Evolutionen

By shamrah
 • 5 miljarder år sedan - Solsystemet blev till

  5 miljarder år sedan - Solsystemet blev till
  Nästan 10 miljarder år efter Big Bang blev vårat solsystem till, troligtvis av de partiklar som Smällen hade orsakat.
  Här bildas solen, och ur solnebulosan tros jorden, och alla de andra planeterna i vårt solsystem ha bildats utav!
  Till en början var jorden ett glödande klot där det var om ömöjligt för liv att uppstå, men allt eftersom tiden gick stelnade ytan till en skorpa. Vid denna tidpunkten fanns inget sollujus eller syre, det kommer senare.
 • Period: to

  Evolutionen

 • Vattnet blev till och haven bildades

  För att liv skulle kunna uppstå krävs vatten. Ungefär vid den här tidpunkten svalnade temperaturen på jorden och atmosfärens vattenångor kondenserades och blev till regn. Det var detta regn som bildade haven där det såsmåning om skulle uppstå liv.
 • 3,5 miljarder år sedan - Bakterier uppkommer

  3,5 miljarder år sedan - Bakterier uppkommer
  Här bildades anaeroba celler, dvs celler som inte andades syre. Dessa utvecklades till bakterier och vips hade livet tagit sin början! De äldsta kända fossilen är 3,5 miljarder år gamla, och var bara enkla bakterier utan cellkärna och levde på molekyler i vattnet.
 • 2,7 miljarder år sedan - Syret bildades i atmosfären

  2,7 miljarder år sedan - Syret bildades i atmosfären
  Över en miljard år har gått sedan bakterierna tog form. Nu utvecklas de första organismer som använder solljusenergi, de är cyanobakterier (blågröna alger) och de har fotosyntes vilket gör att havet och atmosfären börjar innehålla syre.
 • Ca 540 miljoner år sedan - Kambriska explosionen

  Ca 540 miljoner år sedan - Kambriska explosionen
  Under början av tiden kambrium utvecklades en enorm mängd olika former av komplext/flercelligt liv under en period på ca 5-20 miljoner år. Många av de nya organismerna utvecklade förmågan att bilda hårda skal, skelett och ögon. Dessa djur levde fortfarande i vatten, och utvecklade också en effektiv rörelseförmåga.
 • 475 miljoner år sedan – Livet på land

  475 miljoner år sedan – Livet på land
  Här lärde sig vattenväxterna att klara av problem som uttorkning och näringsupptag, och anpassade sig till ett liv på land tgenom att utveckla rötter och vaxlager. Här tog landlivet sin början!
 • 230 miljioner år sedan - Dinosauriernas tid

  230 miljioner år sedan - Dinosauriernas tid
  Vid denna tid utvecklades de första dinosaurierna. Det finns 530 upptäckta dinosauriesläkten som levde under perioderna trias, jura och krita. Dessa varelser dominerade jorden och fanns i stora som små arter.
 • 180 miljoner år sedan - Kontinenterna delar sig ifrån Pangea

  180 miljoner år sedan - Kontinenterna delar sig ifrån Pangea
  Här börjar superkontinenten Pangea att brytas isär och bilda de världsdelar vi har idag. Kontinentplattorna är ständigt i rörelse och Pangea var en av de tre superkontinenter (Rodinia, Pannotia och Pangea) som vi idag känner till.
 • 65 miljoner år sedan - Massutdöende

  65 miljoner år sedan - Massutdöende
  För 65 miljoner år sedan slog en 10 km bred meteorit ned utanför Yucatanhalvön i Mexico. Enorma mängder stoft virvlade upp i atmosfären vilket troligtvis hindrade solens strålar från att nå jorden. Även stora jordbävningar såg till att katastrofen var ett faktum. De organismer som var beroende av fotosyntesen dog då solljuset inte nådde jorden, vilket även ledde till att djur som befann sig högre upp i näringskedjan dog då de inte fick någon föda.
 • 2,5 miljoner år sedan - Människornas utvecking

  2,5 miljoner år sedan - Människornas utvecking
  Här utvecklas arten Homo som däggdjur. Ett djur som skulle bli det vi människor är idag. Ertt djur utan talanger som styrka, välutvecklade sinnen, snabbhet eller liknande. Människans styrka är istället dess intelligens som hjälper den att stå över alla öveiga djurarter och sorgligt nog erövra jorden och sakta bryta ner den.