L'àtom

Timeline created by facebooker_4232952583384958
 • Idea de John Dalton

  Idea de John Dalton
  John Dalton tenia la idea que els àtoms són petits, nombrosos i indestructibles, també que les coses es componen d'àtoms.
 • Llibre - "Un nuevo sistema de filosofia química"

  Llibre - "Un nuevo sistema de filosofia química"
  En aquest llibre es comentava que en l'arrel de la matèria hi ha partícules irreductibles petites.
 • Thompson

  Thompson
  En aquest any, Thompson descobreix l'electró.
 • Period: to

  Composició àtom

  En el segle XX, se sabia que els àtoms estaven compostos de diferents parts (demostrat per Thompson quan va descobrir l'electró) però no se sabia de quantes. Més tard, es va saber que l'àtom era un objecte dens i sòlid amb una càrrega positiva i electrons de càrrega negativa.
 • Einsten

  Einsten
  Einsten demostra la primera prova de què existien els àtoms amb el seu article sobre el moviment browniano, però no va captar molt l'atenció de la gent.
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  Va ser el primer a adonar-se compte que l'energia continguda en l'àtom, podia servir per fabricar bombes potents. Se'l considera l'heroi de l'era atòmica.
 • Comprovació de Rutherford

  Rutherford va disparar àtoms d'heli ionitzats contra una làmina d'or. Aquí comprova que algunes partícules reboten, l'explicació era que les que rebotaven ho feien perquè xocaven amb alguna cosa petita i densa dintre de l'àtom.
  Llavors va comprendre que un àtom era un espai buit amb un nucli dens al centre. A partir d'aquí, Rutherford, va plantejar alguns problemes que no trobava solució.
 • Wilson

  Wilson
  En aquest any, Wilson construeix el primer detector de partícules.
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Bohr, va descubrir una solució relacionada amb les lectures de l'espectre de les longituds de ondes d'hidrògen, ja que es produien pautes que indicaven que els àtoms d'hidrògen emitien energia a certes longituds d'onda però no a altres.
 • Article Bohr

  Article Bohr
  Bohr escriu un article sobre la solució que va descobrir. Aquest, s'anomena "sobre la composición de los átomos y las moleculas". En aquest explica com els electrons poden mantenir-se en moviment sense caure al nucli. Aquí presenta una nova teoria, que un electró que es desplaci entre òrbites, desapareix d'una i reapareix instantàniament sense passar per l'espai intermedi.
 • Per què no esclata el nucli?

  Mentre Bohr escrivia l'article sobre la solució descoberta, Rutherford va donar amb un model que explicava el perquè el nucli de l'àtom no esclatava. Això era perquè la càrrega positiva de protons estava compensada per partícules neutralitzadores, és a dir, els neutrons.
 • Wolfang Pauli

  Wolfang Pauli
  Va descobrir que certes partícules subatòmiques poden saber cada una d'elles el que fa l'altre inclús si estan separades considerablement.
 • Heinsberg

  Heinsberg
  Aquest any, Heinsberg va crear la mecànica quàntica. Aquesta demostrava que l'electró era una partícula, però que pot descriure's en els mateixos termes que les ondes. Amb això vol dir que, es pot saber quan es desplacen per un espai i on està en un moment determinat, però no les dues a la vegada.
 • Descobriment de forces nuclears

  Descobriment de forces nuclears
  Durant aquesta dècada dels 30, es descobreix la força nuclear forta ( manté units els àtoms) i la dèbil (s'encarrega de controlar els índexs de certs tipus de desintegració reactiva).
 • Chadwick

  Chadwick
  En l'any 1931, Chadwick va aconseguir caçar neutrons.
 • James Chadwick

  James Chadwick
  En aquest any, James va descobrir el neutró.
 • Dècada dels 40

  En aquesta època, els científics arriben a entendre l'àtom a nivell més profund.
 • Gir de les partícules

  En aquest any es demostra que quan es determina el gir d'una partícula, l'altre (encara que estigui molt allunyada) girarà a la mateixa velocitat però en la direcció oposada.
 • Timothy Ferris

  Timothy Ferris explica que quan dos objectes es toquen, no succeeix realment així, sinó que estan carregats negativament i llavors es repelen.
 • Actualitat

  Actualitat
  Avui en dia, se sap que l'àtom està compost per protons amb càrrega positiva, electrons amb càrrega negativa i neutrons que no tenen càrrega.
  Els protons i neutrons estan agrupats en el nucli i que els electrons giren entorn l'àtom. També sabem que quan afegeixes protons vas creant elements nous, com per exemple:
  --> Àtom amb un protó - àtom d'hidrogen
  --> Àtom amb 2 protons - heli
  --> Àtom amb 3 protons - liti