.
 • 384 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil
  Psyché.
  L'ànima és una propietat essencial de l'ésser viu. És dependent del cos, és a dir, en separar-se d'aquest perd la seva existència.
 • René Descartes

  René Descartes
  Actes dividits entre voluntaris i involuntaris.
  Dualisme ment-cos
 • Charles Darwin

  Charles Darwin
  Influència en el desenvolupament de la psicologia evolutiva.
  Teoria de l'evolució.
 • Wihelm Wundt

  Wihelm Wundt
  Fundador de la psicologia científica.
  Crea el 1r laboratori de psicologia experimental.
  Estructuralisme
 • William James

  William James
  Estudia les funcions adaptatives de la ment.
  Principis de la psicologia.
  Funcionalisme
 • Sigmund Freud

  Sigmund Freud
  Creador del psicoanàlisi
 • Mary Whiton Calkins

  Mary Whiton Calkins
  Primera dona en ser presidenta de l'Associació Nord-americana de Psicologia
  Psicologia experimental
 • Psicologia de la Gestalt

  Psicologia de la Gestalt
  Hem d'entendre la percepció de manera global. El tot és més que la suma de les parts, percebem totalitats.
  Estudi de l'experiència perceptiva
 • John B. Watson

  John B. Watson
  Creador de la psicologia conductista.
 • Melanie Klein

  Melanie Klein
  Psicoanàlisi del desenvolupament infantil
  Teoria del funcionament psíquic
 • Anna Freud

  Anna Freud
  Es va centrar en la investigació de la psicologia infantil
 • Abraham Maslow

  Abraham Maslow
  Autor representatiu de la psicologia humanista (1950-1960)
 • Brenda Milner

  Brenda Milner
  Fundadora de la neuropsicologia
 • Eleanor Maccoby

  Eleanor Maccoby
  Investigacions i contribucions en camps d'estudi del gènere i la psicologia del desenvolupament.
 • Mary Ainsworth

  Mary Ainsworth
  Psicologia del desenvolupament
  Teoria de l'aferrament
 • Carl Rogers

  Carl Rogers
  Conjuntament amb A. Maslow, és un dels autors més representatius de la psicologia humanista (1950-1960).
 • Jean Piaget

  Jean Piaget
  Destaca en la psicologia cognitiva
 • Virginia Satir

  Virginia Satir
  Es va enfocar en la teràpia familiar