Jordens historia

 • Big bang

  Big bang
  Big bang är en teori om hur jorden skapades, universum började expandera från att ha varit en koncentrerad punkt
 • dinosauriernas död

  dinosauriernas död
  dinosaurierna dör ut, och ger plats så att människan kan utvecklas
 • människan uppstår

  aporna börjar gå på 2 ben, om inte detta hade hänt hade människan nog aldrig blivit så utvecklad som vi är idag
 • ELD

  ELD
  Männsikan upptäcker elden. förmodligen hade man upptäck elden för eller senare, men det är bra att man upptäckte det så tidigt som möjligt, eftersom man förmodligen fick en hel del mer mat man kunde äta
 • rund jord

  rund jord
  man börjar förstå att jorden inte är platt som många trodde förut, en sak som ingen igentligen kunde bevisa, eller någon vågade motbevisa
 • jesus

  jesus födds, en händelse som några religen kretsar kring, tyvärr har några krig påbörjats pågrund av att personer har olika religoner
 • EL

  man upptäcker Elektriciteten, vilket har ändrat våran utveckling väldigt mycket, idag kretsar stora delar av vårat liv runt just elektriciteten
 • glödlampan

  edison uppfann glödlampan som har givit oss ljus i våran vardag, när vi behöver det som mest
 • datorn

  datorn uppfinns, kanske inte något som skulle rädda mänskligheten på något sätt, men människans liv har förenklats otroligt mycket sedan man uppfan datorn
 • rymdresan

  första rymdresan görs, och nu har människan börjat fundera på om man någon gång ska kunna flytta till någon annan planet, kan bli räddningen för männskligheten, om jorden någon gång, skulle försvinna