Darwin

La vida de Darwin

 • Naixement de Darwin

  Naixement de Darwin
  Neix a Shrewsbury, Anglaterra.
 • Universitat d'Edimburg

  Universitat d'Edimburg
  Ingresaa a la Universidat d'Edimburg per estudiar medicina.
 • Universitat de Cambridge

  Universitat de Cambridge
  Comença la carrera de teología a la Universitat de Cambridge.
 • John Henslow

  John Henslow
  John Henslow desperta l'interés de Darwin per la història natural
 • Viatge de Darwin

  Viatge de Darwin
  1831-1836 va fer un viatge amb el Beagle com a naturalista par un viatge d'explotació
 • Publicació del viatge

  Publicació del viatge
  Publica el viatge d'un naturalista al voltant del mon al H.M.S Beagle.
 • Teoria de l'evolució

  Primer borrador de la teoría de l'evolució. S'instala a Down.
 • Teoria de la Selecció

  Presentació conjunta, davant la Linnear Society, de la teoría de la selecció de Darwin y de A. R. Wallace.
 • Origen de les espècies

  Publica The Origin of Species (L'origen de las especies).
 • Publicació

  Publica Sobre l'intervenció dels insectes en la facundació de les orquídies.
 • Una altre publicació

  Publica The Descent of Man and Selection in Realtion to Sex (La descendència humana i la selecció sexual).
 • Traducció

  Traducció
  Primera traducció al castellà de l'Origen de las especies.
 • La influència dels cucs

  Publica sobre la influència dels cucs a la formació de la terra vegetal.
 • La seva mort

  La seva mort
  Charles Robert Darwin mort a Down.