Tio viktiga händelser i Jordens utveckling

By Tobbex
 • Jan 1, 1001

  Big Bang 12-15 miljarder år sedan

  Big Bang 12-15 miljarder år sedan
  Big Bang skapade vårt universum för ca 12-15 miljarder år sedan. Forskarna tror att allting spränges fram ur en komprimerad energirik punkt. En enorm explosion var början till universums födelse. Genom att observera stjärnor kan man se att universum fortfarande utvidgas.
 • Period: Jan 1, 1001 to Dec 31, 1001

  Tio viktiga händelser i Jordens historia

 • Feb 1, 1001

  Jorden skapas för 4600 miljarder år sedan

  Jorden skapas för 4600 miljarder år sedan
  Vårt solsystem föddes för 4,6 miljarder år sedan. I kolhaltiga meteoriter som fallit ner på Jorden har man hittat över 400 organiska föreningar. Man har bl.a. hittat aminosyror som finns i levande organismer. Det tog mellan 10-20 miljoner år för Jorden att bildas. Is från asteroider, kometer och andra objekt skapade haven på Jorden Från början fanns det nästan inget land. Jordens yta har hela tiden ändrats. Idag består Jorden av 70% hav och 30% land.
 • Mar 1, 1001

  Äldsta livet på Jorden

  Äldsta livet på Jorden
  Det första livet på Jorden var encelliga organismer och bakterier. Man har hittat gamla rester efter cyanobakterier (blågrönalger) som är 3800-3500 miljoner år gamla. De innehöll klorofyll och kunde därför producera syre av koldioxid och vatten med hjälp av solens strålar. Denna typ av alger finns än idag.
 • Apr 1, 1001

  Livets utveckling fortsätter

  Livets utveckling fortsätter
  För 1500 miljoner år sedan började många andra typer av encelliga organismer att utvecklas. Det utvecklas så kallade akritarker. Storleken var mellan 0,02-0,150 mm. Den här typen av mikroorganismer finns även idag,
 • May 1, 1001

  Flercelliga organismer 600 miljoner år

  Flercelliga organismer 600 miljoner år
  För 900 miljoner år sedan började cellerna att samlas i små kolonier och klumpa ihop sig. Det var början på ett flercelligt liv. För 600 miljoner år sedan började flercelliga organismer att utvecklas, t.ex. ledmaskar och medusor. Organismerna utvecklade könsceller och början på olika arvsanlag föddes. På land fanns det ännu inget liv utan livet fanns fortfarande bara i havet.
 • Jun 1, 1001

  Havet sjuder av liv, 500 miljoner år sedan

  Havet sjuder av liv, 500 miljoner år sedan
  Kontinenterna på Jorden låg samlade på södra halvklotet och vi kallar dem för Gondwana. Kontinenten täcktes till stor del av inlandsisar. Grönalgerna utvecklas och de första de första landväxterna syns ny på land i form av olika mossor. I haven sker en enorm utveckling. De första korallreven bildas och både snäckor, bläckfiskar i olika former, musslor och andra former av ryggradslösa djur och käklösa fiskar utvecklas.
 • Jul 1, 1001

  Livet går upp på land och fiskarna utvecklas

  Livet går upp på land och fiskarna utvecklas
  För ca 400 miljoner år sedan höjs havsnivån och kontinenten Euroamerica bildas när de två kontinenterna Laurentia (Nordamerika) och Baltica (Nordeuropa) krockar. Vid kollisionen bildas en bergskedja som gick från Skandinavien till östra Nordamerika. Växterna utvecklas på land och så gör även djurlivet. Spindelliknande leddjur och tusenfotingar har utvecklats på land. Växterna sprider sig med hjälp av sporer.De äldsta fiskarna härstammar från den här tiden sk. kvastfeningar
 • Aug 1, 1001

  Klimatet ändras

  Klimatet ändras
  300-350 miljoner år sedan. Nu börjar de första kräldjuren som klarar ett liv på land att uppstå. Klimatet är varmt och fuktigt. Jättestora insekter utvecklas på grund av att temperaturen ökade och luften blev mer syrerik. Kontinenten Pangea börjar nu att utvecklas . För 250 miljoner år sedan börjar klimatet bli mer likt vårat och många djur dog ut.
 • Sep 1, 1001

  Dinosauriernas tid

  Dinosauriernas tid
  För ca 250 miljoner år sedan börjar de första dinosaurierna dyka upp. I mer än hundra miljoner år behärskade de djurlivet på Jorden. De fanns både som köttätare och växtätare. Man vet inte riktigt varför dinosaurierna försvann. Det kan ha berott på klimatförändring, meteoritnedslag eller växter som tog över Jorden och som dinosaurierna inte klarade av. Under den här tiden Finns fortfarande Pangea kvar som kontinent.
 • Oct 1, 1001

  De första fåglarna

  De första fåglarna
  Ca. 150-200 miljoner år sedan. Pangea börjar spricka och det bildas ett sund mellan Sydamerika/Afrika och Nordamerika. Klimatet blev varmare och fuktigare. De första fåglarna börjar dyka upp som härstammar från små rovdjursdinosaurier.
 • Nov 1, 1001

  Däggdjurens utbredning för 55 miljoner år sedan

  Däggdjurens utbredning för 55 miljoner år sedan
  Efter att dinosaurierna försvunnit från Jorden ändras klimatet och det blir kallare än förut. Nya växter och djur utvecklas. Gräs börjar växa vilket bidrar till däggdjurens utbredning. Forskarna tror att en plötslig global uppvärmning också gjorde däggdjurens utbredning möjlig redan 10 miljoner år efter att dinosaurierna dött ut. Kontinenten Pangea är nästan helt splittrad och Afrika har börjat dra sig söderut medan Nordamerika börjar dra sig västerut.
 • Dec 1, 1001

  Homo Sapiens, dagens människa

  Homo Sapiens, dagens människa
  Alla människor härstammar från Afrika. Den mest kända förhistoriska människan är Lucy som hade ett skelett som liknar dagens människor. Hon tillhörde Australopithecus afarensis som levde för 3,7 – 2,9 miljoner år sedan. Dagens människa Homo Sapiens började utvecklas för ca 200000 år sedan.
 • Dec 31, 1001

  Senaste istiden

  Senaste istiden
  Vår senaste istid började för 115000 år sedan. Den nådde sin största utbredning omkring 20000 år f.kr. Isen började smälta bort från Skåne och Småland omkring 13000–12000 f.kr. De första människorna började därefter bosätta sig i Sverige. Tiden brukar kallas Stenåldern.