Invents de la 2a Revolució Industrial

 • Corrent Continua

  Corrent Continua
  Thomas Edison
  Any 1800
  Sector energètic
  El corrent continu és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia.
 • Vacunas

  Vacunas
  Edwar Jenner
  Any 1823
  Sector farmacèutic
  Una vacuna és un preparat antigen de microorganismes complets o d'alguna de les seves proteïnes o toxines que s'utilitza per a la prevenció o reducció de malalties en animals i humans.
 • Dinamo industrial

  Dinamo industrial
  Hippolyte Pixii
  Any 1832
  Sector energètic
  És un generador eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
 • Tèlegraf

  Tèlegraf
  Samuel Morse
  Any 1838
  Sector de comunicació
  Un telègraf és un aparell o dispositiu que empra senyals elèctrics per a la transmissió de missatges de text codificats, com amb el codi Morse, mitjançant línies amb fil o comunicacions de ràdio.
 • Transformador

  Transformador
  Heinrich Daniel Ruhmkorff
  Any 1850
  Sector energètic
  El transformador és un element elèctric que permet augmentar o disminuir la tensió en un circuit elèctric de corrent altern, mantenint la potència.
 • Telèfon

  Telèfon
  Grahman Bell
  Any 1876
  Sector de comunicació
  el propòsit era connectar la seva oficina amb el dormitori per poder parlar amb la seva dona malalta en immòbil al llit a causa d'una greu malaltia.
 • Electricitat

  Electricitat
  Thomas Alva Edison i Nikola Tesla
  Any 1879
  Sector energètic
  L'electricitat va aconseguir múltiples aplicacions en la indústria, en els transports, en els sistemes de comunicació, en l'oci i en la il·luminació.
 • Nevera

  Nevera
  Karl Von Linde
  Any 1879
  Sector energètic
  La nevera ens ajuda a mantenir en bon estat els aliments conservant-los en fred.
 • Cotxe

  Cotxe
  Karl Benz
  Any 1885
  Sector de transport
  Un automòbil és un vehicle de quatre rodes amb motor destinat al transport de persones. Es desplaça gràcies a un motor d'explosió a cop d'una mescla de gasolina, gasoil i aire.
 • Motor d'explosió

  Motor d'explosió
  Nikolaus August Otto construyera
  Any 1885
  Sector energètic
  Un motor de combustió és un tipus de màquina que obté energia mecànica directament de l'energia química produïda per un combustible que crema dins d'una cambra de combustió, la part principal d'un motor.
 • Ràdio

  Ràdio
  Guillermo Marconi
  Any 1886
  Sector de comunicació
  La Ràdio, a més de ser un mitjà d'informació de bona qualitat, transforma idees, moviments, perspectives i tot a partir de l'entreteniment sonor.
 • Alternador

  Alternador
  Nikola Tesla
  Any 1888
  Sector energètic
  L'alternador és una màquina destinada a transformar l'energia mecànica en energia elèctrica,mitjançant fenòmens d'inducció electromagnètica, un corrent altern.
 • Corrent Alterna

  Corrent Alterna
  William stanley jr i Nikola Tesla
  Any 1888
  Sector energètic
  El corrent altern és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  Louis Lumière
  Any 1895
  Sector cinematogràfica
  Aparell que permet projectar imatges fixes de manera continuada sobre una pantalla per crear una sensació de moviment.
 • Avió

  Avió
  Germans Wright
  Any 1903
  Sector del transport
  Un avió és un vehicle, proveït d'ales i un o més motors, capaç de desplaçar-se per l'aire. Ens facilita el temps del trajecte.
 • Taylorisme

  Taylorisme
  Fredery Taylor
  Any 1903
  Sector de producció
  Consisteix en la fabricació en sèrie com la millor manera d'augmentar la productivitat, disminuir el temps emprat i reduir costos de fabricació.
 • Fordisme

  Fordisme
  Fredery Ford
  1908
  Sector de producció
  Consistia en fer servir el taylorisme i implantar una cadena de producció d'automòbils en sèrie. Això va provocar que els cotxes fossin més barats i més gent els poguessin utilitzar.