Media

L'Eday Mitjana

 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà

  Caiguda de l'Imperi Romà
 • Period: 476 to Dec 31, 1500

  Literatura de L'Edat Mitjana

 • Period: 476 to Apr 7, 1100

  Alta Edat Mitjana

 • Apr 11, 600

  Monarquia Visigòtica

  Monarquia Visigòtica
 • Apr 11, 711

  Invasió Musulmana

  Invasió Musulmana
 • Apr 11, 1100

  Guillem de Cabestany

  Guillem de Cabestany
  Trobador valencià del segle XII.
 • May 6, 1100

  Amor Cortés

  Amor Cortés
 • Period: Apr 7, 1101 to Apr 7, 1479

  Baixa Edat Mitjana

 • Apr 11, 1150

  Guillem de Berguedà

  Guillem de Berguedà
  Va ser un trovador catalkàd'origen noble. Va ser un personatge complex, d'ectensa cultura literària i amb una vida molt intensa. Va ser vassal del rei Alfons el Trobador.
 • Apr 11, 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Fou un personatge fascinant dels segles XIII i XIV. Va lluitar fins a la seua mort pels seus ideals, va viatjar molt per tal de convèncer a la gent de que els seus pensaments eren els més acertats. Va comencçar escrivint poesia trovadoresca, però tot va canviar a la seua vida a partir d'una experiència mística qie va fer que tinguera altres concepcions d'aquesta.
 • Jan 1, 1238

  Reconquesta del Regne de València

  Reconquesta del Regne de València
 • Apr 11, 1250

  Cròniques cavalleresques (s. XIII)

  Cròniques cavalleresques (s. XIII)
  A mitjans del segle XIII s'el.laboren dos cròniques cavalleresques. Una d'elles va ser realitzada per Jaume I el Conqueridor i d'altra banda tenim la el.laborada per Pere de Bernat Desclot.
 • May 6, 1327

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
 • May 6, 1340

  Bernat Metge

  Bernat Metge
 • Apr 11, 1350

  Cròniques cavalleresques (s.XIV)

  Cròniques cavalleresques (s.XIV)
  A mitjans del segle XIV s'el.laboren dos cròniques cavalleresques. Una d'elles va ser realitzada per Ramon Muntaner i d'altra banda tenim la el.laborada per Pere el Cerimoniós.
 • May 6, 1350

  Sant Vicent Ferrer

  Sant Vicent Ferrer
 • May 6, 1352

  Anselm Turmeda

  Anselm Turmeda
 • Apr 7, 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Va ser un dels poetes principals del Segle d'Or del Regne de València. La majoria dels seus poemes són amorosos.
 • Apr 11, 1400

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
  Va ser el primer gran poeta valencià medieval  que pertanyia al món de les armes.
 • Apr 11, 1405

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell
  Va ser un escriptor valencià que va el.laborar Tirant Lo Blanch (una de les obres cavalleresques més importants de la nnostra història) després d'haver estat a Londres i en contacte amb l'ambient literari i de palau de la cort del rei Alfons. Es pensa que va morir al voltant de 1465.
 • Apr 7, 1433

  Joan Roís de Corella

  Joan Roís de Corella
  Va ser un noble de la València del segle XV i també un dels primer escriptors Valencians que va estar influenciat per la nova poesia italina (DOLCE STIL NUOVO).
 • Apr 11, 1450

  Invenció de l'Imprempta

  Invenció de l'Imprempta
  Fonamental per a la difusió de les obres cultes i literàries de l'època. Va suposar una revolució en quan a la difusi'de noves idees que no estàven a l'abast de tothom. També molt important al segle d'Or.
 • Jan 1, 1453

  Caiguda de Constantinopla (Imperi Romà d'Orient)

  Caiguda de Constantinopla (Imperi Romà d'Orient)
 • Jan 2, 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
 • Fundació de l'Ordre San Benet

  Fundació de l'Ordre San Benet