La història de la literatura catalana

Timeline created by paulaarnau
In History
 • 1401

  Literatura medieval

 • 1501

  Literatura entre els s.XVI I s.XVIII

 • La Renaixença (s. XIX)

  -Precedents
  -Arrencada
  -Consolidació
  -Llibertat creadora
  -Sentimentalisme i emotivitat
  - Exaltació d’un cert sentiment nacionalista i patriòtic
  -Exotisme i aventura
  -Evasió cap al passat, cap a la mort, cap a països exòtics
  -Revalorització i mitificació de l’Edat Mitjana. Llegendes i tradicions ancentrals
 • Literatura catalana contemporània( final s.XIX actualitat)

  -El Modernismetenir: l’expressió més important en el camp de l’arquitectura, però també va influir moltíssim en la decoració.
  -El Noucentisme: programa modernitzador que reflecta la literatura i l'art del moment, però també va influir en el desenvolupament científic i econòmic.
  -Les Avantguardes
  -Renovació Literaria
  -Literatura de la guerra, l'exili i la postguerra