La prehistoria

La Prehistoria

 • 10,000 BCE

  L'economia del paleolític

  L'economia del paleolític
  L'economia del paleolític es basava en la caça i la recol·lecció. Les dones eren les encarregades de recol·lectar el aliment de la terra i els homes de caçar els animals per el consum de carn i la obtenció de abrics
 • 700 BCE

  El foc

  El foc
  El primer homínid que va utilitzar el foc va ser l'home erectus però més endavant l'home de Neanderthal va descobrir com es feia el foc.El foc es va descobrir perquè es va veure un raig de tempesta que va encendre una superfície i es va fer foc.El foc els hi va portar beneficis com espantar depredadors,il·luminar i escalfar-se i cuinar els aliments però un inconvenient és que sempre havien d'estar pendents perquè s'havia de conservar.
 • 250 BCE

  Creences religioses

  Creences religioses
  Les primeres creences religioses van ser perquè tenien que donar una explicació a fenòmens que eren misteriosos com la vida,la mort,la pluja o el sol i la collita.Van intentar influir sobre els fenòmens naturals per mitjà de cerimònies i rituals quan l'homo de Neanderthal fa els primers enterraments individuals o col·lectius
 • 120 BCE

  Eines del paleolític

  Eines del paleolític
  En el paleolític vivien de la caça,la pesca i la recol·lecció i per això es van veure obligats de fer eines per a la caça perquè eren necessàries per la vida,es van fer eines com destrals,llances ,arpons,raspadors,tajadores,ganivets i denticulats.
 • 40 BCE

  Art mobiliari

  Art mobiliari
  Les arts mobiliàries són figures i objectes decoratius tallats en ós ,banyes d'animal o pedra o modelats d'argila.Van fer les Venus paleolítiques que són creades amb l'objectiu de donar bona sort a les dones i ressaltaven els atributs sexuals femenins
 • 35 BCE

  Les pintures rupestres

  Les pintures rupestres
  Fa 30.000 anys a les parets de les coves els sapiens sapiens hi can començar a pintar.Hi ha dos tipus d'art rupestre que són l'estil franco-cantàbric que són pintures d'animals fetes amb varis colors i l'estil llevantí són pintures també d'animals i escenes de caça,dansa o escenes de la vida quotidiana que només es fa amb un color.La Cova d'Altamira es coneix per unes de les coves amb les pintures rupestres de la prehistoria
 • 12 BCE

  La ramaderia en el neolític

  La ramaderia en el neolític
  Van començar a domesticar animals com cabres,ovelles,aus i molts altres en què van obtenir aliments com la carn i la llet i força de tir per transportar i arrossegar.
 • 10 BCE

  L'aparició de l'agricultura del neolític

  L'aparició de l'agricultura del neolític
  L'agricultura va aparèixer quan els homes del neolític estaven observant el comportament de les plantes i es van adonar de que poden cultivar. Des de aquell moment van començar a conrear cereals com el blat i l'ordi
 • Period: 10 BCE to 3 BCE

  El neolític

  El neolític va començar amb una sequera on els homes i animals es desplaçaven a les zones on hi ha aigua.Eren una societat sedentaria es a dir s'istalaven en un lloc fixe i coneixien a viure els primers poblats.
 • 9 BCE

  Divisió i especialització del treball del neolític

  Divisió i especialització del treball del neolític
  A ser sedentaris van començar a practicar activitats com la cistelleria,la ceràmica i el teixit,l'especialització del treball va fer desenvolupar el comerç.
 • 9 BCE

  Eines del neolític

  Eines del neolític
  Les eines que van fer en el neolític van ser els falçs ,les destrals,els malls,les aixades i també van fer molins de mà per moldre els cereals.
 • 8 BCE

  L'economia del neolític

  L'economia del neolític
  L'economia va passar de ser caçadora i recol·lectora,a agricultora i ramadera
 • 8 BCE

  Les creences en el neolític

  Les creences en el neolític
  En el neolític es retia el homenatge a deessa terra-mare que protegia les collites i els ramats,es responsable de la fertilitat i es representava en figures femenines d'argila. També es feien homenatges als morts i utilitzaven urnes de ceràmica,s'envoltaven d'un aixovar i s'enterraven en necròpolis
 • 7 BCE

  Intercanvis i comerç en l'edat del coure

  Intercanvis i comerç en l'edat del coure
  Finalment, el període va presentar també algunes de les primeres formes de comerç, a través del qual s'intercanviaven diferents materials amb mecanismes comunicacionals i de bescanvi mai vistos fins aleshores.
 • 7 BCE

  Domesticació d'animals en l'edat de coure

  Domesticació d'animals en l'edat de coure
  La domesticació va anant evolucionant i van començar a domesticar animals com vaques,bous i porcs.
 • 7 BCE

  Com es va crear el coure

  Com es va crear el coure
  El coure diuen que es va crear perquè a un home va tenir un accident i es va caure al foc i es va fondre
 • 7 BCE

  Eines fetes amb coure

  Eines fetes amb coure
  El coure es va utilitzar per fer eines com punyals,puntes de fletxa,espades i destrals,també es va usar per l'agricultura com pals,pics i moltes altres
 • 7 BCE

  Augment de la producció en l'edat del coure

  Augment de la producció en l'edat del coure
  El augment de la producció va ser a conseqüència de la incorporació de noves eines de coure i de noves tècniques agrícoles
 • Period: 7 BCE to 7 BCE

  Edat del coure

  El coure es un material moldejable que es va començar ha utilitzar al 7.500 abans de Crist per fer adorns i estris.Aquesta informació es dona perquè es van donar que objectes fets amb coure estaven en una cova que s'anomena Shanidar. Això va demostrar que els primers usos,el forjat del coure era rudimentari i no es va utilitzar tècniques per fondre només era modelat a ser colpejat amb pedres
 • 6 BCE

  L'art del neolític

  L'art del neolític
  L'art del neolític els protagonismes eren els humans i els representaven en escenes de caça,recol·lecció i dansa,es pintaven d'un sol color
 • 6 BCE

  Com vivien?Edat dels metalls

  Com vivien?Edat dels metalls
  Les ciutats estaven envoltades de muralles per protegir els seus habitants.Els habitatges de la majoria de la població eren petites i estaven construïdes de tova o palla,mentre que els privilegiats vivien en cases de pedra o grans palaus
 • Period: 6 BCE to 1 BCE

  Edat dels metalls

  Al 50.000 a.C,entre el territori de Mesopotàmia i Egipte,es comença a utilitzar un nou material el metall i es va iniciar un comerç pel Mediterrani d'aquest material.Van fer avenços tecnológics com la roda,la vela i la arada.Aquesta etapa es divideix en Edat del coure,Edat del bronze i edat del ferro
 • 5 BCE

  Eines de l'edat dels metalls

  Eines de l'edat dels metalls
  Les eines dels metalls van ser destrals,ganivets,armes de guerra i alguns atuells i altres objectes de metall.oltes de les eines fetes també eren utilitzades per al treball al camp bé sigui per a l'agricultura o la ramadria
 • 4 BCE

  Menhir

  Menhir
  Un menhir es un monument format per una pedra en vertical que es feia servir en la prehistoria con una construcció funerària on abaix de la pedra es trobava tombes de difunts.
 • 3 BCE

  Economia

  Economia
  La economia de l'edat del bronze es basa en molins de pedra,graners i comerços com el cavall per tirar dels carros i així recórrer majors distancies amb fins comercials.Duran aquesta etapa va néixer el comerç de la sal i el vidre.
 • 3 BCE

  La roda

  La roda
  La roda va ser un invent realitzat en Mesopotàmia que l'utilitzaven per el desenvolupament del comerç i es necessitaven comunicacions i medis de transports adequats.
 • 3 BCE

  La vela

  La vela
  La vela es va fer per el desenvolupament del comerç i s'aprofitaven la força del vent per la navegació i el transport marítim i fluvial.
 • 3 BCE

  L'arada

  L'arada
  L'arada l'utilitzaven per l'agricultura per obrir solcs a la terra i remoure el sòl abans de sembrar
 • 3 BCE

  Llenguatge i comunicació en l'edat del bronze

  Llenguatge i comunicació en l'edat del bronze
  Es diu que en l'edat del bronze va aparèixer prototips de numeració i simbologia
 • 3 BCE

  Dolmen

  Dolmen
  Aquest monument fet amb varies lloses clavades a terra i una o més lloses en posició vertical a manera coberta,això es feia servir en la prehistoria per fer enterraments col·lectius
 • 3 BCE

  Cromlec

  Cromlec
  Aquest monument format per pedres introduïts en la terra i que tenen una forma circular similar a un mur.Es feien servir en la prehistoria per fer funeraris on hi havien molts difunts que podien ser families
 • 3 BCE

  Com vivien en l'edat del bronze

  Com vivien en l'edat del bronze
  Eren una societat sedentària que vivien en cases fetes de fang i fusta.Es feien quatre tipus de construcció diferents com poblats en llocs plans en les costes d'un riu,palafits a la riba dels llacs,poblats de major grandària amb defenses o alguns tipus de fortaleses i coves rocoses
 • Period: 3 BCE to 1 BCE

  Edat del Bronze

  En aquesta etapa eren una societat primitiva que es dedicava a la pesca i la caça i sorgeixen les primeres activitats agrícoles i la comercialització dels metalls.Es van fer eines dels més rics amb aquest material més dur i resistent que el coure.
 • 2 BCE

  Divisió Social en l'edat del bronze

  Divisió Social en l'edat del bronze
  En aquesta etapa va sorgir les primeres civilitzacions i la divisió social entre ferrers,fusters,soldats i pagesos.
 • Period: 2 BCE to 10 BCE

  El paleolític

  El paleolític va ser una societat caçadora i recol·lectora ,vivien exclusivament dels recursos de la natura.Eren nòmades es a dir marxaven quan els recursos s'esgotaven. Vivien en coves,tendes i a l'aire lliure s'organitzaven en tribus o clans amb una divisió sexual.
 • 1 BCE

  Eines en l'edat del bronze

  Eines en l'edat del bronze
  Van fer eines agrícoles,armes de guerra ,productes domèstics i medis de transport com destrals,punyals,espades,llances,puntes de fletxes i joies foses
 • 1 BCE

  Eines en l'edat del ferro

  Eines en l'edat del ferro
  Es van fer eines com martells i mandarrias els quals van ser eines útils per al forjat del ferro.També es va utilitzar el ferro per fer armes de guerra com ganivets,espades,puntes de llances,armadures i cascos.
 • 1 BCE

  Comerç i navegació en l'edat del ferro

  Comerç i navegació en l'edat del ferro
  Amb la fabricació de joies,artesanies i indumentàries va néixer el comerç i l'intercanvi de béns,per això es imprescindible viatjar de manera terrestre o marítima.
 • 1 BCE

  Com vivien en l'edat del ferro

  Com vivien en l'edat del ferro
  Vivien en llogarets amb edificis públics,palaus i temples aixó va donar lloc a sorprenents ciutats.
 • 1 BCE

  L'escriptura en l'edat del ferro

  L'escriptura en l'edat del ferro
  Es considera que l'edat del ferro va finalitzar per l'aparició de l'escriptura ,van fer molts alfabets fins arribar al de ara
 • Period: 1 BCE to 1 BCE

  Edat del ferro

  Van començar a fer aquest metall perquè era més dur,resistent i modelable que el coure i va ser fonamental en la construcció d'armes. Aquest metall el vam fer per un accident ja que es va caure part de aquest mineral al foc i al refredar-se es va fer ferro.