10 viktiga händelser

 • Jorden skapades, 4,5 miljarder år sen

 • Period: to

  10 viktiga händelser

 • Bakterier, anaeroba organismer som kunde leva utan syre. 3,7 miljarder år sen

 • Syrets uppkomst. 2 miljarder år sen

 • Första kända istiden

 • Karbon tiden, 360 miljoner år sen. Bildades skogar som bestod av ormbunkar och lummerväxter som växte stora som träd. Groderna genomgick en stor förändring.

 • kambriska explosionen, 550 miljoner år sen. Ökning av flercelligt liv, de första stora djuren dök upp.

 • Ordovicium, 510 miljoner år sen. Första landlevande djuren.

 • Trias, 228 miljoner år sen. I yngre trias utveckades de första dinosaurierna.

 • Dinosauriernas massdöd, 65 miljoner år sen

 • Charles Darwin- Naturligt urval. 200 år sen