Världens historia

 • Jorden bildas

  Jorden bildas
  Jorden bildas för 4,6 miljarder år sedan
 • Jorden

  Jorden
  Vulkaner bildas och det är mest kaos vid denna tid. Kartan förändrades i och med att jorden skälver när jordens plattor rör på sig och möts.
 • Liv!

  Det första livet skapades för cirka 3500 miljoner år sedan. Det var enkla liv som bestod av bara av en cell
 • Syre

  Syre kom från blågröna bakterier i havet och fyllde atmosfären med syre och livets träd började
 • Kambrium

  Kambrium
  En stor explosion av liv uppstår. Nästan alla rygglösa djur vi känner till bildades i havet
 • Silur

  Silur
  Mångfald i rev. Havsbotten vidgas och nya arter utvecklas som bläckfiskar, koraller, armfottingar osv. Fiskar med käkar uppkom även liv på land som svampar och växter.
 • Devon

  Devon
  Liv började bildas på land som insekter och spindlar även pansarhajar och grodfiskar.
 • Perm

  Perm
  Växterna uppkom och stora regnskogar bildades, Det första växtätarna bildades på jorden och dinosauriernas tid hade senare sin början
 • Jura

  Jura
  Det första fåglarna började komma och sägs komma från små rovdinosaurier. Den mest kända fågeln hade ett dinousarie likt huvud och en lång svans och levde för cirka 150 miljoner år sedan.
 • Däggdjur och första homosapiens

  Däggdjur och första homosapiens
  För sextiofem miljoner år sedan dog dinousarierna ut och däggdjuren började bildas på jorden, Istider började även senare att komma. Man har hittat ett skellett av den första homosapiens som man tror har levt för cirka 1.7 miljoner år sedan från idag. Den moderna människan beräknas alltså ha funnits från 1-2 miljoner år sedan från idag.