Jordens utveckling

 • Solen

  Solen
  Solen bildades för ca 5 miljarder år sedan genom koncentrationer i en nebulosa (gasmoln), något som troligen tog flera miljoner år.
  Livslängden är ca 10 miljarder år.
 • Period: to

  Jordens utveckling på ett år

 • Jorden bildas

  Jorden bildas
  Jorden bildades för ca 4,6 miljarder år sedan av rester från nebulosan efter att solen bildats.
  Partiklarna från nebulosan trängdes ihop och alstrade värme. Jorden var i detta läge ett glödande klot.
  Så småningom svalnade Jorden och ytan stelnade. Innertemperaturen var 4000 grader celcius.
 • Land och hav

  Land och hav
  Jorden täcktes av vattenånga.
  När jorden svalnade för ca 4,35 miljarder år sedan, kondenserade ångan och under miljontals år, regnade det konstant. Sjöar och hav bildades. Först täcktes jorden till störst del av vatten, men så småningom sjönk vattnet undan till en viss del och avtäckte områden som blev land.
 • Encelligt liv

  Encelligt liv
  För ca 3,6 miljarder år sedan samlades molekyler och bildade celler. Första tecknet på liv var encelliga bakterier som levde i vattnet. Dessa utvann energi ur kemiska reaktioner.
 • Första syret

  Första syret
  För ca 3,2 miljarder år sedan, producerade vissa organismer klorofyll. Med solen som starkt skinande katalysator, omvandlade dessa organismer koldioxid till syre. Detta syre tillfördes atmosfären och var troligen som ett gift för de organismer som anpassats för en syrefri miljö. Med tiden kunde även ozon bildas, en förutsättning för att liv senare skulle ta sig upp på land.
 • Flercelliga djur

  Flercelliga djur
  Det hittills äldsta fyndet av flercelliga djur är ca 2,1 miljard år och gjordes 2008 i Gabon. Forskare har efter undersökning av fossilen och hur de hittades, kommit fram till att de levde i kolonier 20 eller 30 meter djupt i havet.
 • Liv på land

  Liv på land
  För ca 500 miljoner år sedan blev klimatet på jorden allt torrare. Sjöar började gradvist torka ut och fiskarna i vattnet behövde hitta nytt vatten att leva i. De som hade utvecklat "ben", tog sig upp på land. De med bäst utvecklade ben, kunde snabbast ta sig till nya vattensamlingar och därmed störst chans att överleva. Avkommor till dessa ärvde benen och därefter fortskred utvecklingen.
 • Dinosaurierna dog ut

  Dinosaurierna dog ut
  I Chicxulub slog, för ca 65 miljoner år sedan, ned en kraftig meteorit. Det blev en enorm tryckvåg, som ledde till tsunamis, vulkanutbrott och jordskalv. Glödande hett material slungades ut vid smällen och orsakade bränder. Jord, damm och aska täckte jorden under lång tid. Marken och vattnet förgiftades av tunga metallerna.
  Detta ledde till att omkring 90% av jordens arter dog ut. Det beräknas att det tog ca 300 000 år för jorden att återhämta sig ekologiskt.
 • Nutida människan

  Nutida människan
  Alla människoarter hade sitt ursprung i Afrika. Homo Sapiens Sapiens, den nutida människan, var inget undantag. Det äldsta fyndet är ca 200 000 år gammalt. Sapiens levde samtidigt till viss del som Homo Neanderthalis, och utkonkurrerade troligen Neanderthalarna genom bättre redskap och handelsvägar.
 • De första tillverkade redskapen

  De första tillverkade redskapen
  Homo Habilis är den äldsta artern i sitt släkte Homo. Det äldsta fyndet hittills är ca 2,1 miljoner år. Alla fynd är från Östafrika. Troligen var dessa först med att tillverka stenredskap. Dessa kunde användas till att skära kött och stycka djurkroppar.
  Homo Habilis hade långa armar och korta ben, precis som sina förfäder. Dock hade deras hjärnor blivit större.