Johaan Sebsatian Bach

Timeline created by ivan armenteros
In Music
 • Neix

  Neix
  Neix el 31 de març de 1685 a Esseinach, Alemania.
 • Mor el seu pare

  Mor el seu pare
  Mor el seu pare i es queda sobre tutela del seu germà Johann Cristoph.
 • Va a Lüneburg

  Va a Lüneburg
  Va a Lüneburg per ingresar al cor de Ritterakademie.
 • Es nombrat violinista

  Es nombrat violinista
  Es nombrat violinista a la orquestra de cámara del duque Johann Ernst de Weimar i organista de Arnstadt.
 • Abandona el seu càrrec

  Abandona el seu càrrec
  Es converteix en organista de la esglesia de San Blas de Mühlhausen, i es casa amb la seva cosina Maria Barbara amb la que tindria 7 fills.
 • S'estableix a la cort de Weimar

  S'estableix a la cort de Weimar
  Aquí exercirà diversos càrrecs a la capella palatina del duque Wilhelm Ernest.
 • S'estableix a Köthen.

  S'estableix a Köthen.
  Com a mestre de capella del príncep Leopold de Köthen, aquí compon "els sis concerts de Brandenburg".
 • Mor la seva prometuda Maria Barbara

  Mor la seva prometuda Maria Barbara
 • Es casa un altre cop

  Es casa un altre cop
  Aquesta vegada amb la cantant Anna Magdalena Wilcken, amb la que tindria 13 fills.
 • S'estableix a Leipzig

  S'estableix a Leipzig
  Aquí és nombrat Kantor de Tomasschule. Un càrrec que exercitarà fins a la mort.
 • Composa el Oratori de pascua

  Composa el Oratori de pascua
 • Composa la pasió segons San Mateo

  Composa la pasió segons San Mateo
 • Es nombrat director de Collegium Musicum

  Es nombrat director de Collegium Musicum
 • Composa la passió segons San Marcos

  Composa la passió segons San Marcos
 • Composa el Oratori de Nadal

  Composa el Oratori de Nadal
 • Composa el concert Italià

  Composa el concert Italià
  1735
 • És nombrat compositor de cort del príncep Sajón

  És nombrat compositor de cort del príncep Sajón
 • Composa les variacions de Goldberg

  Composa les variacions de Goldberg
 • Visita a Frederic II de Prusia al seu palau de Potsdam

  Visita a Frederic II de Prusia al seu palau de Potsdam
 • S'agranden els seus problemes de visió

  S'agranden els seus problemes de visió
 • Mor a Leipzig

  Mor a Leipzig